Városi Szemle – 34. évfolyam – 1948.

VÁROSI SZEMLE 1948. ÉVI 1— 2. SZÁM Oldal Emlékezünk v 1 Tanulmányok Dr Kiss István: A közigazgatási reform alapkérdései 2 Granasztói Pál: Nagy-Budapest városrendezése 14 Dr Deszkás János: A tanyai közigazgatás problémái 54 Sós Aladár: A telekértékadó mellett 70 Dr Balás Gábor: Az erdélyi jobbágyság és úrbéri terhei a középkorban 82 Közlemények A VII. nemzetközi közigazgatástudományi kongresszus Bernben. (Dr Ilosvay Tamás) 108 Az önkormányzatok helyzete világszerte. (Ruisz Rezső.) 131 Három új városunk. (Dr Haltenberger Mihály) 144 Hazai és külföldi szemle Lakásínség Zürichben. — Rosztov újjáépítése. — Időszaki sajtótermékek Lengyelországban. —• A londoni rendőrség. — Bécs ingatlanvagyona 148—151 Városügyi bibliográfia. 1947. III 152 MUN­KATÁ­RS­AJ N K Dr Kiss István tanügyi tanácsos — Granasztói Pál miniszteri tanácsos —• Dr Deszkás János a Magyar Kommunista Párt közigazgatási osztályának h. vezetője — Sós Aladár miniszteri tanácsos — Dr Balás Gábor szfőv. tiszti főügyészhelyettes, szfőv. törvényhat. biz. tag — Dr Ilosvay Tamás szfőv. tiszti ügyészségi fogalmazó — Ruisz Rezső miniszteri osztálytanácsos — Dr Haltenberger Mihály egyetemi nyilv. rk. tanár. Felelős szerkesztő : dr Homolyai Rezső

Next