Városi Szemle – 2 . évfolyam – 1909.

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. Munkatársak: Ágoston Péter dr., jogakadémiai tanár, (Nagyvárad). Balló Alfréd, a főv. köztisztasági hivatal h. főnöke. Bárczy István dr., Budapest székesfőváros polgármestere. Bardócz Pál, főv. elemi isk. igazgató. Baseli Imre növ. könyvtári ideigl. hivatalnok. Bolgár Elek, író (Bern). Bródy Ernő dr., orsz. képviselő. Buzáth János dr., főv. tanácsjegyző. Buzay Károly, főv. tanácsjegyző. Darvasy Károly, főv. mérnök. Déri Ferenc dr, főv. tanácsjegyző. Dienes László, főv. könyvt. ideigl. hivatalnok. Ernyei Ödön dr., főv. vegyész. Ferenczi Imre dr., író. Fock Ede, főv. főmérnök. Garancsy Mihály, a főv. közmunkák ta­nácsának alelnöke. Gárdonyi Albert dr., főv. könyvtáros. Gruber Henrik, főv. állatorvos. Harrer Ferenc dr., főv. tanácsjegyző. Hoór-Tempis Mór, műegyetemi tanár. Kabdebó Gyula, főv. mérnök. Kemény Géza dr., főv. fogalmazó. Kenéz Béla dr., egyetemi tanár (Kolozsvár). Kovács-Sebestyén Aladár, műegyetemi tanár. Kőhalmi Béla, főv. könyvtárba beosztott számgyakornok Lévy Béla dr., ügyvéd. Lukács Ödön, városi tanácsnok (Nagy­várad). Madarassy-Beck Gyula báró dr. Márkus Jenő dr., főv. tanácsjegyző. Most Ottó dr., statisztikai hivatali igaz­gató (Düsseldorf). Nagy Ferenc dr., városi főjegyző (Miskolc). Pauer Károly dr., orvos. Pikler Gyula dr., a főv. statisztikai hiva­tal aligazgatója. Rácz Gyula dr., főv. segédkönyvtáros Rade Károly, a kert. tanintézet főker­tésze. Rerrich Béla, műépítész. Schwimmer Róza, lapszerkesztő. Sidó Zoltán dr., főv. id. hivatalnok. Staindl Mátyás, főv. könyvt. ideigl. hiva­talnok. Szabó Ervin dr., főv. főkönyvtáros. P. Szabó Ferenc, főv. vásárcsarnoki iroda­vezető. Szabó Sándor dr., fővárosi tiszti főorvos­helyettes. Szesztay László, műegyetemi tanár. Thirring Gusztáv dr., a főv. statisztikai hivatal igazgatója. Vaj­na Ede, főv. fogalmazó. Vita Emil dr., főv. tanácsjegyző. Wildner Ödön dr., főv. tanácsjegyző.

Next