Városi Szemle – 31. évfolyam – 1945.

Városi Szemle XXXI. évfolyam 1945 Tartalom T a 11 u l m d n y o k Oldal Dr. Egyed István : A magyar közigazgatás demokratikus reformja 1 A. Mordvinov : Városépítés a Szovjetunióban 11 Dr. Vecsekley József: New-York város közigazgatása 15 Dr. Homolyai Rezső: A községi adórendszer reformja 32 Dr. Oszoly Kálmán : Nagy-Budapest területe és közigazgatási szervezete 39 Dr. Bene Lajos : Nagy-Budapest tervének kialakulása 81 Dr. Bodor Antal: Budapest környékének gazdasági átszervezése 99 Szimely Károly: Régi városrészek megújítása 118 Dr. Török István : Budapest népességének vándormozgalma a háború alatt és az ostrom után 136 Dr. Harrer Ferenc: Nagy-Budapest 165 Dr. Székely Miklós: A magyar szociálpolitika új útjai .. 175 Dr. Vecseklőy József: New-York város alkalmazottai 195 Dr. Gárdonyi Albert: Budapest közállapotai a 18. század elején 204 Közlemények Népmozgalmi események a főváros ostroma idején 50 Szófia városrendezési törekvései 56 Önálló kézműiparosok a magyar városokban 58 Jövedelem- és vagyonviszonyok a magyar városokban 62 A moszkvai »metro« fejlesztése 148 A gázszolgáltatás fejlesztése Budapesten 150 A városrendezés és újjáépítés jogszabályalkotási törekvései 151 Sztálingrád újjászületése 227 A budapesti közúti árufelhozatal alakulása 1945. szeptemberében 230 Könyvek Vizsgálódás az emberi település körül. Armand Pichon és Erdei Ferenc könyve (Dr. Melly József) 67 Lestyán Sándor és dr. Zakariás G. Sándor : A 2000 éves Budapest 70 Kutatások a budapesti élelmiszerpiacról. — A »Piackutatási Munkálatok« öt kötete. (Dr. Györkös Erzsébet) 232 Hazai és külföldi szemle Rotterdam kertvárosa . »Vreewijk« 72 A svájci városokban is terjednek a kerékpárutak .- 72 Természetes melegvizek felhasználása távfűtésre 73 Földalatti vasút Stockholmban 73 Elektromos konyhai­ tűzhelyek terjedése Zürichben .-... -73 Lakásviszonyok a dán városokban 74

Next