Sass László (szerk.): VÁRhely, 1997 (3. évfolyam, 1-4. szám)

1997 / 1-2. szám

III. évfolyam 1-2. szám 1997. június Megjelenik negyedévente Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával Főszerkesztő: Sass László A szerkesztőség tagjai: Böröndi Lajos, Kovács-Gombos Gábor Sarkady Sándor, Szála Erzsébet, Vargha Zsuzsa Munkatársak: Bircher Erzsébet, Martos Gábor Szerkesztőség és kiadóhivatal, Sopron, Magyar u. 2. Telefon: 99 — 313 478 Kiadja az EDUTECH Kiadó. Felelős kiadó: Tengerdi Antal • Műszaki szerkesztő: Láng Zsolt * Nyomdai munkák: Szoci­ális Foglalkoztató, Sopron. Felelős vezető: Földes Tamás igaz­gató ♦ Terjeszti a Nemzeti Elírlapkereskedelmi RT. és a re­gionális részvénytársaságok • A lap megvásárolható: Sopron­ban a RÁBAHÍR RT. árusítóhelyein, a Vörös Cédrus, a Fekete Cédrus könyvkereskedésekben és a Cédrus Art Klubban, Bu­dapesten az írók Boltjában. Megrendelhető és előfizethető a Kiadó címén, Sopronban ingyenes helyi terjesztéssel, Buda­pesten és vidéken postai utánvéttel. ♦ Előfizetési díj 1997-re 520 Ft ♦ Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. HU ISSN 1219-3046 A lapot Gerencsér Tamás tervezte. Szerkesztőségi fogadóórák és beszélgetések, minden csütörtökön este 8 órától a John Bull Pub 13-as asztalánál. HOTEL SOPRONABLAK A VÁROSRA

Next