Városi Szemle – 33. évfolyam – 1947.

Városi Szemle XXXII . évfolyam 1947 TARTALOM Tanulmányok Oldal­ Dr Harrer Ferenc: A közigazgatásról 1 Dr Markos Béla: Budapest közigazgatásának újjászületése az ostrom után 14 Dr Székely Miklós: A kórházügy időszerű kérdései 55 Dr Eszláry Károly: A közigazgatás területi reformjai 93 Dr Györkös Erzsébet:­A belterjes gazdálkodás vonásai Budapest környékén 116 Dr Eszláry Károly és Sikó Attila: A magyar közigazgatás racionalizálásának főbb feladatai 149 Dr Surányi Gyula: A székesfővárosi anya- és kisdedvédelem múltja, jelene és jövője 173 Dr Martonyi János: Az ötvenéves Közigazgatási Bíróság 187 Dr Anjeszky László: A városi közlekedés, ipar- és egészségügy meteorológiája 202 Jeszenszky Sándor: A Dunakorzó, az Erzsébet híd és a tabáni fürdőváros újjáépítése 229 Dr Balás Gábor: Hozzászólás az Önkormányzatok reformjához 241 Dr Bibó István: A magyar közigazgatásról 285 Kőhalmi Béla: Községi könyvtárpolitika 295 Dr Éber Antal: A svájci kantonok és községek számvitele 309 Dr Várday György: A főváros víziforgalmi jelentősége 324 Dr Földes Aladár : A székesfőváros tüdőbeteggondozó intézményének rövid története 351 Dr Kovács Lajos: Pest köztisztasági kérdései a XIX. század elején 371 Dr Homolyai Rezső: A városi önkormányzat időszerű kérdései 409 Dr Vadas György: Irányított szokásjog­a 417 Dr Haltenberger Mihály: Nagy-Budapest falvai 425 Dr Tarics Sándor: Mérnöki feladatok egy skóciai város közigazgatásában 449 Dr Belitzky János A pest-budai magyar polgár születése 457 Dr Török István : Az öngyilkosságok Budapesten 467 Dr Hirschler Rezső: A kommunális szociálpolitika 513 Dr Fülei-Szántó Endre: A közüzemi gazdálkodás és szervezeti formái 537 Hergár Viktor: A felülépítményi jog, mint városaink újjáépítésének eszköze 558 Dr Takács József: A közigazgatás eredményességének személyi biztosítása 563 Dr Bálás Gábor: A középkori erdélyi polgárság és közigazgatása 571 Közlemények A szűrővizsgálatok jelentősége a tuberkulózis ellenes küzdelemben (Dr Földes Aladár) 128 Budapest iskolái az 1946/47. tanév elején (Dr Szántó Emil) 130 Nagybritannia szociális szervei tegnap és ma (Török Miklós) 134 A földbirtokreform és a magyar városok (Ruisz Rezső) 250.

Next