Képes Folyóirat - A Vasárnapi Ujság füzetekben 22. kötet (Budapest,1897)

634 AZ­RIKA» ÖSSZEÜTKÖZÉSE A «TYKLO-VAL Nagy szerencsétlenség történt szept. 21-én a fiumei öbölben, a bájos Quarneróban. Esti 7 óra tájban indult onnan útnak egy hatalmas angol hajó, a­mely 5000 tonna rakományt vitt magá­val részint Velenczébe, részint Angliába. A­mint a kikötőnek egyik új rakodópartját, a Zichy­­molót elhagyta, hosszú kürtjelet adván elindu­lása jelzésére, kifelé haladt a szabad tengerre. A szeptemberi felhős időjárás homályában még egy ilyen hatalmas hajótest is hamar eltűnik a láthatáron, vagy könnyen összeolvad a kikötői raktárak körvonalaival. E­miatt támadt egy részről a nagy szerencsétlenség, a­mely mint­egy 26 ember halálát okozta. Ugyanez órában érkezik vissza rendesen a czirkvenizzai (novii) posta-hajójárat, a­melyet e szomorú napon a magyar-horvát tengerhajózási társaság «ska» nevű hajója tartott fönn, s a­mely nevét az Abbázia fürdő melletti Ika h­alász­­falutól kapta. A kis hajón, a­mely mindössze 35 tonnát képes vinni, 52 utas volt. A­mint a gyors járatú kis gőzös elérte a «Mária Terézia»­­moló végét, a­melyet az idén 60 méterrel hosz­­szabbítanak meg, az úgynevezett «galegiante» (jelző hajó) mellett megkezdte bekanyarodását egy nagyobb félkörben a kikötőbe. Foremporder kapitány, az «lka» gőzös parancsnoka, a­ki már 56 éves ember és régóta hajózik az «lka» gőzö­sön, látta a bekanyarodásnál a hatalmas angol gőzöst, a «Tyriát», a­melyet Bacon kapitány vezetett, de remélve, hogy kisebb járművével elkerülheti a félerővel menő angol hajót, lecsen­getett gépészének és «teljes erővel előre» haj­tást parancsolt az óraszerű csengetyű-jelzőn, a­mely a parancsokat lánczkerék segélyével köz­vetíti a gépész jelzőjével. A «Tyria», a­melyet kimenetelekor egy rév­kalauz (pilóta) vezetett, — a­mint erre minden hajó kötelezve van, — már kezdett kikanya­rodni a szabad tengerre, elérvén ő is a jelző hajó vörös lámpásait, nem volt képes az eszte­lenül elébe kerülni akaró «ska» láttára vissza­tartani hatalmas hajóját, s így összeütközött a kis gőzössel. Az Alk­án épen derékban kapta a léket, melyet a­­Tyrian orrán lecsüngő vas­macska okozott. A minden rázkódtatás nélküli összeütközés után az alkán még tovább úszott a petróleum-kikötő irányába mintegy 100 mé­terrel és ott lassanként elmerült a hajó előrésze és két percz múlva összecsaptak a tenger hul­lámai felette. A « Tyria» látva a vészes helyzetet, azonnal leeresztette mentőcsónakját, a­mely meg is mentette az «Iká»-nak a tengerészeti törvények ellenére elsőnek menekülő kapitányát, Forem­­pohrert, és néhány matrózát. A jajveszékelésre elősietett az épen kikötői őrjáraton lévő tenge­rész-pénzügyőri csónak, a­mely szintén meg­mentett hatot az utasok közül, egy félkezű mér­nök pedig úszva érte el a mintegy 100 méterre lévő partot. Az alkai hajón lévő 52 ember kö­zül azonban még tizen hiányzottak, a­kik a hajóval együtt elsülyedtek. Az elsülyedt hajót hat nap alatt kiemelték nehéz munkával a tengerből a tengerészeti hatóság gőzdaruival. Minthogy a tenger a ne­vezett helyen már 44 méter mély, a búvárok alig bírták ki a nagy nyomást a hideg vízben. Második napi kutatás után megtalálták a kere­sett utasok hulláját a hajóban. A kiemelt gőzöst ma már az úszó dockban javítják ki és kijavítás után elárverezik. A hajós társaság kára mintegy 15—18 ezer forint. P. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék