Sass László (szerk.): VÁRhely, 1999 (5. évfolyam, 1-4. szám)

1999 / 1. szám

VÁRhely KULTÚRA • MŰVÉSZET ♦ IRODALOM ♦ KRITIKA V. évfolyam 1. szám 1999. március Megjelenik negyedévente Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával. Főszerkesztő: Sass László A szerkesztőség tagjai: Böröndi Lajos, Kovács-Gombos Gábor, Sarkady Sándor, Szála Erzsébet, Vargha Zsuzsa Munkatársak: Bircher Erzsébet, Martos Gábor Szerkesztőség és kiadóhivatal: 9400 Sopron, Magyar u. 2. Telefon, fax, üzenet: (99) 313 477 • Telefon: 06 209 341 042 E-mail: varhely@sopron.hu Kiadja az EDUTECH Kiadó. Felelős kiadó: Tengerdi Antal Nyomdai munkák: Szociális Foglalkoztató, Sopron Felelős vezető: Földes Tamás igazgató A lap megvásárolható: Sopronban, Győrben, Szombathelyen, Kőszegen, Veszprémben, Pápán, Tapolcán a RÁBAHÍR Postai Hírlapkereskedelmi RT árusítóhelyein, továbbá az alábbi köny­vesboltokban: Sopronban a Cédrus könyvkereskedésekben és a Cédrus Art Klubban, Budapesten az írók Boltjában, Zalaeger­szegen a Pallas Antikváriumban, Székesfehérváron a Fehér­vár Antikvár Kft. boltjában, Pécsett az írók Könyvesboltjában, Szolnokon az Antikváriumban, Egerben a Honda Könyvesbolt­ban, Debrecenben a Sziget Egyetemi Könyvesboltban. Megren­delhető és előfizethető a Kiadó címén, Sopronban ingyenes helyi terjesztéssel, Budapesten és vidéken postai utánvéttel. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. HU ISSN 1219-3046 A lapot Gerencsér Tamás tervezte. Szerkesztőségi fogadóórák és beszélgetések: minden csütörtökön este 8 órától a John Bull Pub 13-as asztalánál. HOTEL N SOPRONABLAK A VÁROSRA

Next