Városi Szemle – 12. évfolyam – 1926.

TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ Dr. Szokola Leó: Gyámügyi igazgatásunk fejlődése és reformja, különös tekintettel a fővárosra 2 Dr. Szemethy Károly: A közigazgatási tisztviselők elleni fegyelmi eljárásról ... 31 Dr. Melly József: Irányító gondolatok a székesfőváros közegészségügyének fejlesztéséhez 38 Dr. Csorna Kálmán: Az állami gyermekvédelem és a főváros 78 Dr. Thirring Gusztáv: A statisztika szerepe a városi igazgatásban 91 Gárdonyi Albert: A szab. kir. városok az 1848 előtti törvényhozásban ..... 103 Király Kálmán: A modern utakról és a milanói útügyi kongresszusról 126 KÖZLEMÉNYEK Budapesti székesfőváros idegenforgalmi hivatala . 144 Lakásépítés a nagyobb német városokban 1925-ben . . . . • 148 HAZAI ÉS KÜLFÖLDI SZEMLE Budapest Nemzetközi Vásár . . . . • 150 Az alföldi városok részvétele a külföldi kölcsönben 150 A városok nemzetközi szövetsége 152 A gyermekek és a fiatalkorúak alkalmazása a gyárakban 154 A bécsi önkéntes mentőegyesület tevékenysége 1925. évben 154 Páris lakóinak száma 154 Nagy-Prága városi levéltárának kibővítése 155 Lakásépítési tevékenység­­ 155 London vízszükséglete 155 A községi közigazgatási költségek 156 Gázárak Olaszországban 156 Községi hirdetővállalatok az olasz városokban 156 A kereseti, jövedelmi és vagyonadó a magyar városokban 158 Berlin lakásügye 1925-ben 159 Berlin utcaburkolatai 159 Községi autóbuszok Angliában 160 Bécs város 1926. évi költségvetése .... 160 Bécs idegenforgalma 1925-ben 162 Városügyi bibliográfia 165 A VÁROSI SZEMLE önálló dolgozatokat és ismertető közleményeket hoz a városi közigazgatás minden ágából anélkül, hogy kizárólagosan egy irányt juttatna szóhoz. Minden cikkért a felelősséget a szerző viseli! A VÁROSI SZEMLE havonként .,, Előfizetési Ára egész évre 80 pengő. Jelenik meg 4—5 ívnyi terjedelemben. városi alkalmazottaknak 40 pengő. Az előfizetések és a szemle szellemi részét érintő minden közlemény a Székesfővárosi Statisztikai Hivatal címére küldendő: Budapest, VIII., Főherceg Sándor­ utca 8.

Next