Piszter Imre: Szent Gotthárd püspök és a szentgotthárdi cisztercita apátság rövid története - A Vasi Szemle Könyvei 140. (Szombathely, 1938)

t\. 'ill (!'CiU «IV. 1590 SZENT GOTTHIARDI PÜSPÖK A SZENTGOTTHÁRDI CISZTERCITA APÁTSÁG RÖVID TÖRTÉNETE A SZENTGOTTHÁRDI CISZTERCITA APÁTSÁG 750 ÉVES JUBILEUMÁRA ÍRTA: + DJ. PISZTER IMRE SZENTGOTTHÁRDI PERJEL SZENT GOTTHÁRD PÜSPÖK HALÁLÁNAK 900. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL KIADJA: A SZENTGOTTHÁRDI CISZTERCITA RENDHÁZ ÁRA 50 FILLÉR SZOMBATHELY MARTINEUM KÖNYVNYOMDA RT. 1938.

Next