Valóság, 2006 (49. évfolyam, 1-12. szám)

2006-10-01 / 10. szám - 1956 - SIMÁNDI IRÉN: Léggömbakció

SIMÁNDI IRÉN Léggömbakció A Szabad Európa Rádiót felügyelő, New Yorkban működő Szabad Európa Bizottság 1953-ban a tájékoztatásnak egy különleges módszerét, politikai célú röplapok lég­gömbökben történő eljuttatásának megszervezését kezdeményezte a vasfüggöny mö­gött maradt országokba. A SZER, a SZER munkatársainak közreműködésével szer­vezte a léggömbakciót Csehszlovákia és Magyarország felé.­ Az első kísérletre 1951 nyarán került sor Csehszlovákiát célozva,­ majd 1953 és 1956 között mindkét ország irányába sor kerül röplapok bejuttatására. Az akció célját a következőkben fogalmazták meg: Tervszerű és megalkuvás nélküli harc a kommunista rendszerek ellen. A lakossá­got állandóan emlékeztetni kell arra, hogy nem demokratikusan választott vezetőik, hanem idegen uralom emberei kormányozzák őket. Szervezni a nemzetet, a „Nemzeti Ellenállási Mozgalmat” a kommunista rendszer ellen. Folyamatosan terjeszteni kell a nyugati világ társadalmának eszméit, a szabadság és emberiesség gondolatát. Táplálni a felszabadulás reményét. Meggyőzően feltárni a Nyugat felkészültségé­nek erőforrásainak és katonai erejének fölényét, s ismertetni kell a Nyugat által a fel­szabadításra tett ígéreteket. Ellentéteket kell szítani a tisztviselők alkalmatlanságának feltárásával, és a bünte­tés kilátásba­ helyezésével félelmet kell kelteni közöttük. A népek előkészítése a felszabadulás utáni időkre. Az első léggömbakció 1953. július 13-17. között zajlott le Csehszlovákia ellen. Az akció az „Operation Prospero” nevet kapta. Ekkor 6519 léggömbben 12 millió röpla­pot küldtek Csehszlovákiába. A második léggömbakciót „Operation Veto” néven 1954 áprilisában indították, majd július és augusztus hónapokban is megismételték, ekkor 2 és fél millió röplapot küldtek. A magyar léggömbakciót is a New Yorkban működő SZEB jóváhagyásával, a rá­dió Szabad Európa Sajtó­szervezete hozta létre. Az akció közvetlen magyar munka­társa Kovács Imre író lett.­ Visszaemlékezésében a Szabad Európa Rádiónál uralko­dó áramlatokról a következőket írta: „Más szelek fújtak, felszabadítás helyett felsza­badulás, a kommunizmus fokozatos liberalizálódása volt napirenden. Beindult a lég­gömbakció, betokosodott nézetek helyett rugalmasabb megközelítés kellett.”­ Ko­vács Imre feladata a röplapok szövegének tartalmi megírása volt. „Típusokat kreál­tam - emlékezett egy írásában -, tsz-elnököt, aki tudja, miért fogadta el a kollektivi­zálást, egyéni gazdát, aki meg tudatosan és büszkén független maradt. Összehoztam őket beszélgetni, hogy okosan, bölcsen megmagyarázzák egymásnak elhatározásuk, magatartásuk indítékait, megfogadtattam velük, hogy egymás véleményét, motívu­mait és érdekeit tiszteletben tartják, nem hagyják magukat egymás ellen uszítani, ki­játszani. Volt egy öreg „szakim” is, szociáldemokrata nevelésű munkás, aki ugyan­csak okosan fejtegette az üzemben, röpgyűlések után, mi az igazi demokrácia, miként reagáljanak a kommunista propagandára és akciókra, miként mentsék át magukat a jövőre. Egymás megértésére oktatgattam a magyarokat, ne hagyják magukat megosz­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék