Vasárnapi Ujság – 1914

Lapszámok - 27. szám / 1914-07-05

27. SZ. 1914. (61. ÉVFOLYAM.) Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. Egyes szám ára 40 fillér. Előfizetési feltételek: SZERKESZTŐ H­OITSY PÁL, BUDAPEST, JULIUS 5. Egész évre „20 korona. A «Világkrónikán-val Félévre — _ 10 korona, negy­edévenként 1 koronával Negyedévre 1 5 korona, több. Külföldi előfizetésekhez a postailag meg­határozott viteldíj is csatolandó. FERENCZ FERDINÁND TRÓNÖRÖKÖS FŐHERCZEG ÉS NEJE, HOHENBERG ZSÓFIA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék