Városi Szemle – 15. évfolyam – 1929.

1. szám - Dr. Máday Lajos: Városaink fejlődési körzetébe eső községi közigazgatási területek hozzácsatolásának törvényes rendezése

Városaink fejlődési körzetébe eső községi közigazgatási területek hozzácsatolásának törvényes rendezése, írta­ dr. Mádai Lajos. A magyar városok területi viszonyait vizsgálva látjuk, hogy váro­sainknak két típusa van, aszerint, hogy azok egy-egy kifejlett mező­gazdasági körzet központjaként az alföldön, vagy pedig az ország keres­kedelmi és ipari jelleggel bíró vidékén fekszenek. Az Alföldön épült váro­sainkat túl nagy, szinte egy vármegye területével felérő közigazgatási terület jellemzi. Ilyen városaink: Debrecen, Szeged, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Kiskunhalas, melyeknek közigazgatási területe egyenkint a százezer kat. holdat is meghaladja. Csonka-Magyarország városainak közigazgatási területe a következő: I. Törvényhatósági városok Miskolc Debrecen Pécs 166.297 « « Székesfehérvár ... Győr Komárom Sopron Baja Hódmezővásárhely Szeged Budapest Kecskemét 12.286 kat. hold 20.838 « « 9.464 « « 5.554 « « 23.195 « « 15.054 « « 132.260 « « 141.775 « « 33.788 « « 151.698 « « 9.280 « « Városi Szemle XV.

Next