Vasárnapi Ujság – 1856

VASARMPI I* HARMADIK ÉVI FOLY Munka­társ : JÓKAI MÓR. Felelős szerkesztő : PÁKH ALBERT. Kiadó tulajdonos : HECKEN AST GUSZTÁV. PEST, 1856. NYOMATOTT LANDEEER ES HECKEN A­ST NA L. N Egyetem-utcza 4. szám alatt. ' ~—

Next