Vadászat és Állatvilág, 1915 (15. évfolyam, 1-24. szám)

Lap Vadászati és zoológiái nagyobb közlemények. Alakok egy részjegytársa­ságból. Majoros József 132 149, 172, 180 Alom volt, de legalább szép volt. Sav . .. . . .172 Apró históriák. Stankowsky József­......................68, 108 Apróságok, furcsaságok. Stankowsky József . . 36 A­pró vad vagy kisvad ? Gy. Takách Gyula .... 81 Apróvad vagy kisvad ? Bár­sony István ..... 97 Apróvad vagy kisvad? Gy. Takách Gyula .... 98 Az apróvad és kisvad kér­déséhez. Dr. Nedici Gy. 99 Audiatur et altera pars ! Zay Imre gróf.........................100 A családját vitézül védő­ őzbak hősi halála. Nyer­ges István.........................182 Az erdő sebesültjei. Mátray Gyula....................................187 Az első mufflon. Mátray Gy. 18 Az erdőmérnök-vadászok­ról. Stark Dezső főerdész 82 A gím- és őzvad korának megállapítása. Gy. Takách Gyula....................................191 A gondos fácántyúk. Hege­dűs Balázs.........................148 A hazai Alpokon. Gy. Takách Gyula 125, 131, 141, 177 Az inspektor szarvasa. Mát­ray Gyula . . . . . 146 A községi területek vadá­szati jogával elkövetett viszaélések.........................185 Aki másnak vermet ás, maga esik bele. Anonymus . 52 Amiről a mordály beszél. Mátray Gyula . . . .170 A Molnár Peti vidrája. Ma­joros József. . . 70,77,86 A nagykakas. Szlávik Nán­dor, főerdész .... 58 A remete. Battlay Imre 117,­­ 130, 143 Lap A „suti“­sorsú J. Anti . . 13 A székesfőváros madárvé­delme. Id. Szeőts Béla 73 Az utolsó vacsora. Mátray Gyula........................................3 A vadászat mint erdészeti mellékhaszonvétel. Frfi, erdőmérnök..........................84 Bimbula. Mátray Gyula . 93 Búcsúzáskor. Ifj. Thóbiás Gyula....................................162 Bűnügyi múzeumban. Ma­joros József .... 33 Dámvadcserkészet. T-néV.K. 164 Drilling. A csoda.• Majo­ros József...........................23 Dúvadgereznák kommerciá­lis értékesíthetése és keze­lése. Dán Leó, keresk. tanácsod..................................6 Erdélyi tükördarbok. Attila 124 Egy lap a naplómból. Boh­­randtné Szolkovy Janka 138 Egy új Nimród. Kő. . . 133 Farkasmérgezés. Gy. Ta­kách Gyula.............................1 Fegyveragyazás. E. L. . .108 Felsőzempléni széncinke Bu­dán. Id. Szeőts Béla . . 57 Golyósfegyvert. Milyen — vegyek. Vikár Vince . 106 Hammer lesz. Amiről a — beszél. Cservenka Gizella 21 Harcmezőn. Vadászok a —. K. Sasics Feodor ... 25 Helyreigazítás..........................64 Herman Ottó. Dr. Fromm 17 Géza . 17 Januárban? Mit csinál a vér­beli vadász — .... 7 Kedves olvasóinkhoz . . 97 Kérdések és feleletek. 14, 24, 62, 96, 112, 174 Két hétszarvasbőgésen. Gy. Takách Gyula . . . .154 Laetare. Gróf Sz. Zs. . . 50 Lőpor. Rózsaszínű füstnél­küli —. Stankowsky Jó­zsef, gyógyszerész . . 11­­ Magyar virtus. B. J., főer­­­­dész....................................105 Lap Májusi cserkészet. U. U. E. 91 Mannlichergolyó útja. A . Ágossy Árpád .... 3 Megjegyzések a golyósfegy­verekhez és a rozsdamen­tes fegyvercsőanyagok­hoz. B. L. B.......................193 Mese Péterről, a természet gyermekéről. Gímes Ist­ván Jenő.........................134 Milyen golyósfegyvert ve­gyek ?.....................................93 Nagyvad — kisvad. Id. Szeőts Béla.........................140 Nagyvadvadászat. 3/V, 4/V, 5/V, 6/V, 7/VI, 8/ V, 9/VII, 10/V, 11/V, 12/V, 13/V, 14/V, 15/V, 18/V Néhai Ferenc Ferdinánd trónörökös naplójából. Ifj. Thóbiás Gyula . . . 38, 46 Nem messze esik az alma a fájától. Gy. Takách Gyula.....................................27 Nem messze esik az alma a fájától. Sav .... 61 Nyírfajddürgés. A — Vena­tor ...........................................53 Nyúl a lövészárokban. Ma­joros József .... 45 Őzhíváson. Két nap —. Anonymus . . . 114, 122 Pákász. A —. Rácz Béla, Szerep ...... 18 Reflexiók. G. K. . . . . 89 Rókák pusztítása. A —. Vargha Ferenc ... 45 Szalonkák fészkelése, pusz­tulása és csalogatósíppal való vadászata. A —. Gy. Takách Gyula . 41 Szárnyalt foglyokról. A —. Krorny János .... 37 Szarvasok Háromszékben. Gy. Takách Gyula . 52 Seréttávlövés. A —. Stan­kowsky József .... 60 Szerencsés vadásznap. Mát­ray Gyula...........................26 Szerencsétlenségek a vadá­szaton. Szeőts Béla . .186 Lap Szerkesztői üzenetek . . 89 Szalonkák Marosvásárhelyt 7/V Személyes kérdésben. Bár­sony István.........................121 Téli mulatság. Anonymus 188 Téli vadászkirándulás. Mát­ray Gyula..........................34 Terminológiánk. Szerény véleményem vadászati­­ részére. Stark Dezső, fő­erdész ..............................113 Ünnepnapon. Muha Mihály 74 Unokaöcsém első vadász­kirándulása. Mátray Gy. 73 Vadászagonia. Tirkanits Jó­zsef .....................................67 „Vadász" és az erdészet. A — Krippel Móric, fő­iskolai tanár .... 65 „Vadász“ és az erdészet. A — F—fi, erdőmérnök 49 Vadászkirándulás Arad me­gyébe. Mátray Gyula . 116 Vaddisznóles. Sikeres —. Mátray Gyula . . . .109 Vaddisznóhistóriák. Anony­mus ......................................10 Vaddisznóhistória. Szikulusz 75 Vadászati szakoktatás. Aka­démikus . . 129, 137, 145 Vadászszerencse. Ritka .. 7/V Vadászati tudósító ... 64 Vadjaink külföldön. Szalay Béla dr., Nagyszeben 92, 104, 146, 174, 181 Vadjaink osztályozásának kérdéséhez. Stark Dezső, főerdész...........................137 Vadkárok és az erdészet. Frfi, erdőmérnök 153, 161 Vadvándorlás. A háború­okozta­­. Majoros Jó­zsef ................................57 Vadtenyésztésünk bajai. Gy. Takách Gyula . . . 9, 17 Visszaélések a községi és közbirtokossági vadász­­területek bérbeadásánál. Gy. Takách Gyula . . 169 Vizsga a vadőri szakisko­lában. Dorong . . . .154 TARTALOMJ­EG­YZÉ­K. NB. A szövegben levő rövid vonáska (—) a címszót helyettesíti. I Hadászat és állatvilág KÉPES VADÁSZATI, VAD- ÉS EBTENYÉSZTÉSI SZAKLAP ALAPÍTOTTA: Parthay Géza·1915­ (XVI. ÉVFOLYAM) FELELŐS SZERKESZTŐ : gy. Takách Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék