Vasárnapi Ujság – 1914

1914-07-05 / 27. szám - Ferencz Ferdinánd főherczeg arczképei (5 kép) 27. szám / Arczképek, Hazaiak - Ferencz Ferdinánd főherczeg és neje; Hohenberg Zsófia herczegnő 27. szám / Arczképek, Hazaiak - Károly Ferencz József főherczeg és neje; Zita herczegnő; gyermekeikkel 27. szám / Arczképek, Hazaiak - A szerajevói merénylet (4 kép) 27. szám / Időszerű illusztrácziók - Ferencz Ferdinánd trónörökös tigrisvadászaton 27. szám / Időszerű illusztrácziók - Várady L. Árpád az új kalocsai érsek beiktatási ünnepéről (4 kép) 27. szám / Időszerű illusztrácziók - Juszkó Béla rajzai Bosznia és Herczegovinából (11 kép) 27. szám / Népviseletek; genreképek - Albániai képek (14 kép). Szegh Dezső felvételei 27. szám / Táj- és útiképek; épületrajzok, Külföldiek - Szarajevói képek (2 kép) 27. szám / Táj- és útiképek; épületrajzok, Külföldiek

27. SZ. 1914. (61. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ H­OITSY PÁL, BUDAPEST, JULIUS 5. Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. Egyes szám­ára 40 fillér. Előfizetési feltételek: Egész évre „20 korona. A «Világkrónikán-val Félévre — _ 10 korona, negy­edévenként 1 koronával Negyedévre+ 5 korona, több. Külföldi előfizetésekhez a postailag meg­határozott viteldíj is csatolandó. FERENCZ FERDINÁND TRÓNÖRÖKÖS FŐHERCZEG ÉS NEJE, HOHENBERG ZSÓFIA.

Next