Vas Népe, 1968. április (13. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-06 / 81. szám

4 Sporthírek A Monte­­Jam­éban folyó nagymesteri Grand Prix-en a 2. fordulót is lejátszották. A két magyar versenyző, Por­­tisch Lajos és Forintos Győző világossal szerepelt és játsz­májuk az NDK-s Uhlmann, illetve a Dán Larsen-nal szemben függőben maradt. •k Mexico: Mexikó röplabda válogatóik­oa elindult nyolc­vannapos világ körüli túrájára. A mexikói együttes július 23-án érkezik vissza hazájá­ba, addig Nizzában, Rómában, Belgrádban, Szófiában, Bu­karestben, Varsóban, Moszk­vában, Tokióban, Honolulu­ban és San Franciscó-ban ját­szanak. 1­télÉv/7­ó műsora 1968. április 8-tól 14-ig HÉTFŐN ÁPRILIS 8. Kossuth Rádió: 8.15 A koldus­­diák. Részletek. — 9.10 A gyer­mek és az alkohol. — 9.20 Hang­lemez. — 9.25 A hét előadóművé­sze. — 10.10 Óvodások műsora. — 10.30 Az Állami Népi Együttes mű­sora. — 11.05 Cézár. Folytatásos rádiójáték, gyermekeknek. — 11.34 Operarészletek. — 12.15 Tánczenei koktél. — 13.00 A világgazdaság­ok hírei. — 13.06 Hirdetőoszlop. — 13.21 Kamarazene. — 13.46 Pol-beat. — 13.55 Az aranyember. Jókai Mór regénye XVI. rész. — 14.15 Új le­mezeinkből. — 15.16 Német dalok. — 15.42 Egri csillagok. Rádiójá­ték. I. rész. — 16.58 Édes anya­nyelvünk. — 17.20 Beethoven ösz­­szes vonósnégyese. — 17.46 Mun­kásszemmel a termelési mozgal­makról. — 22.20 Népi zene. — 18.01 A Húszas Stúdió klubestje. — 19.25 Sporthíradó. — 22.45 A kor embere. — 23.00 Szimfonikus zene. Petőfi Rádió. 10.00 Berlioz, Beat­rix és Benedek. Kétfelvonásos vígopera. — 11.36 A lovas nomá­dok titkai. — 11.51 A Jereb-együt­­tes játszik. — 12.00 Zenekari mu­zsika. — 13.02 Gazdaszemmel ha­zánk mezőgazdaságáról. — 13.17 Földművesszövetkezeti együttesek vetélkedője. — 14.08 Miklós György zongorázik. — 14.20 Publicisztika. — 14.30 Délutáni frissítő. — 15.15 Ifjúsági műhelysarok. — 15.25 Lortzing operáiból. — 15.40 Arcok — munka közben. — 15.50 Péter: Négy vntrada. — 16.05 Népi mu­zsika. — 15.20 Tavasz Magyaror­szágon. — 16.35 Két szimfonikus költemény. — 16.55 Széljegyzet. — 17.00 ötórai tea. — 18.45 A histó­riák forrásánál. — 18.10 A hét előadóművésze. — 19.15 Mozart: D-dúr szerenád. — 19.05 Népda­lok. — 20.35 A tizenkettedik óra. Színmű, 3 felvonásban. — 22.41 Operaintermezzók. KEDD ÁPRILIS 9. Kossuth Rádió: 8.20 Könnyű­zene. — 8.50 Miről ír a Társadalmi Szemle? — 9.00 A Gyermekrádió műsora. — 9.40 Nagy költők meg­zenésített versei. — 10.10 Tánczene. — 10.41 Emlékképek Erkel Ferenc életéből. — 12.15 Népi zene. — 13.00 A világgazdaság hírei. — 13.06 A költészet dicsérete. — 13.21 Barokk­ muzsika. — 14.30 Mai té­mák — mai dalok. — 14.15 ABC Meseáruház. — 15.15 Százéves a magyar kórusmozgalom. — 15.52 Filmzene. — 16.05 Rádióiskola. — 17.20 Magyar nóták. — 17.34 Beet­hoven összes vonósnégyese. — 18.00 Hétköznapok. — 18.29 Túl hangos? Túl halk? — 19.30 A Szabó család. — 20.00 Könnyűzenei híradó. — 20.30 Öngól. Ellery Queen detektívtörténete. — 21.09 Házi muzsika. — 22.20 Adriana Lecouvrier. Részletek Cilea ope­rájából. — 23.00 Meditáció. — 23.10 Operettrészletek. Petőfi Rádió. 10.00 Ez is, az is, 120 percben. — 12.00 Zenekari mu­zsika. — 13.15 Házunk tája. — 13.35 Mátyás szerelme: Részletek az operettből. — 14.08 Népdalok. — 14.27 Prokofjev: Mese a kővirág­ról. — 14.45 Ifjúsági Krónika. — 15.00 Tánczene. — 15.45 A költészet hete. — 16.05 Két Lehár-keringő. — 16.31 A sportriporter jelentke­zik. — 16.26 Verdi: Otelló — ket­­tős. — 16.41 Polkák. — 16.50 Élet­utak. — 17.00 Csúcsforgalom. — 18.10 Népi zene. — 18.35 A modern csillagászat problémái. — 19.00 Könnyűzene. — 19.20 Herbert von Karajan vezényel. — 21.02 Hilde Güden énekel. — 21.12 Radványi Ervin két rádiószatírája. — 22.03 Ljubljanai jazzfesztivál, 1967. — 22.40 Két olasz kórus. SZERDA Április 10. Kossuth Rádió: 8.50 Orvosi taná­csok. — 3.55 Magyar nóták. — 9.34 A modern csillagászat prob­lémái. — 10.09 Cézár.. Folytatásos rádiójáték gyermekeknek. — 10.55 Zenekari muzsika. — 11.30 A Szabó család. — 12.15 Tánczene. — 13.00 A világgazdaság hírei. — 13.06 Válaszolunk hallgatóinknak. — 13.21 Két dalciklus. — 13.48 Ope­rettrészletek. — 14.15 Nőkről — nőknek. — 14.45 Kóruspódium. — 15.15 Egri csillagok. Rádiójáték. II. rész. — 16.16 Népi zene. — 16.41 Az aranyember. Jókai Mór regé­nye folytatásokban XVII. rész. — 17.18 Herbert von Karajan vezé­nyel. — 18.15 Magnósok, figyelem! — 19.30 A régi Metropolitan nagy énekesei. XVI. rész. — 20.02 A költészet napja, 1968. — 21.07 Zene­varieté. — 22.20 Népdalok. — 22.35 Külföldi tapasztalatok. — 22.55 Beethoven összes vonósnégyese. — 23.34 Könnyűzene. Petőfi Rádió: 10.00 Mindenki kedvére! — 12.15 Az elszabadult mosoly. Dékány Kálmán elbeszé­lése. — 12.35 Operarészletek. — 13.17 Könnyűzenei híradó. — 14.08 Operaáriák. — 14.25 A tanítási idő: 9 nap. — 14.35 Kedvelt régi meló­diák. — 15.20 Orvosi tanácsok. — 15.25 Galina Visnyevszkaja énekel. — 15.41 Akiről beszéltek. — 15.51 Mai témák — mai dalok. — 16.05 Casella, Itália — rapszódia. — 16.22 A költészet hete. — 16.42 Kőszegi Pál táncdalaiból. — 16.50 Hirdető­­oszlop. — 17.00 Hangverseny a stúdióban. — 17.20 Délutáni fris­sítő! — 18.10 A rádió kulturális világhíradója. — 19.10 Népi zene. — 20.30 Mozart: A varázsfuvola. Kétfelvonásos opera. — 21.40 Korai kikelet. Geothe verse. zongorázik­ — 16.00 Herbert von Karajan vezényel. — 16.10 Köny­­nyűzene. — 16.40 Az aranyember. Jókai Mór regénye folytatásokban. XVIII. rész. — 17.15 Beethoven összes vonósnégyese. — 17.51 Van új a nap alatt. — 18.06 Operaba­rátoknak. — 18.40 A grúz ének­­együttes műsorából. — 19.30 Liszt -Schumann-ciklus. — 19.55 A köl­tészet hete. — 20.50 Földközi-ten­ger. Vajda Péter dokumentum­­műsora. — 21.20 Magyar nóta- és népdalest. — 22.20 A jazz világa. — 23.10 Két Rossini nyitány. — 23.35 Operettrészletek. Petőfi Rádió. 10.00 Zenekari mu­zsika. — 11.10 Kabaré. — 15.45 Csak fiataloknak! — 18.10 Magyar nóták. — 18.25 Új művek a világ­­irodalomban. Az ájulás. Jorge Semprun regénye. — 12.15 A köl­tészet hete. — 12.30 Könnyűzene. 13.00 Fúvószene. — 13.15 A régi Metropolitan nagy énekesei. — 18.50 Hangverseny a stúdióban. — 19.30 Bugát Pálra emlékezünk. — 19.40 A Stúdió 11 játszik. — 20.30 Operettrészletek. — 21.08 Csárdás Macabre. Hangjáték Liszt Ferenc életéről. PÉNTEK ÁPRILIS 12. Kossuth Rádió: 8.20 Rossini: Tell Vilmos — részletek. — 8.30 Mai magyar múzsa — új művek fó­ruma. — 10.10 Óvodások návsora. — 10.30 Édes anyanyelvűek. — 10.35 Mezei­ csokor. — II.Offf Zene­kari muzsika. — 12.15 Tánczene. — 13.00 A világgazdaság hírei. — 13.06 II. Országos Diákparlament. — 13.46 Kanneke-melódiák. — 14.02 Tardos Béla: I. vonósnégyes. — 14.30 Róka Móka bábszínháza. — 15.15 Herbert von Karajan ve­zényel. — 16.38 Világslágerek. — 17.05 Külpolitikai figyelő. — 17.15 Operákból. —­ 17.40 Nyitott stú­dió. — 18.00 Új Zenei Újság. — 18.41 A „Gordela” grúz ének­­együttes műsorából. — 19.­35 Nem­zetközi Rádiójáték Fesztivál. Ház, a kanyarban. Rádiójáték. Irta: Ardi Liives. — 20.20 Louis Arm­strong hangversenye. — 21.27 Könyvszemle. — 21.37 Népi zene. — 22.50 Fejezetek, a közgazdasági gondolkodás történetéből. — 23.00 Operettrészletek. — 23.19 Zenekari muzsika. Petőfi Rádió. 10.00 Kamarazene. — 10.25 Kakukkfióka. Zenés játék, írta: Fedor Ágnes. — 11.45 Vála­szolunk hallgatóinknak! — 12.00 Operarészletek. — 12.50 A költé­szet hete. — 13.00 Könnyűzene. — 14.08 Mai angol munkásdalok. — 14.15 Fúvószene. — 14.31 Magán­ CSÜTÖRTÖK ÁPRILIS 1. Kossuth Rádió: 8.20 Népi zene. — 8.45 A tavaszhozó kislány. Gyermekopera. — 10.10 Közkedvelt , régi melódiák. — 10.47 Hippolütosz visszatér. Hang­játék. Írta: Hege­dűs Géza. — 12.16 Herbert von Karajan vezényel. — 13.00 A világ­­gazdaság hírei. — 13.06 Vera Imre két elbeszélése. — 13.21 Tánczene. — 13.49 Kodály: Megkésett meló­diák. — 14.20 Törvénykönyv. — 14.35 Verbunkosok. — 15.15 Zeng-­­ jen dalunk. — 15.45 Dobsa Sándor : A rossz játékfelfogás ára — egy pont Haladás-Tatabánya 1:1 (0:1) Szombathely, 10 000 néző, játékvezető Somlai (partjelző Tófalvi és Dana) Haladás: Szarka—Szántai, Hom­olya, Pék, Soproni, Gyarmati, Szabó S., Rátkai, Iszak, Halmosi, Gangl. Tatabánya: Rothermel—Sima, Kovács I., Juhos, Kovács H., Lacz­kó, Szabó, Monostori, Arany, Kanyó, Hernádi. Góllövők: Monostori (27. perc), Iszak (66. perc). Csere: Gyarmati helyett Németh L.. (szünetben), Kanyó helyett Horváth (60. perc). Már az első percben megrezeg a tatabányaiak hálója. Rátkai bal­oldalról szögletet ível be, Rother­mel a labda alá fut, közben Ko­vács I. meglöki. A kapus hanyatt­esve földre kerül, a kezéből ki­pattanó labdát Iszak Homolyához továbbítja. Az előrehúzódott kö­zéphátvéd védhetetlenül vágja a labdát a kézzel menteni akaró Ju­hos fölött a kapu bal oldalába. A játékvezető nagy meglepetésre nem adja­­meg a teljes­en szabá­­lyos gólt, hanem szabadrúgást ítél arról a helyről, ahol a kapus föld­­re került. A Haladás rohamoz. Ta­tabánya hat-nyolc emberrel véde­kezik, az elöl tartózkodó Szabó és Arany révén kibontakozó szór­ványos ellentámadásokat viszont sorra lesre állítja a hazai védelem. A hazaiak a belső játékot erőlte­tik, ez eredménytelen a vendégek jól tömörülő védelme ellen. A 20. perc után feljönnek a bányászok és a 27. percben megérkezik a „hidegzuhany” is. Soproni a sa­ját 16-osán elveszti a labdát, az Monostorihoz kerül. Az összekötő váratlanul laposan kapura lő, a pattogó labda a vetődő Szarka mellett a hosszú­ sarokban köt ki. (0:1) A 34. percben Szabó S. küld nagy lövést kapu fölé, majd egy perc múlva Gangl már csak a ka­pussal áll szemben, de az ötösről küldött elhamarkodott lövése el­suhan a bal felső kapufa fölött. A 40. percben a tatabányai kapus kiejti Szántai szabadrúgását, a lab­da Szabó S. elé kerül, a szélső kivár és Rothermel „elkanalaz­za” előle a labdát. A 45. percben ismét bizonytalankodik a vendé­geit: kapusa, Homolya fejese alig csúszik kapu mellé. A 3. FÉLIDŐBEN sorozatos, elkeseredett hazai táma­dások. Gangl, Rátkai, Pék, majd Németh célozzák meg Rothermel kapuját, de a tatabányai védelem jól tömörül. Később sem hagy alá a Haladás nagy fölénye, de most már alig-alig mernek lö­vésre vállalkozni a csatárok. A 66. percben végre megszületik az egyenlítő gól: Gangl jól ível ka­pu elé, a védők gyűrűjében le­vő Iszak „felbukkan” és a bal al­­só sarokba csúsztatja a labdát (1:1). Az utolsó negyedóra teli iz­galommal. A 75. percben Szabó elmegy Pék mellett, Szarka mel­lett is elhúzza a labdát a szélső, átível a bal oldalra, a befutó Hernádi a felső kapufára fejel, a beérkező Pék felszabadít. Ko­vács I­­vét majdnem öngólt, majd Gangl éles lövése csúszik el a bal kapufa mellett. A 82. percben Pék még mezénél fogva sem tudja visszatartani Szabót, aki egyedül tör kapura. A csatár ismét kicse­lezi Szarkát­, aztán laposan az üres kapura gurít. A berohanó Homolya a gólvonalról vágja ki a labdát, miközben a kapufának esve meg is sérül. Az utolsó per­cekben ,fejéről” rúgják le gólhelyzetben a labdát a bányász­védők. BÍRÁLAT Mindenképpen többet várt a ha­zai csapattól ezen a találkozón a közönség. Részben a rossz játék­felfogás (belső indítások erőlteté­se), részben a gólhelyzetek el­­kapkodása, a csatársor „tűz” nél­küli játéka, valamint döntő hely­zetekben a védelem kapkodása is hozzájárult a pontvesztéshez. Ta­tabánya változatlanul gyengélke­dik, pontszerzése inkább a hazai csatárok tehetetlenségének köszön­hető, valamint a védelem meg­ingásainak. Annak ellenére, hogy a Haladás szinte majdnem vé­gig mezőnyfölényben játszott, Tatabánya is megszerezhette vol­na a győzelmet, hisz két ízben is csak szerencse mentette meg Szarka hálóját a góltól. A hazai csapatban Szarka, Ho­­molya, Soproni, Németh L. és Iszak mutatott elfogadható játé­kot, Tatabányában Kovács I, Lacz­­kó, Monostori és a rendkívül gyors és mindvégig veszélyes Sza­bó emelhető ki. Somlai a meg nem adott gól­nál nagyot hibázott, ettől eltekint­ve azonban kifogástalanul vezette a mérkőzést. Gáspár Dezső vélemény — közügyekben. — 14.41 Délutáni frissítő. — 15.15 A köl­tészet hete. — 15.25 Mozart-művek. — 15.35 Operettrészletek. — 15.45 Sarasate-hegedűművek. — 16.05 Brundschuh István citerázik. — 16.15 Eszperantisták öt perce. — 16.20 Saint-Saens, Sámson és De­lila — részletek. — 16.35 Fenntar­tott hely. — 17.00 Ötórai tea. — 18.10 Verses-zenés összeállítás. — 18.40 Láttuk, hallottuk. — 19.00 Sanzonok. — 19.10 A kamarazene remekeiből. — 21.00 Magyar nóták. — 21.32 Emmy Csöring: Férjem oldalán. — 21.47 Herbert von Ka­rajan vezényel. — 22.23 Ljubljanai jazzfesztivál, 1967. SZOMBAT ÁPRILIS 13. Kossuth Rádió: 8.20 Lányok, asz­­szonyok. — 8.40 Romantikus mu­zsika. — 9.20 Orvosi tanácsok. — 9.25 Verbunkosok, magyar nóták. — 10.10 Perkolesi, Livietta és Tra­­colo. Intermezzo két részben. — 30.55 Könnyű fúvószene. — 11.10 Cézár. Folytatásos rádiójáték, gyermekeknek. III. rész. — 12.15 A mikádó. Részletek. — 13.06 Komlós Aladár irodalmi levele. — 13.21 Népi zene. — 13.48 Hirdető­oszlop. — 13.58 Kóruspódium. — 14.08 Néhány perc tudomány. — 14.13 Beethoven összes vonósné­gyese. — 14.45 Hétvégi külpoliti­kai figyelő. — 15.10 Csak fiata­loknak. Komjáthy György táncze­­ne-műsora. — 15.55 Hétvége... — 16.30 Közvetítés az Új­pesti Dózsa— Bp. Honvéd bajnoki mérkőzésről. — 17.36 A költészet hete. — 17.51 Herbert von Karajan vezényel. — 19.36 Lemezek közt válogatva. — 19.56 Az Új világ — európai szem­mel. — 21.01 Budapesti vendég­könyv. — 22.20 Tánczene. Petőfi Rádió. 10.00 A hét köny­nyű- és tánczenei műsora. — 12.00 Liszt-művek. — 12.50 Tudósítás az ENSZ-ből. — 13.00 Operarészletek. — 14.08 Népi zene. — 14.43 Muzsi­káló képeskönyv. — 15.18 Orvosi tanácsok. — 15.28 Herbert von Ka­rajan vezényel. — 16.34 Hagyo­mány és korszerűség. — 17.01 Ope­radalok. — 17.15 Egy hír a mik­roszkóp alatt. — 17.30 Közvetítés az Újpesti Dózsa—Bp. Honvéd bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. — 17.50 Táncdalok. — 18.05 Egri csil­lagok. Rádiójáték. III. rész. — 19.36 Szimfonikus zene. — 21.34 Író, színész, rendező. — 22.29 Operett­részletek.­ ­ vasárnap ~~| ÁPRILIS 14. Kossuth Rádió: 8.10 Operarész­letek. — 8.45 Édes anyanyelvünk. — 8.50 Autogramvadászok. A Gyermekrádió műsora. I. rész. — 9.50 Gyermekkórusok. — 10.00 Szi­várvány. — 12.10 Népi zene. — 13.00 Egy korty tenger. — 13.10 Ma két éve hangzott el Charles Münch hangversenye. — 13.59 A magyar költészet századai. — 15.08 Színházi Magazin, II. évf. — 16.18 Zenés beszélgetés. — 17.05 Mér­kőzések percről percre. — 18.29 Háromszor három. — 19.11 Egy óra Balázs Jánossal. — 20.11 Her­bert von Karajan vezényel. — 20.32 Operettrészletek. — 22.20 Beetho­ven összes vonósnégyese. — 22.42 Tánczene. Petőfi Rádió: 7.30 A ró­mai katolikus egyház fél­órája. — 8.00 Miska bácsi lemezesládája. — 8.30 Mit hal­lunk? — 9.00 Operakalóz. — 10.00 Tánczene. — 10.50 Alekszandr Block versei. — 11.05 Népművé­szek, a mikrofon előtt. — 11.24 Brahms-művek. — 12.41 Az ispi­­lányi rózsafa. Mesejáték. — 14.03 Táskarádió. — 15.03 Új lemezeink­ből. — 15.32 Népi zene. — 15.55 Mérkőzések percről percre. — 16.50 Verdi, Aida. Négyfelvonásos ope­ra. — 18.24 Ambrus Tibor jegy­zete. 20.10 Népi zene. — 20.41 Si­vatagon, őserdőn keresztül. — 20.58 Svjatoszláv Richter zogorázk. — 21.24 Búcsú az Eiffel toronytól. —­ 20.56 Szvjatoszláv Richter zongo­rázik. — 22.20 Könnyűzene. — 22.49 Tavaszi kórusmuzsika. VAS NÉPE ÁPRILIS 9. KEDD 17.56 Hírek. — 18.05 A Magyar Hirdető műsora. — 18.15 Külkeres­kedelmi és világgazdasági híradó. — 18.40 Esti mese. — 18.50 Bernáth László színházi jegyzete. — 19.00 Fejes Endre: Rozsdatemető. Drá­ma két részben. A szünetben: Tv­­híradó. — 22.25 Tv-híradó, 2. ki­adás. ÁPRILIS 10. SZERDA 17.58 Hírek. — 18.05 A Magyar Hirdető műsora. — 18.15 Közleke­dési műsor gyerekeknek. — 18.23 Ki ölte meg Kennedyt? Dokumen­tumfilm? — 19.25 Esti­ mese. — 19.35 Kisfilm. — 20.00 Tv-híradó. — 20.20 A négy barát és a va­rázspapucs. Tv-játék. — 21.10 A világ térképe előtt. — 21.20 Zenei figyelő. — 22.05 Tv-híradó, 2. ki­adás. ÁPRILIS 1. CSÜTÖRTÖK 17.58 Hírek. — 18.05 Radar. Ifjú­sági érdekvédelmi műsor. — 18.30 Telesport. — 19.25 Esti mese. — 18.55 Találkozás a stúdióban. — 19­.35 Ebédszünet. — 20.00 Tv-hír­adó. — 20.20 Költészet napja, 1988. 21.20 Zenés összeáll­­ amerikai musical-ekből. — 22.15 Tv-híradó, 2. kiadás. ÁPRILIS 12. PÉNTEK 9.25 A televízió politikai tanfo­lyama. A falu és a város terme­lési kapcsolata. — 17.25 Pedagógu­sok fóruma. — 17.53 Hírek. — 18.05 Az orvosi gondolkodás története. 5. Salerno. —­ 18.25 Csináld meg, magad! 2. Ajtók, ablakok mázo­lása. — 18.55 Az ember arca a művészetben. III. rész. — 19.20 A Latorca folyó egy napja. Csehszlo­vák kisfilm. — 19.25 Esti mese. — 19.35 Holnapi módszerekkel. — 20.00 Tv-híradó. — 20.20 Péntek esti tévé­színház. Paradicsomi já­tékok. Tv-film. — 21.10 Pompa­dour, bikiniben. Operett-musical összeállítás. 22.00 Tv-híradó, 2. kiadás. ÁPRILIS 13. SZOMBAT T. — 18.10 Hírek. — 18.15 „Hat kérdés­, egy emberöltő”. Portré- 8.58 Holnapi módszerekkel. — 9.20 Nyaralók. Magyarul beszélő szovjet film. — 11.00 Az ember arca a művészetben. — 16.58 Rit­kán hallott hangszerek. — 17.30 A Centrum Áruházak kirakata. A Magyar Hirdető kisfilmje. — 17.35 Szenvedélyek. Román kisfilm. — 17.50 Két látogatás a Goethe­­házban. Boldizsár Iván úti jegyzete film Szer­ém­i Boriskáról. — 18.45 A tv jelenti. — 19.30 Cicavízió. — 19.40 Próza, a pódiumon. — 20.00 Tv-híradó. — 20.20 Az aranykesz­tyű lovagjai. Garrison-ügy. Tv­­film. I. rész. — 21.20 Stúdió Unó. Az olasz televízió nyilvános könnyűzenei műsora. — 22.15 Tv­­híradó, 2. kiadás. — 22.35 A világ operaházai. A párizsi nagyopera* ÁPRILIS 14. VASÁRNAP 9.00 Iskola-tv. Felsőfokú mate­matika. — 9.40 Angol nyelvtan­­folyam, haladóknak. Tűz a hiva­talban. — 9.58 Hétmérföldes ka­mera. — 10.15 Nyúlmulatságok. Rajz- és bábfilmösszeállítás gye­rekeknek. — 11.30 Kezdő rádió­amatőrök műsora. — 15.08 Buda­pesti látkép. Finn—magyar közös műsor. — 15.55 Szeged—Diósgyőr. Bajnoki labdarúgó-mérkőzés köz­vetítése. — 16.45 A Magyar Hirdető műsora. — 17.50 Tájak, városok, emberek. — 18.10 Nótaszó. — 18.35 Tudományos Híradó. Sínek a zöld pokolban. — 17.05 A világ nagy vasútjai. 2. Magyrul beszélő fran­cia filmsorozat. — 19.30 Esti mese. — 19.45 Sporthírek. — 20.00 Tv­­híradó. — 20.20 Nagy siker volt.. . Szerelem és vérpad. Magyarul be­szélő, amerikai film. — 22.00 Hel­sinki kép. Magyar—finn közös műsor. — 22.50 Tv-híradó, 2. ki­adás. (A Magyar Rádió és Televízió a műsorváltoztatás jogát fenn­tartja.) Április 4. sporí,a — sorokban Váltófutást rendezett a vá­­rosi Atlétikai Szövetség csü­­törtökn délelőtt a városon ke­resztül, a Pelikán parkban le­vő szovjet hősi emlékműhöz. Tizenkét csapat sportolói ver­sengtek a VTS által felaján­­lott tiszteletdíjért. Meglepetés a Kanizsai Dorottya Gimná­zium leány és fiú csapatainak kitűnő szereplése. A váltók befutása után a résztvevők megkoszorúzták a szovjet hő­si emlékművet Az üzemi csa­patok között az Építők SC végzett az első helyen a Ha­ladás—SZSE vegyes előtt, a középiskolás fiúiknál Nagy Lajos Gimnázium, Kanizsai D. Gimnázium, Savaria Gim­názium Entzbruder Gimnázi­um, Gépipari Technikum, ITSK sorrend ala­kult ki. A középiskolás lányoknál: 1. Kanizsai D., 2. KlOZTIM, 3. Savaria, 4. Entzbruder. Közel 300 versenyző részvé­telével bonyolították le a Pa­mut-pálya melletti füves te­rületen a szombathelyi járás 1968. évi mezei futóbajnok­­ságát Tizennégy község ver­senyzői indultak az egyes tá­vokon. A járási KISZ-bizott­­ság vándorserlegét az első he­lyen végzett Vépi gépész (116 pont) nyerte el egy évre. Má­sodik helyen Söpte, harmadik helyen Csepreg atlétái végez,­­ek. Falusi Dolgozók XVII. Spar­­takiádja. Asztaliteniszben a megyei döntőn férfi egyéni­ben Krausz (Bozzai) nőiben Borbélyné (Őriszentpéter), férfi párosban Antalo­vics Szabó (Bük), nőiben Antalo­­vics—Bokány (Bük), vegyespá­­rosban Hetényi L.—Hetényi É. (Celldömölk) végeztek az első helyen. Férfi csapatban Bozasai, női csapatban Őriszent­péter szerzett bajnokságot. A sakk megyei döntőn öt férfi és két női csapat vett részt. Férfi egyéniben Tolvaj Sándor (Ispánk), férfi csapat­ban Ispánk (Körmendi járás), női csapatban Kőszeg­paty (szombathelyi járás) jutottak megyei spartakiád bajnoki címhez. * Röplabda. A Városi Torna­csarnokban megfedezett vil­­lámtornán a férfiaknál a Közker I. lett az első a Dózsa és a Spartacus B. előtt. A nőknél Közker I, Közker 11* Cipőgyár volt a végső sor­­rend. Labdarúgó villámtorna zaj­ lett le Söptén. Hét csapat in­­dult, az első helyen a Sop­­tei KSK végzett, második lett a BM Határőrség, harmadik a BM Karhatalom. Kupa-védő egy évi söpte labdarúgó­­csapata. Kaposvárott április 3-án és 4-én rendezték meg a hagyo­­mányos Dunántúl egyéni baj­nokságot. A szombathelyi asz­­taliteniszezők közül női pá­rosban Tarlacz—Szekér (Ci­pőgyár) második, női egyéni­ben Tarlacz harmadik, ifjúsá­gi női egyéniben Csík (Cipő­gyár) harmadik, férfi ifj. egyé­niben Leposa (Haladás) ugyan­csak harmadik helyen vég­zett. Fölényes biztonsággal győz­te le NB II bajnoki mérkő­­zésen az SZSE riválisát­­ Haladást csütörtökön délelőt­ a Köztársaság téri pályán. A piros-fehér tekének 7:1 arány­ban győztek, 2586:3438 fa­ aránnyal. A Felszabadulás Kupában hat csapat indult első helyen az SZSE végzet a Dózsa előtt. 1968. április 6. Szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék