Bugyi Sándor (szerk.): VÁRhely, 1995 (1. évfolyam, 1-2. szám)

1995 / 1. szám

KULTÚRA * MŰVÉSZET • IRODALOM • KRITIKA I.évfolyam, 1.szám 1995. augusztus Megjelenik negyedévente Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és magánszemélyek támogatásával Főszerkesztő: Bugyi Sándor • A Szerkesztőség tagjai: Sass László, Kerék Imre, Kovács-Gombos Gábor ♦ Mun­katársak: Vargha Zsuzsa, Martos Gábor, Nagy Alpár, Zentai László * Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sopron, Fegyvertár u. 5. Levélcím: Patriot Kiadó, 9401 Sopron, Pf. 322. Telefon: 99/338-502 • Felelős kiadó: Jászberényi Klára • Nyomdai előkészítés: EuroLAN(c) Kft. ♦ Nyomdai munkák: Békés Print Kft. Felelős vezető: Szabó László ♦ A lapot Gerencsér Tamás tervezte. FHU ISSN: 1219-3046 HOTEL H­ABLAK A VÁROSRA

Next