Vásárhelyi látóhatár, 2016 (7. évfolyam, 1. szám)

2016 / 1. szám

Tartalom Egy mondat ereje 3 Csíkos Diána - versek Lebegve 4 Mantra 4 Szél 4 S hope 4 Ringató 4 Szenti Ferenc Föl 5 Dani Imre Akinek lelke 5 Nagy Imre A vásárhelyi csoda — A 63. Vásárhelyi Őszi Tárlatról 6 Rapcsák Katalin Alkotóházak újjászületése 8 Szabó Dániel Füredi emlék 10 Bénák Katalin A hagyomány élő folytonossága 11 A művészet társadalomban betöltött szerepe — Beszélgetés Radics Márk képzőművésszel 12 Domokos Tamás Az Értől a Tiszáig —Egy orvosnő élete a XX. században Dr. Hajós Erzsébet (1899-1996) 10 Kőszegfalvi Ferenc A versíró tanárnő — Képek Szabó Éváról 16 A "kis Balázs", aki Péter volt — Makai Péter emlékére 11 Béres Dezső Bűnösök és férfiak — avagy miért Budapesten született Vöröss István hódmezővásárhelyi költő? 16 Simon Ferenc Búcsú Földesi Ferenctől 20 Sipka Rózsa Emlékezés Földesi Ferenc tanár úrra 21 Kovács Szabina Pagonytúra a Pusztában és Itáliában 26 Szenti Tibor A vak hordár 26 MÉSZÁROS ISTVÁN­NÉ Gondolatok a képtárban Fejér Csaba emlékkiállítása 26 Váczi Gáborné Személyes véleményem a vásárhelyi hímzésről 30 □ eVÁSÁRHELYi Látóhatár 2016/3.szám www.vasarhelyilatohatar.hu Egy mondat erejeHaranghy Géza „Édesapám, én hazamék." Kárász József Penna című novellája első harmadában olvashatjuk a fiú apjához intézett szavait: „Édesapám, én hazamék." Tudjuk, sok tanyán élő, tanyán lakó embernek volt háza a városon, kis és nagygazdáknak egyaránt, de azt a kifejezést, hogy hazamék a városra, nem csak ők használták. A pusztában lakó embernek Vásárhely, a város, mindent jelentett. Kárász József hőse sem haza, nem egy városi házuk­ba, csupán egy kereskedésbe megy pennát vásárolni. Itt a „hazamék" ezt jelöli. Ez egy fogalom: a haza, a város fogalma, mely valamennyiüké. Ez a minden dolgoknak atyja, kín, küzdelem, öröm, szenvedés és siker, ez az otthon, ez a haza, ez a Város. Vonz hozzá egy ősi, gyermeki ösztön. Mint egy el nem vágott köldökzsinór, mely még mindig összetart és ösz­­szeköt, örök tápanyagcsatorna az élet egész folyamán. Ezért is érdekes és nagyon meghatározó ez a mondat. A vásárhelyi puszta és tanyavilág szinte a beláthatatlan nagyság érzetét és lehetősé­gét kínálja az itt élő embereknek. Az egész egy végtelen és megfogha­tatlan messzeségben, Isten e Hatalmas Kertjében lebegve, a maga ha­tártalan szabadságával, Így tehát kell valahol egy hely, amely a dolgok végtelenbefolyó összességét egybefogja, kifejezi és magához köti, azt az aprócska, a világ mérhetetlen nagyságában kallódó lényt, az Embert: ez, a Város. A pusztai embernek: Haza. Otthon. A szív, mely mindent moz­gat, éltet és összefog. A kint élő embernek hivatalt, ügyvédet, mestert, kovácsot, kádárt, orvost, rőföst, óvást, papot, és ki tudja még mit je­lentett. Napjainkban is hallottam Vásárhelytől nem messze eső települé­sen. Hazamék a városra, így, régiesen. Itt zajlott ugyanis az élet „zsi­bongó oldala". Oskovics: a kalapos, Kugler Adolf: az órás, Hódsági és Szép a szabóságával, Lusztig Imre fényképészszalonja, a heti piacok, az állatvásárok. Mindenkinek Háza (Otthon) volt ez a város az idők hosszú folyamán. Otthont adott több vagy kevesebb ideig olyan embereknek is, mint Jó­zsef Attila, Németh László, Osváth Béla faszínházának társulatával, de barátokra talált itt Juhász Gyula, Tornyai és Kárász József is. Talán ugyan­azt határozta el ő is magában tanulmányai befejezésekor, egy felszaba­duló sóhajtás kíséretében, mint hőse: - Édesapám, én hazamék! Böl­csen állapította meg Tamási Áron: „Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne!" Ez az otthon, ez az alföldi, fekete, magábahúzó sár, ez a mindent magához ölelő és tápláló közeg, amely­ből új és erős hajtások növekedhetnek, és ha nem is mindenkit „zár be" örökre, de örök emlékkel, mindig vissza-visszavárva, szeretve befogad és új erőt adva magasra emel. Ez a haza, ez a város. Haranghy Géza www.vasarhelyilatohatar.hu Támogatónk: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Next