Városi Szemle – 10. évfolyam – 1917.

MUTATÓ. I. Munkatársak. — H. Tanulmányok. — III. Névmutató. — IV. Betűrendes tárgymutató. — V. Földrajzi mutató. — VI. Ismertetett munkák. I. Munkatársak. Bajkay Tibor, dr., szfőv. id. segédfogalmazó. Bárczy István dr., Budapest székesfőváros polgármestere. Buzsáki Rudolf dr., szfőv. tanácsjegyző. Csergő Hugó dr., a Népjóléti Központ igazgatója. Déznai Viktor, áll. főreálisk. tanár Fenyő Andor, szfőv. mérnök. Ferenczi Imre dr., egyet. m. tanár, szfőv. szociálpolitikai szakelőadó. Harrer Ferenc dr. szfőv. tanácsnok, egyet. m. tanár, Gyöngyös kormánybiztosa. Homolyai Rezső dr., szfőv. id. segédfogal­mazó. Irinyi Jenő A Város­ügyi Bibliográfia című rova Kőhalmi Béla, szfőv. könyvtártiszt. Kemény Géza, szfőv. főjegyző. Krisztics Sándor dr., szfőv. könyvtáros. Markos Béla Pálos Ödön, szfőv. szegényházi igazgató. Rácz Gyula dr., c. min. tanácsos, szfőv. statisztikai hivatali titkár. Pikler J. Gyula dr., szfőv. statisztikai hiva­tali aligazgató. Sidó Zoltán dr., szfőv. fogalmazó. Szabó Ervin dr., szfőv. könyvtári igazgató. Szokola Leó dr., szfőv. árvaszéki fogalmazó. Thirring Gusztáv dr., szfőv. statisztikai hivatali igazgató, egyet. ny. rk. tanár Thirring Gusztávné, írónő,­­ Krisztics Sándor dr. szerkesztette.­ ­ 41*

Next