Városi Szemle – 15. évfolyam – 1929.

TARTALOM Dr. Máday Lajos : Városaink fejlődési körzetébe eső községi közigazgatási területek hozzácsatolásá­nak törvényes rendezése­­ Dr. Gárdonyi Albert: Pest városa és a Nemzeti Színház 49 Várhidy Lajos : Városaink az autonómiájukért 60 Pásztor Mihály : Budapest szénfogyasztása 77 Zelovich Kornél: A ceglédi vonal útátjáróinak megszüntetése a székesfőváros területén 88 Dr. Tönnies Ferdinánd : Statisztika és szociográfia ............ 114 Dr. Gallina Frigyes: Nagy-Berlin KÖZLEMÉNYEK A statisztika szerepe az egészségvédelem szervezésében 139 A csepeli kikötő 142 A decimális osztályozás és a városi levéltárak 148 HAZAI ÉS KÜLFÖLDI SZEMLE A VÁROSI SZEMLE önálló dolgozatokat és ismertető közleményeket hoz a városi közigazgatás minden ágából anélkül, hogy kizárólagosan egy irányt juttatna szóhoz. Minden cikkért a felelősséget a szerző viseli! A VÁROSI SZEMLE kéthavonként j­elenik meg 10—15 ívnyi terj­edelemben. Előfizetési ára egész évre 80 pengő, városi alkalmazottaknak 40 pengő. Az előfizetések és a Szemle szellemi részét érintő minden közlemény a Székesfővárosi Statisztikai Hivatal címére küldendő: Budapest, VIII., Főherceg Sándor­ utca 8. Athén vízellátása 154 A népszaporodás menete Olaszországban ... 155 Az idegenforgalom Berlinben 1927-ben 155 Az egyetemi város Párisban 157 A világ legdrágább építése 157 1576 lakásos telepet építtet Wien 157 A wieni elektromos művek áramtermelése .. 158 Fürdőépítés Savanyúkúton 158 Útépítési tevékenység Ausztriában 158 Jeruzsálem vízellátása 159 A temető befolyása az ivóvízre 159 Az utcai balesetek Berlinben az 1928. év első negyedében 159 Szemétgyűjtés Islingtonban 161 Küzdelem a gyermekházasságok ellen Angliában 162 Berlin tejellátása 1927-ben 162 Az új alagút Detroit és Windsor között 164 Útburkolatok felszakítása 164 Középkori városjelleg megóvása 164 Express autóbuszok Manchesterben 164 Teherautóforgalom hatása az épületek szilárdságára 164 A népmozgalom Berlinben 1927-ben 165 A városok fűtése Amerikában 167 Pesterzsébet építkezési statisztikája 168 Városok ráfizetése a tűzbiztosításra 168 Új kisajátítási törvény Olaszországban 168 Miskolc építkezési statisztikája 169 Wien házasságkötési statisztikája 169 A lakásépítés Angliában 169 Alumíniumból épült villamoskocsik 169 Kártya- és billiárdozó Csehországban 170 Párisi lakásínség 170 Róma új kormányzója. 170 Motorvezetői engedélyek szabályozása Franciaországban 171 Berlin városa négy és félmillió márkát utalt ki sürgős útépítésekre 171 Lakásépítkezés Prágában a háború után.... 171 Csehszlovákiában megindul a nagy útépítés 172 Városügyi bibliográfia ..­­..... .­.ír.. Budapest irodalma A társasház és a pereskedés 173 A háztartási szemét eltakarítása Párisban.. 173 Autóutak Spanyolországban 174 Pályázat a közlekedési balesetek megakadályo­zása érdekében 174 Berlin közlekedési eszközei 1926-ban 174 Az első betonút Svejcben 174 Az uszodák vizének tisztántartása 174 Idegen állampolgárok Berlinben 174 Ezerlakásos modern háztömbépítkezés Berlinben 175 Svédország az autóbuszok hazája 175 Győrött nagy útügyi programmon dolgoznak 176 Milánó vállalatba adta a szemétgyűjtést.... 176 New-York állam nagy haladása 176 A mai lakásépítkezés és az egészségügyi követelmények 176 Közlekedési balesetek Zürichben 177 Berlin kézműipara 177 A halottégetés terjedése 178 A lakásbérek a svájci városokban 178 A színházégések 179 Építkezések Berlinben 1927-ben 180 Az útprobléma megoldása 180 Az iskolásgyermekek balesetbiztosítása Genf­ben és Zürichben 181 A házak számozása 181 A lakáskérdés Angliában 182 A kőzetek királya — a bazalt 183­­A húsfogyasztás Berlinben 1927-ben 185 A dengueláz hatása Athén népességére 185 Utcajelző oszlopok Wienben 185 Berlin szénfogyasztása 1927-ben 186 A porosz centrumpárt a mammutvárosok ellen 187 Rockefeller megvásárolt egy várost Virginiában 188 A patkányirtás egészségügyi jelentősége 188 Ausztria idegenforgalma és az osztrák idegen­forgalmi tanács határozatai 189 A közúti vasutak és a villamos jubileuma Svájcben 191 Úszómedencék vizének tisztítása 192

Next