Vasárnapi Ujság – 1856

Tartalom

1. Értekezések. Lap Nemzeti haladásunk. Jókai Mór 2 Férj zsarnokság. Edvi Illés P. . 17, 26, 37, 47, 54 Erdélyi irodalom 33 Az uralkodó boldogsága (kép) 82 Községi könyvtárak. Boross M 82, 92 Feltámadunk. Jókai Mór. (Húsvéti kép) . . 105 Felhivás a feltevésre. Edvi Illés P. .... 106 Erdélyi nemzetiség 108 A tagositás ügyében. Sárréti ... 150 A két koma Kecsei M 167 Az időjárás és a falusi ember. Cntl­us Z­sigmond 173 Ilitel fentartás. Fáy András 186 Bizodalmas szózat. Dr. Szabii D 194 Javítsunk a cselédeken. Edvi Illés P. ... 195 Erdélyi népfajok A magyar birtokosok elszegényülése. M. J. 241,326 Nemzeti dicsőség a világ végéig. Torok János . 260 Hang egy leánytanitótól 261 A szenvedők és a nemtő (arczkép) .... 290 Hagyjunk fel a torozással. Szomor Károly . 331 A nők fej­viseletéről. Egy nő 346 Kisbirtokosok jólléte. Szmrelovszky . . 368, 390 Falusi jegyzőség. K­abinszky 391 Patriarchalis együtt lakás. Nagy Pál . . 455 Tudományos. A polgári új év ünnepének története. Edvi Illés : Magyarhoni krónikák. Edvi­­ Pál Madarak előszerete férges tárgyak iránt Növény­világ titkai. Dr. Ena ... A vasaxa­s az éjféli nap. Dr. Hegedűs 18. Pompejii növények (kép) Pamutnövény. Dr. Hegedűs Spanyol tűzifa A távirdákról. Szathmáry K. (3 kép) Az állatok világolásáról. Dr. Hegedűs Papirnövények Az Űrnap története Nap- és holdfogyatkozás. Dr. Hegedűs . A gyémánt. Dr. Hegedűs Salamon kulcsa. Edvi I. P Halászat a vegyészet mezején. Vály Ferenc Látható holdfogyatkozás (kép) Jolvai J. Kliegl találmánya 1556-ki évi üstökös. Dr. Hegedűs . . . 3. Elbeszélések. A nőlázadás. Jókai Mór ... Egy nevezetes gazda honunkban. . (tájkép) Jókai Mór 11 Lassan a testtel. Salamon Ferenci. Tíz arany Lap pályadíjt nyert mű (kép) . . 28, 38, 46 55, 62, Hogyan keletkeztek Magyarországon a vá­rak? Szokoly V 98, 110 Tatárhegy. Tihamér 121 A két Bikk. Filep M 127, 135 A bányász életéből. Hudák E 170 A kétszer elesett magyar király. P. Szathmáry K. 202, 211, 218 Régi képek. Kas Gereben 230, 242, 249, 296, 307, 316, 322, 330 Fekete világ. Jókai Mór (5 kép) 234, 244, 259, 266, 276 A rézpataki lelkész. Jókai Mór (2 kép) 351, 357, 365, 375, 383, 393, 401, 411, 419 Orbán mester. Győri Vilmos . . . 426, 434, 442 4. Költemények. Eleimnek, Tompa M 5 Adjon Isten, a mi nincs ez uj esztendőben. Arany (uj évi kép) 9 Uj iparág. Hory Farkas 10 Vén gulyás temetése. Arany 18 Karácsonyfa. Dudomi után. E 18 Édes anyám. Tót­h Kálmán 30 Hedri Tamás. Székács József 31 Tompához. Szakál Lajos ....... 47 A család. Nagy Károly 64 Egy kép. Kossa Gusztáv ........ 71 Szerelem vallás. Tóth Endre 78 Néprománcz. Kónczül János 78 Zázolya. Thali Kálmán 87 A három tízes . . . • 91 Kertek alatt. Vecsey 98 Lassú Peti. Papp S 98 András éje. Nyilas Samu 107 A drégeli varga. Ürményi 110 Egy férj a fővárosban. Losonczy 118 A nagyapa temetése. Herepei 126 Jézus és a nép. Tompa ........ — Szűcs Pál gazda. Ilori Farkas — Az idegen. Manlovich Ferenci. Tomory A. úr által 20 aran­nyal koszorúzott költői beszély — Móré Mihály. Nyilai Samu. Tiz arany jutalmas nyert pályamű 169 Nemzeti dal. Lisznyai 179 Sarolta Ilcsy 186 Két Mikos. Kis J 193 Buzditás. Kis J . .... 193 Gyászvitézek. Vida J 202 Kenyérváró. Kuthen­­ . . 214 Komám asszony. Lisznyay 218 Tatárjárás. Vida 230 Lap Ronov Ágnes. Tóth Endre 241 Vörösmarty halálára. Tisza Domokos .... 249 Egyptomi tájkép. Tisza Domokos 249 Országh Mihály. Halász Decső 258 Nemes vetély. Hory Farkas 265 A gazdag és én. Mari 275 Káromkodik a számadó. Magyart 275 A kis pásztor. Hory Farkas 283 A király jobb keze. Tiz arany pályadíjt nyert ma. Vida J. (sz. István napi kép) .... — István vadászaton. Madarassy 290 Politicus egyházfi. Hory Farkas 306 Csejtevári gyermekek. Edvi Illés P 323 Zakáry István. Thali Kálmán 329 Tompához. Hory Farkas 337 Ferenczy halálára. Nyilas S. ..... 337 Szózat a nép emberéhez. Papp 346 Zrinyi. D­ominy 358 Népdalok 5 aranyat nyert ma. Hory F. (kép) 367 Jelső vidéke. Vida J 383 Halottak emlékezete. Tompa Mihály. Tiz arany­nyal jutalmazott mű (ünnepi kép) . . 389 Hajdan és most. Kádar esi 394 Bók. Sárosy Gyula 402 Veresek a szemeid. Vida J 402 Rab vagyok. Losonczy I . 411 Pusztaszer. V 411 Székely dalok. Tiboldi 418 Huszárlegenda. Virághalmi 427 Kertben. Sárosy 434 Az év utolsó napján. Hory Farkas 455 Év utolsó estéjén. Czelder 455 5. Életirások. G. Károlyi István, (arczkép) , 1 Simoncsis János (arczkép) 9 L. Hollósy Cornélia (arczkép) 17 Dickens (Bocz) — (arczkép) .... .25 Gr. Staller Ferencz (arczkép) 52 Ristori Adél (arczkép) 61 Petőfi (arczkép) 68 Lendvay (színpadi kép) 113 Báró Kemény Zsigmond (arczkép) .... 116 Szentpétery (színpadi kép) 120 Tompa Mihály (arczkép) 133 Clark és az alagút (arczkép) 141 Szitovszky Keresztelő János (arczkép) . . . 149 Egressy Gábor (színpadi kép)­­ • 161 Pauler Tivadar (arczkép) • 177 Szalay László (arczkép) . . . 185 Sch­odelné (színpadi kép) 197 Gr. Mikó Imre (arczkép) 200 Ballagi Móricz (arczkép) . • • 217 56 TARTALOM. 10 10 16 , 80, 87 4 . 48 . 71 . 73 . 78, 90 101 145, 152 . 169 . 179 . 194 . 284 . 315 . 362 . 392 436

Next