Városi Szemle – 3 . évfolyam – 1910.

a. iif. ifi h­aszgatási bíróság o- Moh ngvtára r SZEMLE KÖZLEMÉNYEK A VÁROSI KÖZIGAZGATÁS ES STATISZTIKA KÖRÉBŐL SZERKESZTIK: D« HARRER FERENC D« THIRRING GUSZTÁV KIADJA BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALA DaOODDIlDDaDDDDDDöDDDODDDOOaaanD ••••••••••• ••••••••••• HL ÉVFOLYAM • 1910. •

Next