Vasárnapi Ujság – 1856

Tartalom

• Lap Liszt Ferencz (arczkép) 281 Szoboszlai Pap István (arczkép) 293 Magyarország primása (10 arczkép) Majer I. . 305 Kemény Dénes (arczkép) Lendvayné (színpadi kép) 333 B. Jósika S. (arczkép) 373 Reményi Ede (arczkép) 409 Fdvi Illés Pál (arczkép) 417 B. Augusz Antal (arczkép) 425 Dr. Kovács S. Endre (arczkép) 433 Dr. Pólya József (arczkép) Dienes L. . . • 453 6. Hazai tájleirások. Fóthi templom (tájkép) 4 Krivádia (tájkép). K­enyérválg 13 Zaykfalvi római templom (romkép) .... 21 Szemiluka barlangja (tájkép) 29 Visegrád (tájkép) 40 Kisfaludy Sándor szőleje (kép) 45 Huszti vár (tájkép). Válmossy 57 Esztergomi bazilica (kép) 153 Nagy-Bánya 159 A vaskapu (kép) 160 Zircz (kép) 173 Tamásdai csonkatorony (kép) 196 Pannonhalma (­ kép). Májer István . . 209, 312 Győr (kép) 220 Vörösmarty laka Nyéken (kép) 229 Temesvár (kép) 233 Dévényi vár (kép) 245 Radnai templom. Pataky F. (kép) .... 266 Maros-Vásárhely (kép) Esztergom. Májer Istvántól (16 kép) 273, 281, 269 294, 301, 313, 323, 353 Szádeli völgy. Budai, (kép) 276 Zborói várrom (kép) 297 Gejte vár (kép) 316 Eger (kép) 332 Munkács (2 kép) 341 Beczkó vár (kép) 361 Borostyánkő (kép) 368 Bergez vár (kép) 368 Surány (kép) 376 Dobra vára (kép) 377 V.­Naményi kastély (kép) 404 Gyulai vár (2 kép) 412 Németújvár (kép) 421 Kis-Muzsaj romjai (kép) 428 Táj­leírás a Körösvölgyből (4 kép) . . 435, 443 Csesznek vára (kép) 456 1. Nép- és országisme. Körösvölgyi népszokások (a huszár) .... 12 A lappok orvostana 15 Székelyek a tutajon (tájkép) 20 Kamcsadások. D. Hegedűs 27 Amsterdami csapszék (kép) 32 Kóbor angol 70 Tatár mészárszék (kép) 72 Velencze .... 114 A Libanon és Atlasz czédnya 117 Konstantinápoly (kép) 121 Santalok lázadása (két kép) 127, 128 Kalandozás az északamerikai őserdőkön. Dr. Hegedűs 63, 129 Kalotaszeg vidéke — Hogyan mulat a magyar nép piros pünkösd napján. Jókai M. (pünkösdi kép) .... 165 Alföldi kanász (kép) 172 Szalmacsónak. V. M. (kép) 244 Erdélyi sátoros czigányok. Nednyes (kép) . . 257 Lap A köszöntés. W. A. . . . 266 Londoni postahivatal 277 Africai embervadászat (kép) 349 Mahomed sirja (kép) 348 Vitéz Székely nemzet ismertetése. Nagy Imre. 5 aranynyal jutalmazott pályamű .... 397 Majlandi székesegyház (kép) 428 8. Gazdászati és orvosi. Kondor lúd (kép) 6 A burgonya nem vész ki Sok h­ó, sok buza. Dr. Hegedűs 14 Gazdasági cselédekről. Szmrekovszky ... 34 Dr. Encz a kertészet barátihoz §4) Gazd. gépszerző r. társulat 43 Különös méhkas 66 Értekezés a kisbirtokosok jóllétének előmoz­dításáról, 15 arany pályadijt nyert mű. Ke­nessey K. . . . 77, 85, 97, 109, 119, 124, 134 Métely ellen. Dr. Tersánszky 114 Dohánytermesztés. Patkó András (gjft Szőlőgyógy mód. Dr. Tersánszky .... 146 Máléhegyi szólólevelek. Vasmegye 154,162,270, 278 Téli tök 162 Övszer a veszettség ellen 204 Párisi állatkiállitás (kép) 200 Pap az orvosi kincses ládából. Edvi 1. P. 250, 337 Gőz-cséplőgép (kép) 261 Házi orvos. Dr. Tersánszky 262 Sertésekről 269 A pajta. Csorna J. (kép) 331 Répaczukor készités. Szarka J. (4 kép) . 346, 339 Tanyai gazdálkodás. Saska 359 Kender stb. fonás stb., 15 aran­nyal dijazott pályamű. Kubinyi Lajostól (3 kép) 374, 382, 395, 402, 411 Kenyérgyökér £ 20­ 9. Hazai intézetek. A pesti hazai első takarékpénztár .... 9 Nemzeti muzeumunk (kép) 64 Pesti József árvaház (3 kép) 137 Budapesti alagút (S kép) 144, 145 Erdélyi muzeum (kép) 204 K­isdedovók. Ney Ferenci 205 Jégkár elleni biztosítás. Boross 214 Pesti gázvilágítás épitése (kép) 253 Pesti galnacsarnok (kép) 325 Községi faiskolák. Boross 332 Debreczeni tanoda (kép) 393 10. Hazai régiségek. XVII. századi magyar divatok. Szilágyi S. : 5 Régi oklevél 24 Négy erdélyi falu eredete — Mátyás fiának emléke (kép) 252 Régi csákány. Nagyszapy (kép) 338 Régi gyászlevél 356 Kolozsvár emlékoszlopai (5 kép) . . . 360, 361 11. Érdekességek. A titokteljes leány Magyarországról .... 7 Prisznicz emléke (kép) 41 A koldus veréb (kép) 42 Farkasirtás 51 A hógörgeteg (kép) 73 Bernáthegyi kutyák (kép) 80 Az egyesült hatalmak haditanácsa (15 arcz­kép) 88, 89 Medve a kecskeakolnál (kép) 92 Az angol Bathrend átadása a szultánnak (kép) 100 Lap Felekhegyi görgületek (kép) 136 Álló csizmadia műasztal. Szathmári Lőrinci István (5 kép) 142 Török hölgy levele magyar nőhöz. Virág . . 151 A kolumbácsi szúnyog 174 Szorgalom remeke. Arady 177 Az állatszeliditő (kép) .181 Vasúti baleset (kép) 188 A dromedár és beduin (kép) 221 Különös lángész 237 Párisi állatkiállitás (2 kép) 238, 256 Császár koronázás Moszkvában (kép) . . . 383 Egyptomi díszcsarnok (kép) 405 Pusztai jelenet (kép) 445 Oroszlánok harcza (kép) 456 12. Furcsaságok. Érzékeny románczok I., II. III. Kökény 36, 56, 288 Egy pesti vasas szarvas (kép) 44 Adoma (képpel) 132 Borsos versek 132 Falusi rovás 154 Arszlán és arszlánnó (6 kép) 200, 208, 216, 224, 246 Időjóslások — Tréfás ötletek. Bernát Gáspár 254 Dézsa, mint fejős tehén 344 Varjas versei 372 Bosszú 380 A szerelmes 388 A mohácsi veszedelem. Kakas Marton . 460 13. Levelezések. A.-Lendva, Árkos, Abauj, Abrudbánya, A.-Pél, Brassó, Böny, B.-Hurnyad, Bodony, Bécs, Berczel, Chicago (America), Csurgó, Czirák, Csongrád, Cserépfalu, Csicsó, Csákvár, Cse­hátfalu, Csépa, Devecser, Déva, D.-Földvár, Dorosma, Debreczen, D.-Vecse, D.-Pataj, Ér-Mihályfalva, Egregy, Érkeserü, Erdő-Benye, Felső-Sáp, F.-Penní, F.-To­ngaliez, Fülek, Fóth, F.-Bánya, Farkasd, **György, G.-K.-Sarló, Gömör, Gyönk, Iluszt, H.-Ná­nás, Hátszeg, Ilonva, Háromszék, H.-M.­Vásárhely, Hosszúrét, Hath­alom, Hetény, Harsány, Isaszeg, Keres (feketetenger), Ke­czel, Kalocsa, Kecskemét, Kolozsvár, Keszt­hely, Kis-Ujszállás, K.-Torbágy, Köröshegy, Kopács, Kr.-h.-hosszúrét, Kőv.-Örs,Levelek, Léva, Lókut, Lovász-Patona, M.-Túr, Mis­kolcz, Meczenzéf, M.-Sziget, M.-B.-Szent­király, M.-Bikái, Mohács, Mytilene szigete, M.-Komárom, Mihályfa, M.-­Vásárhely, M.­Pécska , M.-Herentes , Maróth , M.-Sz.­György,Munkács, M.-Óvár, N.-Vásony, N.­Bánya, Nyíregyház, N.-Enyed, N.-Körös, N.­K.-Madaras, N.-Ernye, N.-Várad, N.-Kálló, N.-Dorog, O-Kécske, Ököritő, Orosház, Porcsalma, Puszta-Bojár, Pilis, P.-Darócz, Perőcsén, Rima-Bánya, Ráczkevi, Rakamaz, Récs, Raguza, Réde, R.-Szombat, Szeged, Szilágy, Sz. Jobb, Sz.-Udvarhely, Szathmár, Stambul, Somogy, Seregélyes, Szalonta, Saásd, Sz.István, Sopron, Szendrő-Lad, Szi­halom, Técső, Tolcsva, Tót-Vázsony, Tés, Tasnád, T.-Tarján, T.-Füred, Torna, Tabajd, Tépe, Uj -Bard, Üllő, Uj­verbász, Zilah, Jolsf­a, Vácz, Vámos, Vinga, Visegrád, Vadkert. 14. Kakas Márton levelei: 189, 198, 205, 215, 225, 237, 246, 254,270,278, 286, 309, 318, 327, 342, 363, 378, 387, 398,407, 414, 422 429, 438. XXXI.

Next