Kiss Elemér: A kemenesaljai úttörő termelőszövetkezet története (Szombathely, 1972)

Next