Képes Folyóirat - A Vasárnapi Ujság füzetekben 16. kötet (Budapest,1894)

T­artalomj­egyzék. ml Lap Orléansi Lajos, Nemou­rs herczeg. — Klementine orléansi herczegnő, Ágost Szász-Koburg her­­czeg özvegye. — Izabella herczegnő, a párisi gróf özvegye. — Orléansi Ferencz, Joinville herczeg_ __ __­­_ — — —316—317 A VIII. nemzetközi közegészségi és demográfiai kongresszus tagjai: Corfield W. H. (London). — Valim­ Emil (Páris).— EinsmannFed( Moszkva).— Mangenot J. (Páris). — Vaughan C. V. (É­szak- Amerika). — Weyl T. (Berlin). — Crocq J. (Brüsszel). — Kotelmann L. (Hamburg). — Dräsche Antal (Bécs). — Schmid Fr. (Bern). — Lara y Cerezo (Madrid). — Filatov M. (Moszkva). — Zanni J. (Konstantinápoly). — Bambas J. C. (Athén). — Haireddin bej (Konstantinápoly). — Mahmud­ Hakki bej (Konstantinápoly). — Han­­sen-Armauer G. (Bergen). — Thaulor J. Fr. (Krisztiania). —Billings J. (Washington). —Joa­­novics-Batut M. (Belgrad). — Radovanovics M. (Belgrad). — Popovics P. (Belgrád). — Milya­­nits P. (Cetinje). — Paskrt A. (Budapest). — Struppi V., Lobmayer A. (Zágráb). — Levasseur P. E. (Paris). — Bodio L. (Róma). — Scheel J., Blenck E. (Berlin). — Inama-Sternegg Ká­roly T. (Bécs). — Mayr Gy. (Strassburg). — Ber­­tillon J. (Paris). — Guillaume H. F. (Bern) 329—341 Redván basa, Konstantinápoly főpolgármestere — 389 Jamagata gróf, a japán hadsereg tábornagyja. — Ito gróf, japán miniszterelnök ... ... ... — 408 Ting admirális, khinai tengerészparancsnok. •— Shoo Hung-Lung, a «Sen-jnew# khinai hadihajó tisztje ... _ ... ... ... — — — — 409 III. Sándor czár... ... ... ... — — 425, 505 Mascagni ... ... ... ... ... ... — — — 451 Helmholtz Herman ... ... ... ... __ — 456 II. Miklós czár és jegyese, Alix hesszeni herczegnő 506 György, orosz trónörökös _ ... .. — ... ... 507 III. Sándor czár és neje kíséretükkel egy kirándu­láson. Egy orosz festőművész rajza — — — 508 A czár orvosai: Szakharjin tanár. — Leyden tanár ... ... ... ... ... ... — — 521 III. Ranavalomanjaka, madagaszkári királynő... 540 Rainilairivoni, madagaszkári miniszterelnök, a ki­rálynő férje ... ... ... ... ... ... — — 541 Mária Feodorovna, III. Sándor czár özvegye. Szent­pétervári fénykép után . ... ... ... — — 546 II. Miklós czár és menyasszonya, Alix hesszeni herczegnő. Újabb fénykép után... ... ... ... 547 János kronstadti pápa .. ... ... — ... — 551 Hohenlohe-Schillingsfürst Klodwig Károly Viktor herczeg, német birodalmi kanczellár, porosz miniszterelnök és külügyminiszter ... — ... 553 Rosebery lord, angol miniszterelnök... ... __ 555 Csai-Tien Hvang-Ti, khinai császár . . — ... 625 Mutsuhito, japán császár ... ... ... . ... 625 Bismarck herczeg neje ............................ ... __692 Lesseps Ferdinand. ... _ __ __ __ __ 694 Lesseps Ferdinánd családja körében ....................695 II. Műtárgyak. Emléktábla Baross Gábor szülőházán, Pruzsinán. Loránty Antal szoborműve _. __ ... __ __ 80 Szerelmi vallomás a sövényen. Vastagh György festménye ... ... ... __ ... ... ... ... 161 Képek a lem­bergi kiállításból: Gottlieb M.: Shy­­lock és Jessica. — Grassi J.: Lubomirska Teréz herczegnő mint Hebe. — Grottger A.: Lengyel család Kosciuszko sírjánál. — Konicz T.: A festő egy mellszobor előtt. — Sziegel C.: Lengyel táncz a szabadban. — Lucodolski J. : Légioná­riusok Olaszországban. — Grottger A.: A küzde­lem. — Grottger A.: A kibékülés. — Gryglewsld A.: A krakói kör­tér és a Mária-templom. — Kossak I. : A Pines terep átkelő harczosok. — Orlowski A.: Kozák-tábor. — Kotsis A. : Nász- és gyászmenet találkozása a krakói Flórián-ka­­puban. — Plowski M.: Radziwil Antal herczeg. — Oleszczynski L.: Sobieski János király ...460—466 Kossuth Lajos mellszobra. Mintázta Kossuth Fe­rencz ... ... . ... ... ... ... ... ... 503 A «Nemzeti Szalon» képkiállításából: Ujházy Fe­rencz : Pusztai kerülő. — Mesterházy Kálmán: Alkony. — Mednyánszky László báró : Kárpáti részlet. — Vastagh Géza: Ivó oroszlán. — Vas­­tagh György : Czigány leány. — Kimnach László: «Haragszom rád!» — Kimnach László: Pata­kon. — Kacziány Ödön: Sport­szenvedély. — Szobonya Mihály: Terefere. — Basch Gyula: Mühlbach. — Innocent Ferencz : Női arczkép. — Than Mór: Firenzei tanulmányfő. —­ Zemplé­nyi Tivadar: Bacsó és bacsinka.­­— Neográny An­tal : Hazafelé. — Aggházy Gyula: Paraszt-ud­var. — Telegdy László: Sidi néni háza Da­bason... ... __ ... ... ... ... ... 564—573 A képzőművészeti társulat téli kiállításából: Ben­czúr Gyula: Amorettek. — Keleti Gusztáv : Eső után. — Aggházy Gyula: Balatoni delelő. (Me­­szes­ Györöknél.) —­ Koroknyay Ottó: Titkos bánat. — Vastagh Géza: «Ki a legény a csor­dában?» —­ Ferraris Arthur: Báró Podmaniczky Frigyes arczképe. — László Fülöp: Szilágyi Dezső igazságügyminiszter arczképe. — Bruck Lajos: Vásár. — Telepy Károly: Erdei táj. — Peske Géza: Az első segély. — Eisenhut Fe­rencz: Kakas-viadal.— Ferraris Arthur: Női arczkép. — Ferraris Arthur: P. Márkus Emilia arczképe. — Pállya Czelesztin: «Áljon meg bácsi!»— Túry Gyula: Ne olyan peczkesen.— Pataky László: Krumpli-szüret. — Zemplényi Tivadar : Tyras. — Lotz Károly: Sz. L. arcz­képe. — Vastagh György: Női arczkép. — Basch Gyula: Férfi arczkép. — Tölgyessy Arthur: Kertek alatt. — Szinnyei Merse Pál: Rococo. — Baditz Ottó : Madonna. — Neogrády Antal: A vidra. — Innocent Ferencz: Női arczkép. — Túry Gyula: Női arczkép. — Paczka Ferencz: Az első áldozáshoz készülő leányka a sabini hegyekből. — Kacziány Ödön: Lidérczrom. — Győrök Leo: A «Mare morto» Lacroma szige­tén. — Ligeti Mór: Női képmás. — Veress Zoltán: Estebéd után. — Rippl-Rónai József: Dianora di Bardi. — Courtens F.: Hazatérő nyáj. — Joris Pio: A Via Flaminia. — Sini­­baldi P.: Az erdei tündér. — Abry Leon : Női arczkép. — Buchbinder Simon : Az olvasó. — Van Leemputten Frans: Fecsegők. — Teltsch Ede: Góliát. — Janko­sis Gyula: Özönvíz 628—654 «Az ő egészségére!» Margitéiy Tihamér festménye 682 Leánynéző a zárdában. Margitay Tihamér festménye 683 Wekerle Sándor miniszterelnök mellszobra Strobl Alajostól a képzőművészeti társulat téli kiállításán 687 Gyulai Pál költeményeinek diszkiadásából. R. Hirsch Nelli rajzai: Hadnagy uram. — Pókainé 698—699 Garay János szobra. Szárnovszky Ferencz kivitelre elfogadott pályaműve__ __ __ __ __ __702 III. Táj- és utiképek, épületrajzok. a) Hazaiak. Kalocsa: A város délről nézve. — Az Observato­rium a főgymnázium udvarából tekintve. — Az Observatorium éjszak-keletről tekintve. — A ka­locsai főgymnázium homlokzata. — Kalocsa egy része az observatoriumról. Tóth Mike S. J. fényképe után __ ... ... __ ... ... 99—103 A Folyás pusztai róm. kath. templom. Bők­e Tivadar rajza... ... ...__ ... __ ... ... 152 A török-szent-miklósi leánynevelő-intézet . ... 153 Felsőmagyarországi képek. Vásártér Selmeczbá­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék