Vasárnapi Hírek, 1991. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1991-08-11 / 32. szám

lemondatónak Nagy port kavart fel két hónappal ezelőtt, hogy Feledy Péter egy értekezleten lemon­dásra szólította fel a Magyar Televízió elnökét, Hamkiss Illemért. Akkor már sejthető volt, hogy nem ússza meg „büntetés” nélkül. A riportert három hónapra­­letiltották a képernyőről. Ebből már „leül­te” a nagy részét, amnesztiát azonban, nem kapott. Hogyan bírta­­kd szereplés nélkül ezt az időszakot? — kérdeztük tőle. — Nagyon jól, egy percet sem unatkoztam, hiszen na­ponta bejártam a televízióba dolgozni. Különféle műsorok­­ban, működtem közre, mint szerkesztő. Egyébként akkor sem értettem egyet az elnök úr módszerével, mármint a letil­tással, most sem. A hátralévő néhány hétben szabadságon leszek, úgyhogy majd csak el­telik valahogy ez a kényszer­­pihenő. — Azt nyilatkozta az ominó­zus értekezlet után, hogy a „lemondatást” a feleségével, Monspart Saroltával beszélte meg odahaza. Ennyire rá van szorulva a véleményére? — Nem erről van szó. Ter­mészetesen mindent megbeszé­lünk egymással­, mint ahogy más családokban is szokás. Ezt csak élesen, cinikusan­ vála­szoltam arra a kérdésre, hogy kivel beszéltem meg Hankiss úr lemondatását? Rá­vágtam, hogy a feleségemmel! De nem ez a lényeg, az akkori felszó­lalásomat ma is jogosnak ér­zem ... (temesi) A Föld körül keringtet Rákapcsol az IBUSZ A kötet annak rendje-módja szerint időben megjelent. Legnagyobb utazási irodánk, az IBUSZ vaskos őszi-tavaszi programfüzetében feltűnő, hogy kétszáz ajánlata közül hatvan egészen új. Tóth László kiutazási igaz-­ményezésünket — hallottuk gató a Vasárnapi Híreknek el- Tóth Lászlótól. — Mi mégis mondta, hogy a cég jövőre én­ hisszük, hogy drága utakat is nepli megalakulásának 90. év- kell kínálnunk a szerényebbek fordulóját, s ebből az alkalom­ mellett, hiszen az igények szer­ből különleges programot leágazóak. Például egyre na­ajánl: a „Huszonkét nap alatt gyobb az érdeklődés a belföldi a Föld körül” címmel meghit­ idegenforgalmi ajánlatok, kez­­detett világ körüli utazás nem- tűk a gyógyüdülés iránt, csak a napok számában, ha­ A cég azonban nemcsak nem az indulás és visszaérve- utaztat, hanem terjeszkedik is,­­és helyében is különbözik a a nemrégiben megalakult Verne által megálmodott nagy IBUSZ Bank mellett életre vállalkozástól. Ami igaz, az hívta az IBUSZ Euróbusz igaz, több mint félmilliójába Kft.-t. Ugyanakkor alapító kerül ez a túra annak, aki nem tagja lett annak a kft.-nek is, kivág, ám Budapestről indul- amely 1994-re Budapesten, a hat és ugyanoda térhet vissza. Rákóczi úton új négycsillagos . Sokan furcsállják kezde- szállodát épít. K. D. P. Komoly a játék István mindent üt gyár kártyatervezővel, de mint a honi gyár munkatársaitól megtudtuk, náluk már évtize­dek óta nem terveztek kártyá­kat. Az újabb termékeken vagy a már megszokott alsók villannak a zsugázók elé, vagy olyan képek, amelyek közlési jogát más cégektől — mond­juk a Pannónia Rajzfilm­stúdiótól — veszik meg. Jó hírrel jelentkezünk vi­szont azoknak, akik a pápalá­togatás tiszteletére nagy kár­tyacsatába kezdenek. Az ese­mény alkalmából új termék ... , jelenik meg a piacon. A pikk vállalt a kecskeméti Szoraka- király személyében maga az or­­ténusz Játékmúzeum — szíve- szágalapító István király ütti­ben beszéltünk volna egy ma­ a gyengébb lapokat. Hát igen: van, akinek a Biblia, van akinek az ördög bibliája. Min­t a budai vár­ban tegnap nyílt kiállítás ven­dégei egybehangzóan állítot­ták, a kártyában nagy üzleti lehetőség, komoly pénz van — persze nem annak, aki veszít rajta, hanem annak, aki gyárt­ja azt. Nem véletlen, hogy a híres­neves Piatnik-gyár termékei is visszatérnek a magyar pi­acra. A hazai játékkártyákat bemutató eseményen — ahol a szervezésből oroszlánrészt Hajmeresztő hajvágó ! C7 Egyszerű, olcsó és praktikus munkaruha a kánikulai napokra. Mint felvételünk is mutatja, kizárólag természetes alapanya­gok felhasználásával készült. Könnyen, gyorsan kezelhető. Nem megy össze a mosásban, centrifugázni, vasalni nem kell. Bal­esetvédelmi szempontból is ajánlott, mert munka közben nem akad bele semmibe. Talán csak a kandi férfitekintetekbe. Mel­lesleg — a főváros legújabb hajvágó szalonjában — ez benne is foglaltatik a meglehetősen borsos árban. S úgy látszik: van, akinek megéri... (Mómus Gábor felvétele) 16 Víz a tasakban A mályinkai Máriaforrás vi­zét isszák a hívők és talán ma­ga a pápa is, amikor Mária­­pócsra látogat. A vízügyi szakemberek szerint az ország talán legjobb vize fakad a bor­sodi kisközség forrásából. Fél- és egyliteres­­tasakokban jut el mintegy 100 ezer liter karsztvíz az imahelyekre, ahol hűtve árulják majd — tájé­koztatta a Vasárnapi Híreket L. Mihály József, Mályinka polgármestere. Nem titkolják a község vezetői, hogy ebből üzletet is szeretnének a ké­sőbbiekben csinálni. Most a száz köbméter vizet ajándék­ként adják a hívőknek. T. L. Flamand ízekkel Békebeli pékség Ezt bizony jól kisütötték! A Petőfi Sándor utcai Exkluzív Üzletház előtt — ahol a női és gyermek-divatáru bolt pincé­jében flamand pékség nyílik —, kék-fehérmintás holland ru­hában sétáló eladólányok csütörtökön megint a „békebeli" árakon, 40 fillérért kínálják majd a zsemléket és kifliket, Jól kiszállított pékárut újrasü­tik és árusítják. Ám a mini pékségek többségében a vásár­lóknak helyben sütött pékárut kínálnak. A Szuverén Kft. ügyvezető Ez egyben nyitánya is a fia- Tagliani­­ cégekkel kialakított igazgatója a már korábban si­­mand pékségek országos térhó- üzleti­­kapcsolat révén — az in­­keres pékségeket alapító Csiz­­dításának: egy olyan új vállal-­dulástól a gép- és anyagbeszer- madia László fia, a huszonéves hozásnak, amely mifelénk még résen át — az üzemeltetési ta- Gábor. Úgy véli, hogy nem elég kevésbé elterjedt szerződési rácsokig folyamatos szolgálta- csak a jelent hanem a múlt formára épül. A Franchise másokat nyújt partnereinek­ tiszteletét ’ , kell lopni „ gazdája a Szuverén Kft. Olyan Nem véletlen, hogy Jánossy- Ilsztetetet iS el kell lesni a partnerekkel köt szerződést, mórján és Hódmezővásárhe­­nkik vállalják, hogy megte­­lyen éppúgy nyílik flamand remü­k a boltok egységes arcú­ pékség, mint Budapesten, a sa­pát, és a legjobb minőség szin- Móricz Zsigmond körtéren, fen tartását. Ellenkező eset- A flamand üzletek között­ben megszűnik a Franchise- akad központi termelőüzem és adalékanyagok révén — ezért a kapcsolat. Pedig a vállalkozás van olyan kisebb bolt, ahol a századforduló ízeit idézik fel. — az olasz Pietro Roberto és a termelőhelyről három órán be­ (érsek m.) Nyugattól, ha lépést akarunk tartani azzal. Kevés a leg­újabb technológia: az alapokat a tradíciók adhatják meg. A flamand péksütemények — az A tantervre kiváncsiak Hit, felsőfokon Szeptember elsején kezdi létrehozni, a főosztályvezető­meg működését a római ka­tolikus egyház első újjászer­vezett főiskolája Veszprémben. Mint a Vasárnapi Híreket dr. Szalai László, a Művelődé­si és Közoktatási Minisztéri­um egyházi főosztályának he­lyettes vezetője tájékoztatta, tudomásuk szerint ilyen tan­intézet lesz Pécsett, majd a következő, 1992-es tanévtől kezdve Kalocsán is. Arra a kérdésünkre, hogy a többi egyháznak is szándé­kában áll-e hasonló főiskolát B. T. helyettestől megtudtuk: a Hit Gyülekezet egy közép-európai Biblia-iskola megszervezésén fáradozik, de arról is szó van, hogy az evangélikus és a pün­kösdista testvérközösségek lét­rehozzák a maguk felsőfokú tanintézeteit. Az iskolaalapí­tásokba a minisztériumnak nincs beleszólása, azt azonban tudni akarják, hogy milyen tanterv szerint s mit oktatnak majd az újonnan szervezett főiskolákon. EZ VAN Az Új Magyarország java­solta : élesszük fel a vitézi ren­det. Balassi verse jut eszünk­be, csekély módosítással. „Vi­tézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végletek­nél?” ★ Divat a szextorna. Úgy érez­zük, még mindig a vegyes pá­ros a legizgalmasabb. A legújabb, szűkített világ­­kiállítást rendezünk. Tessék, már az expót is kihíztuk! ★ Csurka az SZDSZ kemény magját szidta. Nótája: „Három deci kemény mag, jaj de lácsó legény vagy!" ★ Szemetes volt a gyümölcs, visszaküldték a németek. Uc­cu bizony, leégett a meggy! Merényletet terveztek Bush ellen. Ami világszenzációt je­lenthet — nem Pesten! Jól állunk Bősnél. Már csak Euroláncainkat veszthetjük. ★ A kabinet nem megy sza­badságra. Talán nincs mit ki­pihennie? A kormány megvitatta a pri­vatizáció negyedik változatát. Nem lett volna okosabb rög­tön az ötödiket? Elárverezik Brezsnyev díszes oldalfegyverét. Csak nem akarnak kardélre hányni? ★ Lehetséges, hogy holding alakul a kétszáz éves minta­gazdaság megmentésére. Van erre egy kecskerímünk: „A zűrből így Bábolna simán ki is lábolna!” Elnézést... ★ Paksi uborkát szállítunk Ausztráliába! Örömkiáltás a déli kontinensről: Meg va­gyunk mentve! ★ Vészhelyzet kerozinügyben, kivonulás után. Tele van a Tököl! ★ Litvánia Pesten kopog. Meg­értjük: a mi szemünk szintén. ★ Gorbacsov gondja: sikerül-e szocdem párttá formálnia az SZKP-t? Türelem, elvtársak, küldjük Petrasovitsot! ★ Anyagi helyzetünk a mini­málbérek­­ megállapítása után. Akinek van pénze, telik mala­gára, akinek nincs pénze ... (peterdi) Barátságból csempésztek Arzenál a kocsiban Az utóbbi időben mind gyakrabban tartóztatnak föl fegyvercsempészeket a hatá­ron. Az elmúlt héten — tájé­koztatta a VH-t Zubek János alezredes, a határőrség szóvi­vője — négy ilyen esetet re­gisztráltak. Kettőt az osztrák, kettőt a jugoszláv határon, de mind a két esetben Jugoszláv­­ia volt a cél. Kedden éjfél előtt a drávaszabolcsi határ­­átkelőhelyen G. Tibor pécsi lakos kocsijában valóságos ar­zenálra bukkantak, egy PPS, egy Skorpion, 3 Shef Skorpion géppisztolyt, két pisztolyt és 2300 2336 db lőszert találtak. A férfi azt állította, hogy ju­goszláv barátai kérték meg a szállításra, elvállalta, mert a fegyverek nekik önvédelemre kellenek. Zubek János elmondta, hogy a jugoszláviai polgárháború óta természetesen szigorúbb az ellenőrzés és ezt most a pá­palátogatással kapcsolatos biz­tonsági érdekek is nyomatéko­­sítják. De a határőrség, a Vám- és Pénzügyőrség ko­rábban is eredményesen lé­pett fel a fegyver- é­s lőszer­csempészekkel szemben. Sz. J. J. Barangolnak, tisztogatnak Erdei bennfentesek A gyerekeik láttáik kék­üs- akik évente csak egyszerű két­­szökű csormolyát, cickafarkot, szer barangolhatnak hegyek­­kamillát, gyíkot, mókust, ben, láthatnak erdei állatokat, őzikét, szarvast és tehenet, vadon termő gyümölcsöket, dit- Nagy Richárd, Farkas Zsolt, fa nevű gyógynövényeket. Nagy Szajkó Zoltán és a többiek, élvezettel hallgatták Hegedűs akik Szolnokról vagy Miskolc­ról jöttek, tizenhárom évesen bizony nem sokszor találkoz­hattak efféle furcsaságokkal, amelyek a hegyvidéki, falusi gyerekeknek éppoly természe­tesek, mint a városinak a cso­daautók, a drága biciklik vagy a villamos .. . A miskolci Vörösmarty Mű­velődési Ház hívta meg tábo­rozni egy-egy hétre az általá­nos iskolás fiúkat és lányokat a Bükkbe, Szentlélekre, hogy a természetvédelem alapjait el­sajátítsák a szakavatott ter­mészetbúvárok segítségével. A tábori életmód különösen az alföldi gyerekeknek tetszett, T. L. Károly és Gyüre Bálint erdé­szek szavait arról, hogy a ter­mészetet, az erdőt szeretni kell, ímem pedig pusztítani. Sajnos a kirándulók közül so­kan nem tisztelik az erdő la­kóit, felelőtlenül pusztítják a növényeket és az állatokat, nem egy kirándulóhelyet pedig szeméthegyek borítanak. A gyerekek rendszeresen tisztí­tották az erdei ösvényeket. A szakemberek segítségével a tűzgyújtás és a favágás for­télyaival is megismerkedhet­tek a táborozók, akiknek bi­zonyára a rövid idő alatt is sejtjeikbe ivódott a természet szeretete. Mikor harangoznak Ebédeljen nálunk! Ma, pontosan délben, a harangszóval egy időben kér be­bocsátást Önökhöz, Tisztelt Olvasó, Néző, az Ebédeljen nálunk. Pályázati műsorként indult, és a mostani, harmadszori jelent­kezése bátorít fel arra, hogy — a Vasárnapi Hírek jóvoltából is — meginvitáljam mindazokat, akik a kulináris élvezetek mellett érdeklődnek gazdaságunk új hajtásai felől. Mondhat­nám azt is: ebben a mai műsorban vállalkozók adtak egymás­nak randevút a Balaton partján. Nyaralásunk egyik esti „por­tyázásán” fedeztük fel a szán­­tódi elágazástól egy „sarokra”, hogy valami szemet vonzó épül Zamárdinál. Táblák, zász­lók csalogatnak a Família Ho­telhoz. Gyors ismerkedés a főnökkel, Almadit Ottóval, akinek élete, sorsa önmagában is egy külön történet, és egy­két óra múltán egymás tenye­rébe csaptunk: ez lesz a mű­sorsorozat nyári helyszíne. S minthogy a műsor nem kíván csupán televíziós étlap, vagy receptkönyv lenni, a találko­zásra meghívtuk a külföldi és hazai tőkecsoportosulásból épült szálló és étterem egész­ségügyi, szépítkezési centrum megvalósulását biztosító üz­lettársakat, és néhány művész is megtisztelt jelenlétével. Mindez nem jeleníti azt, hogy elfelejtettük volna: talán tu­dunk néhány ötletet adni egy következő ebédhez, és termé­szetesen lesz rejtvény is, amelynek díja: egy kétszemé­lyes ebéd a Hotel Famíliában. Hal megszólal a bazilika nagy harangja, akikor: Ebédel­­j­en nálunk ... Csenterics Ágnes Polgár László és gyermekei, Csenterics Ágnes rendező, meg a Hotel Família 1991. AUGUSZTUS 11., VASÁRNAP­­—Vasárnapi (Híren

Next