Vasárnapi Hírek, 2005. január-június (21. évfolyam, 1-25. szám)

2005-05-08 / 18. szám

2005. május 8 /xz akció ideje ata I 1/o t| kedvezmény Mire megissza, megkapja a pénzét! i—I X5*4 G 8_Wm________________________.Egészség, Életmód Oh Tízmilliós műszerre gyűjt a Béres Alapítvány Botrányos vizeken címmel április 24-i szá­munk 8. oldalán közöltünk cikket. Ebben azt állította a párizsi Nemzetközi Vízkiállítás vezetője, hogy a Veritas nevű hazai ásványvi­zet egy olyan nemzetközi díjjal reklámozzák, melyet az nem nyert meg. Most a Veritast gvár­­tó Benedek és Plutzer Kft.lt kérdeztük meg. Kiderült: nem állítják, hogy első helyezettek ' . \ lettek volna. Második helyezésükért kapott ok­­jjjQpXPüíevelüket azonban jogosan, büszkén használ­­\ ják. A Veritas ásványvíz a 2005-ben Párizsban v. megrendezett Aqua-Expón kiosztott Eauscar­vV/\\ díj-átadáson a második helyezést érte el a szénsavas ásványvizek kategóriájában, meg­­^ ^ előzve ezzel több külföldi és magyar ásványvi­, j zet. w\ yv- Az Aqua-Expo rendezői ezen díj elny­eréséről társaságuk számára oklevelet állított ki, így az Eauscar-díj-átadáson elért ered­ményt jogszerűen említhetik, és használhatják a termék népszerűsítése és terjesztése érdeké­ben. Az Aqua-Expo rendezőin kívül az Önszabá­lyozó Reklám Testület is írásban jó­váhagyta ezen elnyert díj említését, '"etve megjelenítését a termék rek­lámozása során. A Veritas ásványvíz által elért elismerést a cég magyar siker­nek tartja, és büszke az elért eredményre. A Veritas ásványvizet gyártó és forgalmazó Benedek és Plutzer Kft. nemcsak az elnyert díjra le­het büszke, hanem arra is, hogy S a Veritas márkanév Párizsban kitüntetett figyelemben része­sült szakmai, kereskedelmi és diplomáciai körökben egyaránt. A Zenith International Ltd. a Veritas csomagolását a Perrier ásványvíz palackjának színvo­nalával egy napon említve, fel­hívta a figyelmet arra, hogy a Veritas ásványvíz bizonyíthatja, hogy a magyar termékeknek van helye a világpiacon, I PMsa «te* • ta*» Mwfc*» - • ftawt ujjmncAi Nous. HMMHgnt*. Mik l>r*ióri<jue ítarvfo*, Gm»n General <4 M Gérard Hardy Itiraw Génén), ccrtilic Suc la nekte BENEDEK EX Ptl'TMR KFT, a obtsnu k éeuúéne placc 4« ta ■ici Untre «na pMHUalt an EAUSCARS MM. «u« I cau pMiltamc VERITAS. Ceac neiijm a dk obrenur «uke A la idunfon le joudi 15 jaavicr 2005 du Jury da 5*** KAUSCARS, au » Jama. Pari* yui a goölé « déecoié ka prix, rtmmpcnwM les tmilkum oaux 2001. U Jury MM conpnk des penoanalíks nivaota 1 Mine Anne-Sophie BRUNET íjoumaliae. Ti« Sank). M Didier GAUMET (Rédacteur en chef, Ocnoanon Sank). Mme Sophie PORTEIL jjoomaUne. Inu»e Mme Agnés PCIJNQ Ooumatlsk forme « tuen-Mre). M Christophe JUILLET f Rugbymua ancien joww de H yuipc de Ptance), Mine Daniik MALOUBIER (iounalisk) m k Or Oommájuc HOARKAU (BfotWromr). Pad d U*y les Moulioeoux b 9 Kurier 2001. L> f—uoMnre GMIral Le Dirrdear Gérkral MUe Frédérique Garvais MGwardBardy fü«-MM» t< «.«Atw, wvy,.*^**»<vn** a»« . Az Eauscar szénsavas kategória II. helyezését igazoló oklevél amennyiben ilyen színvonalas csomagolásban bocsátják őket forgalomba. A Veritas ásványvizet gyártó és forgalmazó Benedek és Plutzer Kft. a mostani sikereket megelőzően korábban is a piaci élmezőnybe tartozott (attól függetlenül, hogy az MMM cí­mű televíziós műsor független, laboratóriumi összehasonlító vizsgálata alapján 2004-ben a legjobb minőségű-legjobb árban levő ásvány­víznek bizonyult), és sikereit nem a díjaknak, hanem a 90 millió liter természetes ásványvizet megvásárló fogyasztóknak köszönheti. A Benedek és Plutzer Kft. nem elsősorban az Eauscar-díj elnyerése szándékával mutatta be a Veritas ásványvizet Párizsban, hiszen a cég egy tapasztalt ásványvízgyártó, amely Ma­gyarország-területén szinte az összes multina­cionális cégnek beszállít, hanem a magyar ás­ványvizek helyét kívánta feltérképezni a világ­piacon. K.S. Ne várakozzon tovább! 400 000 Ft havi 9421 Ft-os törlesztőrészletre. Thm: 21,11%** Sót, az OTP Személyi kölcsönt akár 30 perc alatt felveheti! "A kedvezmény a hitelkeret-beállítási jutalékra vonatkozik CHF alapú kölcsönök esetén. "CHF alapú kölcsön, 72 hónapos futamidőre. További részletek az OTP Bank Hirdetményében. Az akció ideje: április 15 - május 15. www.otpbank.hu 1960-ban került az amerikai piacra az Enovid, az antibébi tabletta prototípusa: Carl Djerassi kémikus 1951-ben mestersé­ges hormont állított elő a fogamzás meggát­­lására és addig folytatta kísérleteit, amíg megalkotta a pirulát. Az eredetileg zöld szí­­nű kis golyócska a 20. század azon találmá­­nyai közé tartozik, amelyek alapvetően ^ megváltoztatták az életet - mint az atom­bomba, a televízió, a számítógép, vagy az internet. A feministák a pirula engedélyezé­séért és elterjedéséért szálltak síkra, ám VI. Pál pápa 1968-ban kiadott enciklikájában a római katolikus egyház bűnnek nyilvánítot­ta és elutasította a fogamzás elleni hormo­nális védekezést. Az antibébi tabletta azon­ban akkorra már diadalútját járta. A megjelenése óta eltelt 45 év alatt a kez­detben mellékhatásokkal - fejfájással, szé­düléssel és hányással - járó szert tovább fej­lesztették. Az első pirula még 100 mikro­­gramm ösztrogént tartalmazott, ma már ez legfeljebb 20-30 mikrogramm. MTI őcci i ca ciicíjcucacci l őz,ciíi lem. aiivict, cím vi. \ “ÖT ; ; ^ •• V ll' • Choi Az asvanyvizugy hullámai A Béres Alapítvány harmadszorra rendez rákbetegek megsegítésére jótékonysági kon­certet. A május 28-án a Zeneakadémián tar­tandó rendezvény teljes bevételét az emlő­­rákműtéteknél használatos gammakamera beszerzésére fordítják. A Mádl Dalma fővédnökségével megrendezendő est fellépői - Vásáry Tamás karmester vezetésével a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, Lendvai József hegedűművész - honoráriu­mukat a jótékonysági célra ajánlották fel. Az alapítvány a rákbetegek gyógyításá­hoz az utóbbi években külső adományozók bevonásával, jótékonysági koncertek rende­zésével járul hozzá. Eddigi koncertbevéte­lekből a Pécsi Gyermekklinika-, illetve a Szegedi Gyermekgyógyászati Klinika onko­lógiai részlegének felújítását 15-15 millió’ forinttal támogatta. Idén az emlőrákos betegeknek kívánnak segíteni. A kedvezményezett intézmény a szolnoki Hetényi Géza Megyei Kórház, ahol gammakamerára az emlőrákos betegek ellá­tásához égető szükség van. Dr. Baksai Ist­ván főigazgató főorvos elmondta, az emlő­rákok aránya Jász-Nagykun-Szolnok me­gyében az országos átlag feletti. Évente 250 új beteget kezelnek. A túlélést és az élet­minőséget jelentősen befolyásolja a műtét, s bár a beavatkozás egyik nélkülözhetetlen, korszerű eszköze a gammakamera, a kórház eddig ezzel a technikával nem rendelkezett. A jótékonysági koncert bevételéből vásár­­landó eszköz a megyében az első és egyetlen ilyen jellegű műszer lesz. A világhírű művészek közreműködésével koncerttermekben ritkán hallható, de nép­szerű művek hangoznak majd el. A koncert­re jegyek a Zeneakadémián, illetve a na­gyobb jegypénztárakban kaphatók. A Béres Alapítvány számlaszáma: OTP 11703006-20056326 A jótékony cél támogatása a BÉRES szó 1784-es SMS számra történő küldésével is megoldható. r~ . g Krasznai Éva —y-vdfr----------­Az antibébi tabletta 45 éves

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék