Városi Szemle – 9 . évfolyam – 1916.

­ .. . VÁROSI SZEMLE KÖZLEMÉNYEK A VÁROSI KÖZIGAZGATÁS ÉS STATISZTIKA KÖRÉBŐL SZERKESZTIK: DR HARRER FERENC DE THIRRING GUSZTÁV SEGÉDSZERKESZTŐK: DA RÁCZ GYULA D* SIDÓ ZOLTÁN KIADJA BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS STATISZTIKAI HIVATALA "l^N'.lD Mi 'WSWI.BWH . IIJM iw^r : inr—>- 11 ll l"l"r"1' 11 l"11 c 1­­. kip. közigazgatási biróság könyvtára IX. ÉVFOLYAM • 1916. •

Next