Sass László (szerk.): VÁRhely, 1998 (4. évfolyam, 1-4. szám)

1998 / 1. szám

VÁRhely KULTÚRA • MŰVÉSZET • IRODALOM • KRITIKA IV évfolyam 1. szám 1998. március Megjelenik negyedévente Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával Főszerkesztő: Sass László A szerkesztőség tagjai: Böröndi Lajos, Kovács-Gombos Gábor, Sarkady Sándor, Szála Erzsébet, Vargha Zsuzsa Munkatársak: Bircher Erzsébet, Martos Gábor Szerkesztőség és kiadóhivatal: 9400 Sopron, Magyar u. 2. Telefon, fax, üzenet: (99) 31­3 477 ♦ Telefon: 06 20 687 264 E-mail: lsass@matavnet.sopron.hu Kiadja az EDUTECH Kiadó. Felelős kiadó: Tengerdi Antal Nyomdai munkák: Szociális Foglalkoztató, Sopron Felelős vezető: Földes Tamás igazgató A lap megvásárolható: Sopronban, Győrben, Szombathelyen, Kőszegen, Veszprémben, Pápán, Tapolcán a RABAHIR Postai Hírlapkereskedelmi RT. árusítóhelyein, továbbá az alábbi köny­vesboltokban, Sopronban a Cédrus könyvkereskedésekben és a Cédrus Art Klubban, Budapesten az írók Boltjában, Zalaeger­szegen a Pallas Antikváriumban, Székesfehérváron a Fehér­vár Antikvár Kft. boltjában, Pécsett az írók Könyvesboltjában, Szolnokon az Antikváriumban, Egerben a Gonda Könyvesbolt­ban, Debrecenben a Sziget Egyetemi Könyvesboltban. ♦ Meg­rendelhető és előfizethető a Kiadó címén, Sopronban ingyenes helyi terjesztéssel, Budapesten és vidéken postai utánvéttel. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. HU ISSN 1219-3046 A lapot Gerencsér Tamás tervezte. Szerkesztőségi fogadóórák és beszélgetések: minden csütörtökön este 8 órától a John Bull Pub 13-as asztalánál. SOPRONABLAK A VÁROSRA

Next