Városi Szemle – 8 . évfolyam – 1915.

VÁROSI SZEMLE KÖZLEMÉNYEK A VÁROSI KÖZIGAZGATÁS ÉS STATISZTIKA KÖRÉBŐL SZERKESZTIK: DR HARRER FERENC DR THIRRING GUSZTÁV KIADJA BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALA 1. kir. közigazgatási bíróság­i könyvtára VIII. ÉVFOLYAM • 1915. •

Next