Városépítés, 1985 (21. évfolyam, 1-6. szám)

1985 / 6. szám - Perczel Károly: A háború után épület lakótelepek javítása

A háború után épült lakótelepek javítása Dr. Perczel Károly A FIHURT* 1985. évi budapesti kongresszusa A FIHURT 75 év óta minden évben nemzet­közi vagy világkongresszust szervez, mindig más országban, más városban. Ezt a szövetsé­get a világszerte ismert kertvároskoncepciót kidolgozó angol Ebenezer Howard alapította. Azonban mindeddig még egyszer sem tartott kongresszust kelet-európai, illetőleg szocia­lista országban. Ez első ízben 1985-ben Buda­pesten történt meg. Az ez évi kongresszust eredetileg Párizsban tervezték, de egy 1983-ban tartott végrehajtó bizottsági (Bureau) ülésen a franciák lemond­ták a kongresszust. Az ezáltal támadt zavart Magyarország vagy pontosabban a MATVB-ben a Nemzetközi Lakásügyi, Urbanisztikai és Területtervezési Szövetség részt vevő képviselője arra használta fel, hogy felajánlja az 1985. évi kongresszus Budapesten való megrendezésének lehetőségét. Ezt az ajánlatot azután a MUT elnöksége és az akkori Építésügyi és Városfejlesztési miniszter elfo­gadta és mindkettő által irányított két szerv aktív társszerzője lett a kongresszusnak, a FIHURT, az ÉVM és a MUT közös kongresszu­sának. Mindhárom szervező számára meglepően ez a kongresszus váltotta ki az összes eddigiek kö­zül a legnagyobb nemzetközi érdeklődést. Ez bizonyult a FIHUAT eddig legnagyobb és leg­aktívabb kongresszusának 1270 résztvevővel. W. H. Leons főtitkár a kongresszust a követ­kezőképpen értékelte levelében: ,,A kong­resszus határozottan eredményes és kifizetődő volt. De nemcsak a rekord részvétel miatt, hanem mert igen sok utólagos pozitív észre­vételt és igen kevés negatívot kaptam a részt­vevőktől a kongresszus struktúrájának, lebo­nyolításának, szervezésének gondosságáról. Ez volt nemcsak az egyik legsikerültebb, hanem az összes kongresszusaink között a legsikerül­tebb.” A részvétel méreteit és összetételét jellemzi, hogy egyedül Svédországból 220-an, Hollan­diából százötvenen (a magyar résztvevők szá­ma 162 volt), Észak-Amerikából negyvenöten, Nagy-Britanniából ötvenen, Franciaországból ötvenen érkeztek. De jöttek a Szovjetunióból, kettő kivételével mindegyik európai ország­ból, Észak-Afrikából, Latin-Amerikából, Auszt­ráliából, Izraelből is, összesen 37 országból. Részt vettek építészek, mérnökök, városter­vezők, közgazdászok, beruházók, tanácsi al­kalmazottak és tanácselnökök, városgazdasági kommunális vállalatok, lakáskezelő, lakástv- FIHUAT ’85

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék