Sass László (szerk.): VÁRhely, 2001 (7. évfolyam, 1-4. szám)

2001 / 1. szám

KULTÚRA ♦ MŰVÉSZET ♦ IRODALOM ♦ KRITIKA VII. évfolyam 1. szám 2001. tavasz Megjelenik negyedévente Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával. Főszerkesztő: Sass László A szerkesztőség tagjai: Böröndi Lajos, Kovács-Gombos Gábor, Sarkady Sándor, Szála Erzsébet, Vargha Zsuzsa Munkatársak: Bircher Erzsébet, Martos Gábor Szerkesztőség és kiadóhivatal: 9400 Sopron, Magyar u. 2. Telefon, fax, üzenet: (99) 313 477 ♦ Telefon: 06 209 341 042 E-mail: varhely@sopron.hu Internet: www.sopronnet.hu/varhely Kiadja az EDUTECFI Kiadó. Felelős kiadó: Tengerdi Antal Nyomdai munkák: Szociális Foglalkoztató, Sopron Felelős vezető: Földes Tamás igazgató A lap megvásárolható: Sopronban, Győrben, Szombathelyen, Kő­szegen, Veszprémben, Pápán, Tapolcán a RÁBAHÍR Postai Hír­lapkereskedelmi RT. árusítóhelyein, továbbá az alábbi helyeken: Sopronban a Cédrus könyvkereskedésekben, Budapesten az írók Boltjában, Mosonmagyaróváron az Origó Könyvesboltban (kul­turális központ), Zalaegerszegen a Simon István Könyvesházban, Székesfehérváron a Fehérvár Antikváriumban, Pécsett az írók Könyvesboltjában, Szolnokon az Antikváriumban, Egerben a Gon­­da Könyvesboltban, Békéscsabán az Erkel Sándor Könyvesház­ban, Debrecenben a Sziget Egyetemi Könyvesboltban, Szegeden a Sík Sándor Könyvesboltban. Megrendelhető és előfizethető a Kiadó címén, Sopronban ingyenes helyi terjesztéssel, Budapes­ten és vidéken postai utánvéttel. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. HU ISSN 1219-3046 A lapot Gerencsér Tamás tervezte. Szerkesztőségi fogadóórák és beszélgetések: minden csütörtökön este 8 órától a Perkovátz-Ház 13-as asztalánál. HOTEL H­ABLAK A VÁROSRA

Next