Ujság, 1941. október (18. évfolyam, 223-248. szám)

1941-10-18 / 238. szám

to TURISTASÁG Kirándulások Budapesti Orvosok Turista Egyesülete. le Döntött: Lukácsáról­, Rámszakadék. T.: 7.20 ó. HÉV, Margithidrő. V.: Holstech Ferenc dr. 2. Kevélyek. T.: 8.20 ó., HÉV, Margithidrő. V.: Bruckner Endre dr. . Budapest Sport Egyesület. 1. Z­ebegény, Malom­völgy, Tizenegy vályús-forrás, Szentgá­l­­föld, Törökmező, Vizesárok, Déchy Mór­­pihenő, Gesztenyés, Na­gymaros. T.: 7.30 ó, nyugati p.­n. V.: Szűcs Lajos dr. 2. Séta a budai hegyekbe. T.: 8.45 órakor a zug­ligeti vili, végül].­ V.: Gaál Zsuzsa. Budapesti Budai Torna Egylet. 1. Nagy­maros, Körtvélyes. Törökmezői menedékház (hálás), Medrespatak, Máriatiosztra, Szob. T.: szombaton 14.20 ó. MFTR, Pálffy-tér. V.: Sa. Árvay Nándor dr. 2, Vértesszöllős, Péte­rkép, Tardos, Gerecse, Pisznice, Hajdu­­hegy, Piszke. T.: 8.20 ó., kelenföldi p.­u. V.: Barlay András dr. 3. Tahi, Vérteshegy, Bogdányi-út, Rókakapu, Nagyvillám, Felleg­vár, Visegrád. T.: 7.20 ó., HÉV, Margit- Vtofó. V.: Egey István. 4. Zugliget, Szép­­juhászné, Nagy-Hárshegy, Hűvösvölgy, Va­daskert, Hármashatárhegy, Szépvölgy, Újlak. T.:­ 8 órakor a Széll Kálmán-téren. V.: Rad­­várnyi Titusz dr. ,Budapesti Turista Egyesület. Központ: 1. Hont, Drégelyvár, Hámor, Diós Jenő. T.: szombaton 13.45 ó., nyugati p.-n. V.: Sugár Istvén.­­ Saintrocne, Kőhegy (hálás), Dö­mörkapi­, Bucskin, Pilisszentlászló, Lepence, Visegrád. T.: szombaton 15.20 ó., HÉV, Margithidró. V.: Kálmán László. 3. Óbuda, Csúcshegy, Óbuda. T.: 8.30 ó. a 72-es null. végáll. V.: Fenyves Ervin.. -- Alpin-osztály: 1. Hűvösvölgy­, Solymár, Hűvösvölgy. T.: 8.15 ó. a hűvösvölgyi vill. végáll. V.: Krausz Tibor. 2. Szentendre, öregvágás, Pilisis­zent­­lászló. Prédikálószék, Tahi. T.: 6.20 ó„ HÉV, Margithidfő. V.: Simó János. (Előzetes je­lentkezés.) — Hegyjárók-Asztala: Pomáz, Bükkipuszta, Döm­ös T.: 7.10 ó„ HÉV, Margithidfó. V.: Halász Ferenc. — Juventusz- Asztal: Pomáz, Oszoly, Pilisborosjenő. T.: 8.10 ó., HÉV, Margithidrő. V.: Kassai László. (Ügyeletes a csucshegyi menedékházban: Fenyves Ervin; a solymári barlangban: Krausz Tibor.) — Október 26-án, vasárnap a csucshegyi menedékház 15 éves megnyitás évforduló alkalmából találkozót rendez. Előrejelentkezés hálás végett az egyesületben (Erzsébet-körút 49) szerdán este: V.: Székely Imre. Duna Sport Club. (A honti menedékház­ban állandó ügyelet van.)­­ 1. Farkasrét, Magasút, Ka­kuk­ hegy, Szekrényes, Huszon­­négyökrös,. Törökbálint. T.: 9 ó. a farkas­réti vill. végáll.. V.: Rosenbaum Artur. 2. Alpin-Asztal: Római fürdő, Kevélyek, Soly­mári fal. Rózsika-forrás, Hűvösvölgy. T.: 8 ó., ITÉV: Margithidfő. V.: Hajdú István. 3. Ifi-Asztal: Máriaremete, Kerékhegy, Zsiros­­hegy. Solymár. T.: 8.30 ó. a Széll Kálmán­­téren V.: Szabó István. 4. Vörösmarty- Asztal: Hűvösvölgy, Csillebérc, Szekrényes, Kamaraerdő, Kelenföld. T.: 8 ór­a Berlini­túra. Deutsch Jenő. 5. Si-gárda: hám­si-tréning a Nagyszénáson. T.: 8 órakor a Széll Kálmán-téren. V.: Sajó György. Hungária Turista Egyesület, Farkasrét, Irhásárok, Frankhegy, Csillebérc, Zugliget. T.: 8.45 órakor a farkasréti vill. végáll. V.: Havas Gyula. Magyarországi Kárpát Egyesület. Központ: 1. Bicske, Csák­vár, Kápolnapuszta, Horog­­völgy, Csókas legelő. Várvölgy, Csókakő, Csókakői menedékház. T.: szombaton 15 ó., kelenföldi p.­u. V.: Hernádi János. 2. Nagy­maros, Hegyestető, Déchy Mór-pihenő, Nagy­maros. T.: 6 ó., nyugati p.-u. V.: Kovács Ferenc dr. —. Hangya-csoport: Salgótarján, Salgóvár (hálás). Somoskői vár, Karancs, Somoskő. T.: szombaton. 14.30 ó, keleti p.-u. V.: Kerpely Vince. — Börzsöny-osztály, Déchy Mór-emlék­túra, Nagymaros, Hegyes­tető, Déchy Mór-pihenő, Nagymaros. T.: 7 ó. az újpest-rákospalotai áll. V.: Tavasz Ist­ván dr. — Drogista-Asztal, Farkasrét, Kakuk­­hegy, Makkosmária, Hűvösvölgy. T.: 8 ó. a farkasréti vill. végáll. V.: "Wagner Pál. — Fátra-osztály: Torbágy, Iharos, Jégerhegy, Kamaraerdő. T.: megbeszélés szerint. V.: Puskás Lajos. — Cserkész-csoport: Római­fürdő, Aranyhegy, ürömi hegy. Üröm, Nagy­­kevély, Solymári fal, Csizvölgy, Óbuda. T.: 8 ó., HÉV, Margithidfő. V.: Parczai Sándor. — Mom-Asztal: Zugliget, Jánoshegy, Makkos­mária, Csillebérc, Farkasrét. T.: 8 ó. a zug­ligeti vill. végáll. V.: Major Jenő. — Sólyom­­osztály: Vác, Nagyszál,­ Vác. T.: 7 ó. az újpest-rákospalotai áll. V.: Honti Nándor. — Újpesti osztály: Részvétel a Börzsöny-osztály hegyestetői túráján. V.: Váry Péter. ♦ ' A­ftyWi Entsbhi CwfH Biztálj-Caév, Klastrompuszta (hálás), Kétbükkfa­­nyereg* Háromforrás völgye, Pilisszentk­ereszt. Macskabarlang, Pomáz. T.: szombaton 16.15 ó., nyugati p.­u. V.: Udvardy Béla. — Dobogókői csoport: Katalinhegy, Biai hegy, Köszörűkő. Lóhegyi nyereg, Budaörs, Farkas­rét. T.: 8 ó. a szénatéri autóbusz végáll. V.: Vajai Gábor dr. — Fég—Lampart-Asztal, Szentendre. Dömörkapu, öregvágás, Bánya­hegy, Lepencepatak, Visegrád. T.: 6.30 ó., HÉV, Margithidfő. V.: Kovács Jenő dr. — Hazai Tak. Társaság: Rómaifürdő, Kevélyek, Pilisborosjenő, Óbuda. T.: 8.30 ó, HÉV, Margithidfő. V.: Wirthl Andor. — Sasok: Vörösmarty-emlék­kirándulás. Főt: Som­lyó­­hegyi Vörösmarty-emlék. Mogyoród, Gyer­tyános, Puszta Szentjakab. T.: 7.30­­ór a Berlini-téren. V.: Kristóf Sándor. — Vándor­fiuk: Visegrád, Pilisszentlászló, Szentendre. T.: 7.15 órakor. HÉV, Margithidfő. V : Balogh László. MÁVAG Sport Kör turista-szakosztálya. Munkatára a magyarkúti menedékházhoz. T.: 6 ó. az Orczy-téren. V.: Spitzenfeil J­Postás Sport Egyesület. Kárpátaljai cso­port: Visegrád, Császárvölgy, Ágashegy, Lepence­vö­lgy, Pilisszentlászló, Szentendre. T.: 7.20 ó , HÉV, Margithidfő. (Fotó-túra.) V.: Fejes Pál. — Mátraházai csoport: Csév, Pilisnyereg, Pilisszentlélek, Árpádvár, Csere­­pesvölgy. Dorog. T.: 6.40 ó., nyugati p.­u. V.: Lovas József. — Visegrádi csoport: Szentendre, Pismány, öregkut, Paprét, Király­­forrás, Szentendre. T.: 8.20 ó., HÉV, Margit­­hidfő. V.: Vitái Sándor. — Fóti csoport: DA»*** néta a SrAhhcam. T. U Árakor­­ Szt GeBért-térm. V^: Wcaár T Ii^ímé Uránia SteW és Turista Táraság. 1. endre, SiMros, Kesertgerme, Prédakáló Masék Dömös. T.: 6.26 ó., HÉV, Margithidfő. V.: Hódos Sándor. 2. Szentendre, Szárosi Keserűgerinc, Prédikálószék, Dömos. T. 7.25 6., HÉV, Margithidfő. V.: Wiesner . 3. Rómaifördő, Ezüsthegy, Kevélyek, Óbuda T.­ 8.20 6., HÉV, Margithidfő. V.: Weisz S Vándorok Turista Egyesülete. 1. Szent­endre, Pilisszentlászló, Lepencevölgy, Visegrád T.: 7 ó., HÉV, Margithidió. V.; Weiszraam Lajos. 2. Zugliget, Csigalit, Jánoshegy Budakeszi. T.: 9 órakor a zugligeti végáll V.: Alpár László. A szerkesztésért PÁNCZÉL LAJOS, a kiadásért Dr. BAGYÓ JÁNOS feleldó KIADÓTULAJDONOS *. AZ ÚJSÁG RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZÉRIGAZGATÓ: Dr. ÁGAI BÉLA Szerkesztőség és kiadóhivatal, VI., Aradi­ u. 1 Telefon: *120-757, 120-756, 120-755, 120-75. Budapest 62. postafiók 282. Fiókkiadóhivatal, kölcsönkönyvtár (telefon 180-674). Újság utazási irodája: V., Gróf Tisz István­ utca 6. Telefon: 181-004 és 180-67. Előfizetési árak: Egy hónapra 3.20 pengi negyedévre 9.30 pengő. ÚJSÁG SZOMBAT,­­41 OKTÓBER IS ÚJSÁG apróhirdetési órai ,savanként: hétköznap vasárnap Állás, foglalkozás.....................................12 f 24 f Levelezés. Szoba kapható. Szoba ellátás kapható és Nyelvoktatás..................20 f 40 f A többi rovatokban................................15 f f Az első és minden vastagon szedett szó kétszeresen számlL )@­iAUai, foQ&celzxMiái­g( ALIAS FÉRFIAK RÉSZÉRE DÍJTALANUL közvetítem villájában, bérházában házmestert lakását, Herskó. Akadémia tizenegy. 115-6S4. 8014 AVAS NŐK RÉSZÉRE TEHETSÉGES leányokat szabás­­varrásra INGYEN kiláttátok. Szeged­­terem. Telefon: 119-98®. SO'l .LUTANT elfoglaltsággal, szerény­­,pyt, fiatal zsidóleányt felveszek. ár.Ikozist „Magános nr 950" jel­én főkiadó további­._________Mbo 3ZMETIKAN­A jómegjelenésű­ un­ity­­ki tanu­lók BokroSne, Profi vidor­ utca 6.________________ ÜRESEK 8 és 11 éves félárva fiai m­ellé nevelőnének okleveles, 25—31 ■es korú, izr. tanulónő. Német v­elvtudással és zongoratudással ndelkezőt előnyben részesítenék, jesanyámmal együtt lakom. Aján­lókat eddigi működési bizonyt­­­íny és fénykép csatolása mellet­t alföldi város" jeligére kiadóba __1. "Ittzl ICIFOZO házvezetőnőt keres vidéki földbir­tokos. Személyesen is*ér­kezni lehet 18-án és 19-én délután S—5 között. Visegrádi-utca 9, 1-4 /461 .LIGENS* kifejezetten )óér­­egyedülálló, házias, szerény .t keresek 27-ig könnyű beteg ,,Vidékre“ főkiadó. LÍTA oki­ ta,iitónőt keresek per­t­re pusztára, 2 elemista dr. Cím: Beck József, Károly­ra, u. p. Jánosháza. 9053 ÖLÁLLÓ, inteliligen­s, ír­ásban segítő nő otthont ta-­lső erdősor 11, földszint 1-2186 PEDÁNSÁN lelkiismeretes csecsemő­­gondozónőt keresek, aki egy nagy elfoglaltságú anyát távollétében oda­adással és lelkiismeretesen helyet­tesíteni képes. Gyermekem szeretet­teljes, odaadó gondozását minden­képpen meghálálom. Részletes aján­latokat referenciákkal „November­ben elfoglalható“ jeligére főkiadóba a*50 Háztartási Alkalmazottak PERFEKT szakácsnőt félnapra i* azonnalra felveszek. Délutánom­mt 3-I­1. Jázmin-utca 24. Háztulajdo­nos. _____________________1­84 MEGBÍZHATÓ, jól fózó mindenes­­szakácsnő (lehet zsidó is), egyedül­álló nőhöz felvétetik. II.. Fő-utca 12. IL 12._____________.______52?: MEGBÍZHATÓ, főzni tudó m­ő- Tényt, asszonyt alkallnazok. Noémi­­pen­zió. Felhő-utca 11. Telefom 365-253. 810/ 10! bizonyítvánnyal jól főző minde­nes felvétetik. Benczur­ u. 33, III. 2. 47507 ALUST KERESŐ FÉRFIAK KÁRPITOSMUNKÁT háznál készí­tek VII­, Bethlen Gábor-utca 4. Gáspár __________________47058 KÖZPONTI FŰTÉSHEZ és kertgon­­dozáshoz értő, fiatal házaspár 4—5 ezer­ pengő ingatlanbiztosítékkal ház­mesterséget keres. „Feltétlen meg­bízható 47502“ jeligére főkiadóba. 47502 ALLAST KERESŐ NŐK IZRAELITA, szolid, finomlelkű úri­­asszony ajánlkozik gyem­ekhez ház­vezetőnőnek. A. T., Klauzál-utca 35, I. 10. 47447 PERFEKT vasalónő házakhoz is ajánlkozik. Cím: Királyi Pál­ utca 18, III. 6 47483 JATAI( jó megjelenésű, intelligens ) házvezetőnőnek ajánlkozik maga­dhoz. Jól főzök, háztartás min­in ágához kitűnően értek. Pezsár Andorné, Király­ utca 99, földszint ,v 2179 INTELLIGENS izr. urileány gyer­mek mellé félnapos elfoglaltságot keres. „Korrepetál is 3358“ fő­­kiadóba. ___________________ SZÜLETETT bécsi hölgy, szép né­met kiejtéssel fél- vagy egész napra urihelyre gyermekekhez ajánlkozik. „Gyermekszerető“ Tenzerhez, Szer­vita-lén____________________33^2 CSALÁDHOZ ajánlkozik társalgó­nőnek, nevelőnőnek, okt. francia, német, magy­ar házias nyelvmester­­nő. VI., Hajós­ utca 1, Hl. 16. ________ 47485 PERFEKT német szr. urileány dél­előttre elhelyezkedne. Este polgá­risig zongorakorrepetálást vállgak „Gyermekszerető 47465“. 47465 KÖZÉPKORÚ társalkodónő, ház­vezetőnő nyelvtudással elhelyez­kedne. Kitűnően főz. „Éves bizo­ny­itvánnyal 47463“ főkiadóba. 47463 ÉVE­S bizonyítványokká!] falura el­helyezkedne idősebb, jókedélyü ma­gya­r-német, izr., intelligens nő, ki­sebb gyermekhez. Goldné. Alsó erdősor 8. 8101 GYERMEKSZERETŐ, gyakorlott izr. nevelőnő,­­francia, német, azonnalra elhelyezkedne. „Vidékre is 47498“ főkiadóba. 47498 INTELLIGENS izr. kisa­sszony gyer­mekekhez ajánlkozik. Elemistát kor­repetál, vidékre is. Rosenfold, Ka­lória József­ utca 26, V. 56. 3347 BÉCSI izr. nő, hosszú gyakorlattal, legjobb referenciával keres nevelő­­női állást reggeltől estig. „Nem bentlakó 47504“ jeligére főkiadóba. 47504 JUNGE scirip. Wienerin sucht vor­­m­itt. Posten als Erzieherin. Ein Kinderliebend habe Praxis. „Beste Referenzen 47505.“ 47505 Háztartási alkalmazottak RENDSZERETŐ, kitünően főző min­denes uriházhoz ajánlkozik. Aradi­­utca 30. földszint 5. ajtó. 5061 BEJÁRÓNŐ ajánlkozik hetenkén­t egyszer egész napra, közelben. Meg­keresést postán, személyesen csak vasárnap. Bécsi-utca 3. félemelet 10. MOSÁST, vasalást, takarítást válla­lok. Szondy-utca 30, II. 21. 47509 ÁLLÁST keres főzőlány, szobalány, mindeneslány. Telefon: 227-565. 2186 JOBB főzőmindenes ajánlkozik hosz­­szabb bizonyítvánnyal. Magyari la­­ká­s, Hungária­ körút 50. Postaállo­más. 2182 KOMOLY bejárónő éves bizonyít­vánnyal ajánlkozik 2 óráig. Sas­utca 9. 47478 MINDENESLÁNY azonnalra ajánl­kozik. Visegrádi­ utca 24. földszint 2. 47499 IZRAELITA n mindenes főzőnő ajánl­kozik azonnalra. Hunyadi-tér 11, földszint 6. _____________ 47501 KITŰNŐ főzőnő, varrásban, szoba­­lányi teendőkben és­­ a háztartás minden ágában jártas, kitűnő bizo­nyítványokkal; ugyanott kezdő szobaleány, nagyon rendes, ajánlko­zik. Kaszás Lajosné, Csáky­ u. 28, I. 5. 47503 OKTATÁS * ---­LADY Teacher garanciával tanítja angolul. Telefon: 111-692. Köznap Val.2-ig. MM ANGOL társalgás, levelezés, nyelv­tan 1.50­0. Pedagógus. Telefon: 316-451.______________________3001 NÉMET nyelvtan, kereskedelmi le­velezés, gyorsírás oktatása német anyanyelvű pedagógusnőnél. Tele­fon: 424-762. 2180 NÉMET anyanyelvű úrinő, tanít németet, különös tekintettel a „der, die, das“ használatára, és franciát. Házhoz is megy. Értekezni kérem csakis 6-tól 7-ig. Barcsay­ utca 6, II. 33. Both. 47453 KÖZÉPISKOLÁSOK lelkiismeretes oktatását vállalja nagy gyakorlattal bíró izr. „Szigorló orvos“. 1093 ANGOLT tanít külföldet járt, nőtlen diplomás. Kitűnő módszer. Telefon/ 335-617. Délután 3-4-ig. 47456 KERESKEDELMIBEN érettségisen izr. fiatalember kis szobáért ok­tatna, korrepetálna. „Lelkiismere­tes 1941“ főkiadóba. 1088 Magyar Fürdőtalkalmazottak Ország®* Egyesület® által igazolt VIZSGÁZOTT FÜRDŐSOR NYOLCTÓL hatig masszírozok, pe­­dikürözök. Farkas Erzsébet, Kép­­iró-utca 4. földszint 1. (Kecskeméti­­utcánál.) 8105 GYÓGYMASSZÁZS házaknál is. Ró­­zsa-utca 90. földszint. Bogár Ve­­ronka. 8105 GYÓGYMASSZÁZS 10-8-ig. Székely Bertalan-utca 3. földszint hét. Ba­logh Erzsi. (Arad-utcánál.) 8105 GYÓGYMASSZÁZS 10—7-ig. Vörös­­mar­ty-utca 42. I. emelet 8. Jobbra. (Aradi-utcánál) Stepper Margó.8105 RHEUMASOKNAK kitűnő gyógy­­masszázs magasabb képzettséggel. Dr. Lászlóné, Horn Ede­ utca 13, I­ tizenegy. Lépcsőház. 8105 PEDIKÜR, masszázs naponta. Ha­jós-utca 32. Kettes lépcső, féleme­let 2. Szabol­a Zsuzsa. 8105 GYÓGYMASSZÁZS, pedikűr Podma­­ndczky­ utca .11, I. hét. Főlépcsőház. (Vilmos császár­ útnál.) Taksonyi.­­_________________________ 8106 HIGIÉNIKUS pedikűr és masszázs egész nap, Kresz Géza-utca 16, 1/4. Osváldné. 8105 GYÓGYMASSZÁZS. Nagymező-utca 37—39, II. 14. balra. Lőwy Erm­my. ____________ 8105 GYÓGYMASSZÁZS, vasárnap is, Üllői-ut 3. földszint 1. (Kálvin-tér sarok.) Pásztoráé. 8105 GYÓGYMASSZÁZS. Csepreghy-utca 1, földszint 1. (József-kö­rúti­ál.) Schwartzer Teréz. 8105 GYÓGYMASSZÁZS. MAGYAR-utca 28, földszint 1. Balázs Viktória. 8105 GYÓGYMASSZÁZS naponta. István­­út 3, földszin­t 1. Beck Gabriella. 8105 GYÓGYMASSZÁZS, vizkura, pedi­kűr. Király-utca 42, félemelet 5. Haaszné. 8105 PEDIKÜR, masszázs. Vilmos csá­­szár-út 46, földszint. Marton Sá­­rolta. 8105 ELSŐRENDŰ villanyvibrációs-mas­­­százs, vasárnap is. Szerb-utca 9, földszint 1. Petróczyné. 8105 MASSZÍROZOK, pedikürözök. Nagy Eszter, Zoltán-utca 7, földszint 3. 8105 EREDMÉNYES gyógymassage na­ponta. Dohány-utca 30, félemelet 2. Kristófné. 2151 VILLAN­YGÉPMASSZÁZS, pedikűr, Zuckerné, VILMOS CSÁSZÁR-út 72, magasföldszint 1/a. 3353 OKLEVELES gyógymasszírozónő gyógymasszázst ad naponta, vasár­nap is. Tátra-Utca 5, földszint 1. Lépcsőház. 4525 SZOBA KAPHATÓ Átutazónak olcsón, napibérért bárhol FÓLÉPCSŐHÁZI szobák, gárszonbérletek, konyhás lakrészek Expressnél. Telefon: 422-156. Erzsé­­bet­ körút 16, földszint. 47337 FÓLÉPCSŐHÁZI, csinos átutazó­szoba napi­, havibérbe. Telefon: 380-015. (Apponyi-térnél.) 8105 BÚTOROZOTT udvari szoba külön­­bejárattal, izr. dolgozó nőnek ki­adó. Berzenczey­ utca 3, II. 11. 1­47486 UTCAI szoba üresen, komfortos la­kásban, fürdőszobahasználattal And­­rássy-útnál, úr részére kiadó. Jel­ige: „Izraelita úricsaládnál 1079“ főkiadóba. 1087 FŐLÉPCSŐHÁZI elegáns szoba, át­utazónak azonnalra. Nagyatádi Szabó­ utca 29 IV 5 (Lift.) Tele­fon: 421-971 8025 FŐLÉPCSŐHÁZI csinos átutazószoba kiadó. Telefon: 224-307,_______2176 VIDÉKRŐL érkezőknek (nem Pes­tieknek) elegáns szoba napi 3-tól urihelyen. 226-783. 8110 LUXUSSAL berendezett szoba lég­fűtéssel, meleg vízzel disztingvált garszo írnak, vidékinek havibérbe.. 113-548.___________________ 3364 KÜLÖNBEJÁRATU szoba kiadó Le­hel-térnél izr. férfinak. „Melegviz­­zel 47600“ főkiadóba._________47500 NYUGDÍJAS úr vagy nő részére elegánsan, bútorozott szoba ellátás­sal kiadó. Kispest, Petőfi­ utca 4. ajtó 7. 47474 SZOBÁT KERES LÉPCSŐHÁZI különbejáratu bútoro­zott szobát keresek második emele­tig. „Havi 150“ főkiadóba. 47489 KÜLÖNBEJÁRATU szobát keresek III. kerületben vidéki, nem ott lakó r­észére. „Tiszta“ jeligére Patak hir­­detőirodába, Vilmos császár­ ut 29. 3361 KICSI szobát keres itt. nyugdíjas özvegy, lehet személyzeti központi­­fűtéses. „Elsejére 47462“, 47462 NYUGDÍJAS urinő lakótársnak menne, esetleg teljes ellátásra. Vá­laszt: Groszmann Edélné, XII., Ver­­secz sor 18. Hűvösvölgy. KERESEK november 1-ére egy na­gyobb és egy kisebb bútorozott szo­bát központi fűtéssel vagy anélkül. Vígszínház környékén. Választ „Ár­­megjelöléssel 3351“ kiadóba. 3351 SZOBA, ELLÁTÁS KAPHATÓ BORÁROS-térnél két komfortos, utcai különszoba négynek ellátással kiadó. Liliom­ u. 8, magasfö­ldszart 2. ' ' 47508 IZRAELITA családnál rituális ellá­tással szép utcai és udvari egy- és kettőnek fürdőszobával, külön bejá­ratunk, november 1-re kiadók. Dam­­jan­rich-utca 20/b. Nádasi. 2177 ÜDÜLÉS MIXDÍJ, RABJA MARAD A HÉT­VÉGI ÜDÜLÉSNEK, ha a Svábhely dili tejtőjén fekvő MARTONHEGYI pensióban tölti el a WEEKENDET. Kedvező heti és havi pausálárak is. Elsőrangú, bőséges ellátás. TELE­FON: 166-663. 8109 BÚTOR UJ, színes kombinált szekrény és tálaló priváttól eladó. Lövőház-utca 20A­, IV. 1. (Széna-térnél.) 8105 GYERMEKKOCSI, gyermek ágy, csó­­bútor legolcsóbban Prohászka-gyár­­ból. Gróf Zichy Jenő-utca 46. Fiók­üzlet, ÜHOi-út 7. 47408 SZŐNYEG PERZSA- és más keleti szőnyeget veszek legmagasabb áron. Telefon: 423-707. 3011 KELETI, magyar perzsát és szmir­­nát VESZ Javítóműhely József­ kör­­út 62. Telefon: 143-926.________6008 SZŐNYEGJAVÍTÁS, szőnyegmosás (speciális módon). Burgemé, G-utca 37. 121-739._________________47468 TORONTÁLI szőnyeg, 2X3*4 méte­res, használt, 150 pengőért eladó. Megtekin­thető vasárnap vagy hétfőn délelőtt: XII., Fürj­ utca 19/b. (59-es villamos lejtőúti megállónál.) 1086 HANGSZER VENNÉK ZONGORÁT, pianinót, legmagasabb árban. Vidékről is. Te­lefon: 225-352. Klauzál­ utca 3. I. 12. 47445 RUHÁZAT FÉRFI télikabát, szkunksz és medve bor eladó. Rózsa-utca 59. I. 10­47459 Hirdetőink figyelmébe! Vasárnapi számunk részére hirdetéseket szombat délután 5-ig veszünk fel. HASZNÁLT férfi­, női ruhákért, EGYENRUHÁKÉRT, egész háztar­tásért legtöbbet fizetek. FREUND, Dobozi-utca 27. Telefon: 142-673.8015 HASZNÁLT férfi­hát, egyenruhát magas áron vesz WERTHEIMER, Teréz­ körút 29. Telefon: 426-727. Hívásra házhoz jövök. 47365 HASZNÁLT FÉRFIRUHÁKÉRT, NŐI RUHÁKÉRT, EGYENRUHÁKÉRT BÚTORÉRT, egész háztartásért SZENZÁCIÓS árat fizet Gerstl, István­ út 28 Telefon: 426-547. 4504 MAGAS ÁRAT FIZETEK használt férfi- és női ruhákért és fehér­­neműekért. Koós, Nagyatádi Szabó­­utca 1­. TELEFON: 226-614. 8024 TÉLI női kosztüm perzsával, rövid szilbunda, fekete télikabát. Vise­­grádi­ utca 10. UT. 29._________1084 PERZSALÁBBUNDA középtermetre eladó. Mayer, Csengery­ utca 28. Megtekinthet­ő délután. 47511 HASZNÁLT perzsabunda négyszázért eladó. Károly-körut 3/a, III. 10. Gerő.________________________3337 EZÜSTRÓKA alig használt, eladó. Megtekinthető: Teréz-körut 22. Illatszer­tárban. 47472 EGYÉB ADÁSVÉTEL KITŰNŐ zongora, berndorfi étkező service, porcellán- és üvegkészlet eladó. Cím a főkiadóban. VESZEK mindenféle használt­­búto­rokat, ruhaneműt, szőnyeget, kály­hákat, pénzszekrényeket. Spitzer, Király­ utca 72. Tel.: 133-807. 8082 BRILIÁNST, aranyat, fogaranyat, ezüstöt legmagasabb áron veszek, elzálogosított ékszereit költségmen­tesen kiváltom, legmagasabb áron megveszem. Baross Ékszerház, Ba­­ross­ utca 83 Telefonáljon: 134-770. ______________________ 4502 SZENZÁCIÓS árat fizet használt ruhákért, szőnyegért, nipp- és par­­cellánért Gerstl G., Erzsébet-körut 32. Telefon: 427-122.___________4501 GAZFŐ­ZŐKÁLYHA sütővel, zomály cozött, egyszáz pengőért eladó. Szent István-körut 25, I. 12. Esti órákban ____________________________5052 ANGOR­ANYULAK­AT örökösödési okokból, bármilyen mennyiségben, jutányos áron eladok. Mátyás Vince, Balat­onbogl­ár. 47374 SZUPERRÁDIÓ, újálapotú, váltó­áramú eladó. Tátra­ utca 8, II. 1. Délután. 3349 BÉRHÁZ MEGVÉTELRE keresek VI.—VII. kerületben, belterület, egy- vagy két­emeletes, esetleg nagy földszintes, jókarban levő bérházat, lehetőleg villamos mentén, vagy közelében, köres­öszterh­elés­sel, vagy anélkül. Ajánlatokat „ügynökmentesen 8106“ főkiadóba. _________________8106 BUDÁN egyemeletes, adómentes, építészeti remek villa, emeletén há­­­romszobás hallos, földszinten egy­szobás harcos hypermodern össz­komfortos lakásokkal, garageval, nyolcvanezerért, fizetési feltételek­kel, beköltözhe­tőséggel. Pásztor, Teréz-körút negyvenhét. 126-146. 47484 VILLA — CSALÁDIHÁZ * ÜLLŐI­ útnál, 252 négyszögölön föld­szintes ház eladó. Szigony­ utca 32. 3360 MAGÁNNYOMOZÓ WALTER nyugalmazott detektív­­főfelügyelő közismert sikereit leg­modernebb technika, lelkiismeretes­ség eredményezi. Telefon: 383-549. Váci-utca 41/a 8003 POLOSKAIRTÁS CIÁNOZÁS. PATKÁNYIRTAS olcsón, jótállással­. KÖNIGSTEIN mérnök. Andrássy-út 57 Telefon: 228-073. ____________________________8018 CIANOZ GARANCIÁVAL PAX. Vil­mos császár-ut 17 Telefon: 123-114, 118-822_______ 8020 FÜRTH petéstül ciánoz, takarít V., Csáky-utca 7. Telefon: 124-455. 6005 EGYÉB KÜLÖNFÉLE NAGYOTHALLÁS, fülzugás prakti­kus gyógyításáról kérjenek prospek­tust. Némasi Ilona, Vilmos császár­­ut 74. földszint négy. 8016 FELHÍVÁS: A „Ház“ Szövetkezet budapesti (V., Pannonia­ u. 112/a.) cég 1941 augusztus 4. napján meg­tartott rendkívüli közgyűlésen el­határozta a szövetkezet feloszlását s felszámolását. Az 1875. évi XXXVII. tc. 202. §-a értelmében az igazgató­ság felhívja a szövetkezet hitelezőit, hogy követeléseiket jelen felhívás harmadszor; közzétételétől számított hat hónap alatt a szövetkezet ellen érvényesítsék. Az Igazgatóság. 5063 LEVELEZÉS '•vavuTOTT A r.r.ORTTC WtWnAT MIHNTÉ.7.ET R­­T.­KDRFORGiVyfcPETJa, RTOT4PJTH nV VT... ARADT-UTCA K — FHT.KLÍK VEZETŐ; ERDÉLYI GYÖRGY. INTELLIGENS, csinos, egyetemet végzett izr. urilány megismerkedne „30 körüli úriemberrel 47479 *. Há­­zasság lehetséges. 47479 EGY idősebb iparos megismerkedne szerényigényű, 35—40-ig, izraelita asszonnyal. Házasság lehetséges. „Egyetértés 108.5“ jeligére földadó­im________________________ 1085 VÁROM bármikor, már meggyógyul­­tam, írjon. Csók Anny. 47488 HERR Mittlerjahre sucht nette jü­dische Dame zwecks Sprachenaus­­lausch französisch deutsch auch Musik. Ehe nicht aus geschlossen- Jelige „Geige“ Exp.______ 3357 KÖZÉPKORÚ séta- és uzsonnázó* partnert ki-ki alapon keres izr,, független, intelligens, középkorú úri­­asszony. „Egyedül unalmas“ Ten­­zerhez, Szervita-tér. Házasság lehet­­sóges._______ 3363 JÓ MEGJELENÉSÜ, jóexisztenciáju izr. fiatalember csinos, fiatal hölgy­­gyel megismerkedne, aki partner­­nője és egyben munkatársnője lenne. Leveleket „Reális romantika» jel­igére Blocknerhez, Vilmos, császár­­ut 33. Házasság tehetséges. 3354 KOMOLY fiatalember. ismeretségét keresi csinos, felvidéki, zsidó * úri­­leány. „Januártól Pesten“ jeftigérű főkiadóba. Házasság lehetséges. 3350 CSINOS izr. asszony megismerkedne „Komoly 949“ úrral 40-től. Telefon előnyben. Házasság lehetséges. Fiók­kiadó._______________________5064 DÉS. Kávéházban nagyon várom. Kézcsók. 47490 EXISZTENCIÁVAL bíró, 30-35­00, izraelita úriember tartalmas, őszinte­ levelét várja dolgozó úrileány, „Együtt könnyebb 47457“. Házas­ság lehetséges. 47457 „GONDOS testvér“ szerda és szom­bat kivételével találhatja 134­ 029 Rajztanárt. 3352 CSINOS, intelligens. 25—30 körüli izj., független úrinő ismeretségét keresem, akivel szórakozni lehet­nék. Házasság lehetséges. Válaszo­kat „Gyakran Pesten 47475“ jel­­igére főkiadóba kérek. 47475 VIDÉKI úriember levelezne molett, kedves és abszolút úrinővel. Októ­ber végén találkoznánk. Levelét „Komoly 47440“ jeligére kérem a fö­ldadóba. Házasság lehetséges. _______________________ 47440 FŐ­BÉRLETI lakással rendelkező izr. elvált, csinos úriasszony meg­ismerkedne hozzáillő úriemberrel szórakozás céljából. „Házasság te­­hetséges 1941“ főkiadóba. "47476 SZIMPATIKUS úriember ismeretsé­gét keresi 46-os úriasszony. „Ön­költség 47493“ jeligére főkiadóba. Házasság lehetséges. 47493 TIZENNYOLC éves, csinos, elegáns, vidéki izt. urileány levelezne szóra­kozás céljából 24­-30 éves urifiúval. Jelige: „Jó pajtás 9035.“ Házasság tehetséges. 9035 HÁZASSÁG FÉRJHEZ menne jó meg­jelenést­, 48-as, egyedülálló zsidóasszony tíz­ezerrel. „Exisztenciáshoz 2178“ fő­­kiadóba. 2178 IZRAELITA, idősebb iparos nősülni óhajt, idősebb hajadon, vagy gyer­mektelen úrnővel, kinek berende­zett lakása, néhány ezer pengő ho­zománya van. Biztos exisztencia. Komoly levélre válaszolok. „Előre“ jelige. Szent István-körut 4. Trafik. _________ 2183 VAGYONOS izr. kereskedő, közép­termetű, nősülne. „Kéksze­müek ho­zománnyal harmincig“ jeligére fő­­kiadóban______ 47471 Közvetítő irodák KITŰNŐ úriházasságokat diszkréten, gyorsan közvetít GOLDNÉ Alsó­erdősor 8 földszint 2 Telefon __________­ 8034 UTÓLAGOS díjazással, gyors ered­ménnyel közvetít házasságot Ba­­lázsné, Csáky­ utca 16, földszint 7. ________________ 2127 FÉRJHEZ MENNÉNEK vidéki fél­árva hatvaezerrel, fővárosi urib­any hetvenezerrel. Megbízottjuk: NAGY JENŐ, Rákóczi-útt hatvanegy 3249

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék