Képes Folyóirat - A Vasárnapi Ujság füzetekben 16. kötet (Budapest,1894)

TARTALOM JEGYZ­É­K. a) Képek és rajzok jegyzéke. I. Arczképek. Lap a) Hazaiak. Gróf Festetich Andor, földmivelésügyi miniszter. Elli­nger Ede fényképe után. _ ___ ... ... 68 Pulszky Ágost, vallás- és közoktatásügyi állam­titkár. Ellinger Ede fényképe után ... _ ... 71 Poszilovics György, az új zágrábi érsek ... — 82 Plósz Sándor, igazságügyi államtitkár... ... ... 218 A VIII. nemzetközi közegészségi és demográfiai kongresszus szervező és végrehajtó bizottságai és egyes szakosztályainak elnökei: Hieronymi Károly, belügyminiszter, a kongresszus elnöke. — Fodor József, a végrehajtó bizottság elnöke. — Müller Kálmán, a kongresszus főtitkára. — Ko­rányi Frigyes, a közegészségügyi csoport el­nöke. — Láng Lajos, a demográfiai csoport el­nöke. — Ráth Károly főpolgármester. — Kamer­­mayer Károly. — Gerlóczy Károly. — Steiger Gyula. — Hampel Józsefné Pulszky Polyxena. — Tormay Béla. — Dr. Beke Gyula. — Dr. Than Károly. — Dr. Duka Tivadar. — Dr. Réczey Imre. — Dr. Portik Ottó. — Hegedűs Sándor. — Földes Béla. — Jekelfalussy József. — Vargha Gyula. — Forster Gyula. — Matlekovics Sán­dor. — Körösi József. — Czigler Győző. — Hausz­­mann Alajos. — Dr. Kétli Károly. — Dr. Bókas János. — Dr. Jármay Gyula. — Lechner La­jos. — Dr. Tauffer Vilmos. — Dr. Chyzer Kor­nél. — Kisfaludi Lipthay István. — Dr. Csa­­jághy Béla. — Dr. Laufenauer Károly. — Dr. Dollinger Gyula. — Dr. Csatáry Lajos ... 237—252 Szemmelveisz I. Fülöp. Cserna Károly rajza. ... 273 Szemmelveisz I. Fülöp gyermekkori arczképe. Egy­korú olajfestmény után ... ... ___ ... 274 A király és unokái. Ischli fénykép ... _ ... 295 Erdélyi János ._ _ ... ... ... ... ... ... 321 Pulszky Ferencz ... ... ................. ... ... 327 A nemzetközi kongresszus tagjai tiszteletére ren­dezett művészestély közreműködői: Komáromy Mariska. — F. Hegyi Aranka. — Jászai Mari. — Herczeg Ferencz. — Sz. Bárdossy Ilona. — Vizváry Gyula ... ... ... ... ... ... ... 343 Szlávy József: Koller utódai fényképe­i. ... ... 383 Mádi Kovács György altábornagy. Ketter utódai fényképe................. ... ... ... ................. 385 Herczeg Lobkovitz Rudolf altábornagy ... ... 386 Stesser József_ ... ... — ___ ... ... ... 396 Nikiseh Arthur ... _ ... ... ... ... __ 398 Erkel Sándor ... ... ... ... — ... — _399 Szilágyi Lajos _ ... ... ... ... ... ... 400 Alszeghy Kálmán ... ... ... ... ... ... — 400 Tomory Anasztáz ... ... ... ... ... ... ... 453 Báró Fejérváry Géza, honvédelmi miniszter. Ellin­ger Ede legújabb fényképe után................ ... 478 Báró Fejérváry Géza, honvédelmi miniszter. Ko­kiersky festménye a budapesti központi honvéd lovas­iskolában ... ... __ __ ... __ ... 479 Gromon Dezső, honvédelmi miniszteri államtitkár. Ellinger Ede legifjabb fényképe után _ ... ... 480 Kossuth Lajos, Kossuth Ferencz festménye ... 502 Horvát Árpád ... ... ... ... ... __ ... ... 577 Justh Zsigmond__ ... ... ... ... ... ... 580 Jenő főherczeg a német lovagrend öltözetében ... 599 Jenő főherczeg a német lovagrend nagymesteri pánczél-öltözetében. ... ... ... .....................600 Bacsányiné Baumberg Gabriella asszonykori arcz­képe. Füger Frigyes Henrik 1807-iki festménye 606 Bacsányiné Baumberg Gabriella leánykori arczképe. Klein de Muntii 1791-iki festménye ... ... ... 607 Bacsányi János. Egykorú olajfestmény után ... 609 Ormós Zsigmond ... ... ... ... ... __656 Barna Ignácz.. ... ... ... ... ... ... ... 658 Magyar festőművészek: Than Mór. — Lotz Ká­roly. — Székely Bertalan. — Benczúr Gyula. — Vastagh György. — Baditz Ottó. — Margitay Tihamér __ ... ... ... ... ... ... ...674—681 Gyulai Pál. R. Hirsch Nelli rajza.__ ... ... ... 696 Rothfeldné Hirsch Nelli. Koller utódai fényképe után. ... —_ — ... _ ... ... ... 697 Báró Nopcsa Ferencz ... ... — ... __ ... 704 Báró Nopcsa Elek ... ... ... _ ... ... ... 709 b) Külföldiek: Carnot, a franczia köztársaság elnöke ... __ ... 7 Carnot özvegye ... _ ... ... ... __ 11 Sapieha Ádám herczeg, a lembergi kiállítás elnöke 32 Dr. Machwicki Zdislaw, a lembergi kiállítás igaz­gatója ... ... ... ... ... ... ... — 1 33 Hyrtl József... ... ... ... .... ... ... ... 85 Nicotera János... ... ... ... ... ... ... ... 87 Haruko, japáni császárné. — Mutsuh­ito, japáni császár ... ... ... __ ... ... __ ... ... 126 Arishagava herczeg, japáni hadvezér... ... — 128 Li-Hung-Csang, khinai alkirály ... ... — ... 128 Dodds ezredes, a dahomei franczia expediczió vezére __ __ __ __ __ __ __ __ __133 Bolgár államférfiak: Dr. Stoilov Konstantin, bol­gár miniszterelnök. — Stambulov István, a volt bolgár miniszterelnök. — Petrov, bolgár had­ügyminiszter. — Radoszlavov, bolgár igazság­ügyminiszter. — Nacsevics, bolgár külügy­miniszter. ... ... ... ... ... ... 143—145 Vilmos főherczeg. ... ... ... ... ... ... 147 Frederik dán trónörökös és neje, Lowisa herczegnő 149 Fejedelmi vendégek Koburgban (képcsoportozat). 211 Az Orléans-herczegi család főbb tagjai: Lajos Fü­löp orléansi herczeg, a párisi gróf legidősebb fia és örököse. — Lajos Fülöp herczeg, párisi gróf (I 1894. szept. 8.) — Orléansi Henrik, Aumale herczeg. — Orléansi Róbert, chartresi herczeg. —■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék