Városi Szemle – 5 . évfolyam – 1912.

J­áK­tok VÁROSI SZEMLE KÖZLEMÉNYEK A VÁROSI KÖZIGAZGATÁS ÉS STATISZTIKA KÖRÉBŐL SZERKESZTIK: DE HARRER FERENC DR THIRRING GUSZTÁV KIADJA BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALA V. ÉVFOLYAM • 1912. •

Next