Bugyi Sándor (szerk.): VÁRhely, 1996 (2. évfolyam, 1-2. szám)

1996 / 1. szám

KULTÚRA , MŰVÉSZET • IRODALOM • KRITIKA II. évfolyam 1. szám 1996. március Megjelenik negyedévente Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és magánszemélyek támogatásával Főszerkesztő: Bugyi Sándor Főszerkesztő-helyettes: Sass László A szerkesztőség tagjai: Böröndi Lajos, Kovács-Gombos Gábor Munkatársak: Martos Gábor, Nagy Alpár, Varghia Zsuzsa, Zentai László Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Sopron, Fegyvertár u. 5. Levélcím: Patriot Kiadó 9401 Sopron, Pf. 322. Telefon: 99 - 338 502 • Kiadja a Patriot Kiadó. Felelős kiadó: Jászberényi Klára ♦ Nyomdai előkészítés: EuroLAN(c) Kft. Sopron. Műszaki szerkesztő: Gyurátz Dezső • Nyomdai munkák: Szociális Foglalkoztató Sopron. Felelős vezető: Tengerdi Antal igazgató • Terjeszti a Nemzeti Hírlapkeres­kedelmi RT és a regionális részvénytársaságok ♦ A lap megvásárolható: Sopronban a RÁBAFTIR RT árusítóhelyein, a Vörös Cédrus és a Fekete Cédrus könyvkereskedésekben, Budapesten az írók Boltjában. Megrendelhető és előfizet­hető a Kiadó címén, Sopronban ingyenes helyi terjesztés­sel, Budapesten és vidéken postai utánvéttel. Előfizetési díj 1996-ra: 392 Ft. • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. HU ISSN 1219-3046 A lapot Gerencsér Tamás tervezte. Szerkesztőségi fogadóórák és beszélgetések: minden csütörtökön este 8 órától a John Bull Pub 13-as asztalánál. HOTEL H­ABLAK A VÁROSRA SOPRON

Next