Képes Folyóirat - A Vasárnapi Ujság füzetekben 44. kötet (Budapest,1908)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZ­É­K a) Képek és rajzok jegyzéke. I. Arczképek. Lap a) Hazaiak. Gróf Széchenyi István kiadatlan arczképe. Barabás Miklós festménye 1836-ból_ ... .... ............ 22 Dr. Petri Mór. — Dr. Körösi Henrik ... ___ 53 Lehár Ferencz arczképe és névaláírása ... ... 54 Schönherr Gyula... _ ... __ ... __ __ 55 Mikszáth Kálmán ... __ __ __ ... __ ... 151 Vajda Ödön zirczi apát ... ... _ ... __ 159 Gorzó András__ __ __ __ __ ... __ __182 Türr István (2 kép) __ ... ... __ _ 221 222 Duka Tivadar _ __ __ __ __ _ __ __229 Goldmark Károly ... ... ... __ __ ... 245 Gróf Brunsvik Teréz: Barabás egykorú raja ... 285 Vályi János eperjesi püspök _ ... 287 Gróf Pálffy János. Brozzik Venczel festménye ... 356 Kiss Áron — __ __ __ __ ... ... __ 369 Gyarmathy Zsigmond .................... .... .... ....372 Than Károly. Beller Rezső fényképe __ __ 471 Kincs Gyula — ... — ... .... .... ...........445 Berzeviczy Gergely. Egykorú festmény után ... 543 Szalay Péter államtitkár _ _ ... ... __546 Pállik Béla. — Munkácsy Mihály és Pállik Béla. Pállik Béla mint operaénekes ... ... ... 602 Berzsenyi Dániel ismeretlen arczképe. Sterio fest­ménye __ _ __ __ __ __ __ __ __604 Szmrecsányi Pál püspök __ ... ... ... 657 Lóczy Lajos — — — — — — — — 739 Reiszig Ede ... — — — — ... — — 751 b) Külföldiek. Resad herczeg török trónörökös első nyilvános­ságra került arczképe... ... — ... — ... 52 D’Annunzio_ __ ... — — __ — — 56 Firmin tábornok, a haitii fölkelők vezére. — Alexis Nord haitii köztársasági elnök — ... ... ... 57 A pápa legújabb arczképe... ___ ... ... ... 101 X. Pius pápa hajadon nővérei ... — — ... 103 Edison ... ... ... — — — — ... 299 Királyfi Imre a londoni franczia- angol kiállítás főrendezője __ ... — ... _ — — — 433 Kücsük Szaid pasa, az új török nagyvezér ... 605 Enver Bég, az új török mozgalom egyik vezérférfia 660 Kramil basa, nagyvezér ... — ... ... — — 661 Planer Vilma, Wagner első neje ... — — 679 Cassone, Petőfi olasz fordítója __ __ ... — 686 Mulej Hafid, a győztes marokkói ellenszultán. — Abdul Azisz, az elűzött marokkói szultán. — Kaid ben Amir, Mulej Hafid seregének szervezője 758—759 Lasker. — Dr. Tarrasch __ __ __ _ — 762 II. Műtárgyak. A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából: Jendrassik Jenő: Kisleány arczképe. —­­flatter Ármin : Arczk­ép. — Gergely Imre : Vidám me­sék. — Bruck Lajos: Az innsbrucki Hofkirche. Kacziány Ödön : A Gellérthegy éjfélkor. — Fen­tél­ei Molnár János: Finis. — Tölgyessy Artur : Pipacsos rét. — Ke­zdi Kovács László : Téli nyu­galom. — Pállik Béla: Éhes népség. — Del­y Béla: Borús nap a Zuyder-tónál. — Lukácsy Lajos: Síremlék. — Darás János: Síremlék 34—40 Paczka Ferencz kiállításából : Önarczkép paraszt­gyerekekkel. — Terefere. — Fonó menyecske. Fiatal menyecske és leány — 41—43 Paczka Ferenczné Wagner Kornélia festményeinek kiállításából: Emerencia. — Wagner Adolf tanár arczképe. — Szögyény-Marich Mariska arczképe. Sarasaié Pablo hegedűművész arczképe. — Jászai Mari. — Poros vasárnap délután... ... ... 44—46 Magyar parasztház. Kertász K. Róbert és Sváb Gyula felvételei alapján: Utczasor Bethlenfalván. — Uzoni ház. — Galambdúczos kapu Sepsi-Szent- Ivánon. — Kőeresz Kisborosznyón. — Emeletes ház Kovásznán __ ... __ ... ... __49—51 Képek a «Krisztus-tipus» czímű közleményhez: Carlo Delci: Megváltó. — Annibale Caracci: Krisztus-fej. — Carlo Delci: Krisztus megáldja a kenyeret és bort. — Guido Reni: Ecce homo. Lucca della Robbia : Bambino. — Sebastiano del Piombo: A keresztet vivő Krisztus. — Lucas van Leyden: Töviskoszorús Krisztus. — Michel­angelo : Pietà. — Ecce Homo a római Scala San­tában. — Palma Vecchio: Az emausi lakoma. — Paolo Vermese: Krisztus a farizeus lakomáján A Kossuth-szobor jutalmazott pályatervei (6 kép) 105—109 Goya műveinek kiállítása a Szépművészeti Múzeum­ban : Csincsillák. — Isten bocsássa meg a vét­két. Ez volt az anyja. — Francisco de Goya önarczképe. — Más törvényeket a népnek ! A hasfaló keselyű. — Mily bátorság! — Cid Campendor lándzsával keresztül döfi a bikát. — Régi spanyol szokás, a mint a szabadban ló­hátról üldözik a bikát. — Három «maja» há­rom férfival tánczol ... — ... __ 169—174 A perkátai Kossuth-szobor. Hónai Jánostól. _233 A pécsi Kossuth-szobor. Hónai Jánostól— ... 235 A Nemzeti Szalon tavaszi kiállításából: Frecskay Endre : Raguzai kikötő. — Székely Andor: A forti­­fikácziókon. — Wagner Géza: Tavaszi hangulat. Hegedűs László: Parasztkonyha. —­ Nagy Vil­mos : Tükör előtt. _ __ ... — 301—303 Az országos művészi és tudományos fénykép-kiál­lításról: Pogány Lajos: Delelő gulya. — József fia herczeg: Négerek hadi játéka. — Balogh Ru­dolf: Szántás. — Jelfy Gyula : Aratás. — Zboray Aladár : Borina. — Felix Aladár: Kilátás Ter­­satóról. — Magyar R. Emil: Két czicza 304—309 A Szépművészeti Múzeum újabb szerzeményei: FA Greco: Angyali üdvözlet. — Pedro Sanchez: 90-97

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék