Városi Szemle – 7 . évfolyam – 1914.

• V . • A JO K­ VÁROSI SZEMLE KÖZLEMÉNYEK A VÁROSI KÖZIGAZGATÁS ÉS STATISZTIKA KÖRÉBŐL SZERKESZTIK: DR HARRER FERENC DR THIRRING GUSZTÁV KIADJA BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALA •­­V •A VII. ÉVFOLYAM • 1914. •

Next