Városi Szemle – 32. évfolyam – 1946.

Városi Szemle XXXII. évfolyam 1946 TARTALOM Tanulmányok Oldal Dr Egyed István : Demokrácia és közigazgatás­­ Dr Melly József: Sir William Beveriege terve 17 Granasztóy Pál: Elavult városrészek újjáépítése 26 Ruisz Rezső: Az első magyar városi törvény előzményei 30 Dr Márffy Ede: A világvárosok önkormányzata 81 Dr ing. Viola Rezső : Az útburkolatok szerkezete és a járművek okozta zajok .... 112 Körösi Nagy Lajos: A város, mint az országrendezés alapja itt. Dr Gárdonyi Albert: Óbuda kísérlete a szabad királyi városi jog megszerzéséért 128 Dr Székely Miklós: A lakásügy állása Budapest székesfővárosban 161 Jankovich István: A városszerkezet és Budapest újjáépítése 202 Dr Nagy Dezső Bálint: A jogerő a közigazgatási és pénzügyi eljárásban 225 Dr Darvas István : A budai alagút ismeretlen első tervezői és tervei 264 Dr Melly József: Nagy-Budapest közegészségügyi nézőpontból 311 Dr Mendel Tibor: A városföldrajz tárgyköre és feladatai 334 Dr Eszláry Károly : A székesfőváros szabályrendeletalkotási joga 355 Dr Gárdonyi Albert: Pest hatósági szervezetének kialakulása a Szlávy-féle statutumig 364 Dr Horváth Barna: A hivatal lélektana­ 391 Borsos József: A budapesti kikötők fejlesztése 404 Dr Mártonffy Károly: Jogi oktatásunk új rendje 421 Dr Aujeszky László: A városrendezés meteorológiai alapelvei 462 Dr Petrilla Aladár: Az 1945. évi budapesti hastifuszjárvány 478 Dr Martonyi János : Az önkormányzatok reformja 511 Dr Szoboszlay Ferenc: Budapest szellemi újjáépítése 533 Dr Bertóty István : A városi utak terhelésének megállapítása és az útburkolatok méretezése 544 Dr Gárdonyi Albert: Városaink a törzök hódoltság után 565 Közlemények Néhány adat Budapest jelenlegi közegészségügyi helyzetéről (Dr Bakács Tibor) .. 51 Helyi személyforgalom Budapesten (R. V.) 58 Választási eredmények a fővárosban (R. M.) 63 Washington szobra Budapesten (M.) 131 Az állam, a párt és a közigazgatás viszonya Szovjet-Oroszországban (R. R.) 138 Nagy-Budapest a rendeletek tükrében (Dr Gőbel József) 142 Budapest lakosságának életharca ötszáz tanuló étrendjében (Marczell Gyula) 145

Next