Vasárnapi Ujság – 1920

Lapszámok - 7. szám / 1920-04-11

7. SZÁM, 1920. (67. ÉVFOLYAM.) Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. SZERKESZTŐ HOITSY PÁL BUDAPEST, ÁPRILIS HÓ 11 Előfizetési ára: a január—márcziusi évnegyedre 20 korona. • Megjelenik havonta kétszer. — Egyes szám ára 3 korona. . . (.«" 9­­ ^Külföldi előfizetésekhez a postailag meg­­­állapított viteldíj is csatolandó. L_L _ KRISZTUS URUNK KERESZTJÉT A MAGYAR VISZI. — Hetényi Tibor húsvéti rajza

Next