Városi Szemle – 4 . évfolyam – 1911.

VÁROS. SZEMLE KÖZLEMÉNYEK A VÁROSI KÖZIGAZGATÁS ÉS STATISZTIKA KÖRÉBŐL SZERKESZTIK: DR HARRER FERENC DR THIRRING GUSZTÁV KIADJA BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALA • IV. ÉVFOLYAM 1911. • •

Next