Városi Szemle – 30. évfolyam – 1944.

Városi Szemle XXX. évfolyam 1944 Tartalom 1­­ I. Tanulmányok Oldal Dr. Bene Lajos: Számítások a budapesti lakásszükséglet mértékéről 1 Dr. Inántsy-Pap Elemér: A községi (városi) felügyelet fejlődése és pénzügyi szüksé­gessége 16 Dr. Prámer József: A család védelme a közigazgatási jogban 29 Dr. Medriczky Andor: Adalékok a székesfővárosi közigazgatás és a Városháza történetéhez 126 Dr. Soós István : Nagyvárad szociális munkája a visszatérés óta 161 Dr. Némethy Károly : Népművelés a városokban 167 Dr. Prámer József: A család védelme a közigazgatási jogban (Folytatás) 175 Dr. Haltenberger Mihály: Budapest elővárosai 211 Hergár Viktor: Forgalomszámlálás a városokban 230 Dr. Csizmadia Andor: Városi társadalomszervezésünk kezdete 239 Dr. Prámer József :• A közigazgatási bíróság és a hatásköri bíróság gyakorlata az 1942. évben 258 vitéz Házi Jenő: Sopron város húsellátása 1570-ben 321 Dr. Kisvölcsey (Pri­ckler) András: A m. kir. belügyminiszternek gyámügyekben követett gyakorlata az 1943. évben 330 Dr. Farkas László: Környezethatások jelentőségének felismerése a népélelmezési politikában 362 Kelemen Móric: A racionalizálás egyes kérdéseiről­­ 375 Dörre Endre: Elavult városrészek szanálása 401 Dr. Kisvölcsey (Pru­ckler) András: A m­. kir. belügyminiszternek gyámügyekben követett gyakorlata az 1943. évben (Folytatás) 409 Dr. Molnár Gyula : A nagykorúsági korhatár leszállítása 428 //. Közlemény­ek A községi statisztika helyzete a Német Birodalomban 144 A városi igazgatás szervei Dániában 148 A városi propaganda célkitűzései és feladatai 154 A Városok Nemzetközi Szövetsége 269 A svájci lakáspiac alakulása a két világháború alatt 271 Népsűrűség és településforma 275 A nagyvárosi közúti közlekedési eszközök versenyképessége 278 A szabadidő racionális kihasználása 296 Ipartelepek korszerű átrétegeződése 297 Önkormányzati pénzügyeink egységes szemléletben 386 Közösségi élelmezés Németországban 388 A kívánatos lakásnagyság 391 Lakásviszonyok Zürich kantonban 469 A német belvízi hajózás szervezeti kérdései 472 A svájci statisztika jövendő feladatai 474­­) A m. kir. miniszterelnöknek sajtóügyben kell rendelkezése értelmében a Városi Szemle 1944. évfolyama csökkentett terjedelemben jelent meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék