Vas Népe, 1975. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-14 / 38. szám

1975. február 17-től 25-ig Hétfő 1975. FEBRUÁR 17. Kossuth: 8.16 Verbunkosod nóták. — 9.12 Illyés Béla mű­vei. Kárpáti rapszódia. Drama­tizált epizódok IV. rész. — 9.30 A Jllét zeneműve. Rimszkij-Kor­­szakov: Az aranykakas. — 10.05 Iskolarádió. — 10.30 Szimfoni­kus zene. — 12.35 Tánczenei koktél. — 13.20 Bodza Klára és Marczis Demeter népdalokat énekel. Sára Ferenc furulyázik. — 13.50 Válaszolunk hallgatóink­nak. — 14.05 Édes anyanyelvünk (ism.) — 14.10 Szatirikus dalok. — 14.18 Agay Karola és Réti Jó­zsef Offenbach-operettdalokat énekel. — 14.33 Jókai és korunk. III. rész. — 15.10 Iskolarádió. — 15.50 Fúvószene Patachich Iván műveiből. — 16.00 A világgazda­ság hírei. — 16.05 Bemutatjuk új felvételeinket. — 16.17 Népdal­­csokor. — 17.05 Külpolitikai fi­gyelő. — 17.20 A hét rádióhall­gatója. Portré muzsikával. — 17.40 Van új a Nap alatt. Tu­dományos híradó. — 17.55 Sajtó­­konferencia a központi Népi El­lenőrzési Bizottságnál. — 19.30 Sporthíradó. — 19.40 Made in Hungary: A Magyar Rádió tánc­zenei bemutató hangversenye. — 21.30 Mi, férfiak. — 22.40 Mahler: VI. „Tragikus” szimfónia. — 0.10 Virágénekek. Petőfi: 8.05 Orfeusz. Részletek Gluck operájából. — 9.03 Ezer­­egy. délelőtt. — 10.00 A zene hul­lámhosszán. — 11.50 Városok a tenger alatt. — 12.00 A Weiner vonósnégyes felvételeiből. — 12.50 Földeák János versei. — 13.03 Látogatóban a Képzőművé­szeti Szövetségnél. Riport. — 13.20 Hacsaturján: Gagane — balettszvit. — 14.00 Kettőtől ha­tig ... — 18.05 Külpolitikai fi­­­gyelő (Ism.) — 18.20 Kalando­zás: Drahota Andrea, Kozák András és Tamássy Zdenkó be­szélgetése — sok muzsikával. — 19.25 Schumann: Karnevál. — 20.13 Rendezte: Barlay Gusztáv Bocsánat, téves kapcsolás, Lucil­le Fletscher rádiójátéka. — 20.48 A hét zeneműve., Rimszkij-Kor­­szakov: Az aranykákás, -viűfetfig A Magyar Rádió és Televízió énekkara Kodály- és Bartók-kó­­rusokat énekel. — 21.36 örökzöld dallamok. — 22.20 Klara Ka­gyinszkaja énekel. — 22.40 Gyön­gyösi Rácz Géza népi zeneka­ra játszik. -- 23.15 Daljátékok­­ból 3. 18.05 Iskolarádió. — 18.25 Hu­szonöt perc beat. — 18.50 A Zsebrádiószínház bemutatója. Órák és idő. Hámor János, Marsall László és Varga Károly hangkompozíciója. — 19.05 Ze­nei panoráma. — 19.40 Kapcsol­juk a Zenakadémia nagytermét. A Budapesti Filharmóniai Tár­saság zenekarának hangverse­nye. Közben: Kb. 20.30 Láttuk, hallottuk — a színházban és a moziban (ism.) — Kb. 20.52 A hangversenyközvetítés folytatá­sa. — Kb. 21.38 Operaáriák. — 22.11 Bemutatjuk új orgonale­mezünket. Couperin: Orgonami­se. Kedd 1975. FEBRUÁR 19. Kossuth: 9.16 Láng István és Kövesdy János dalaiból. — 8.33 Harsan a kürtszó! A Gyermek­rádió műsora. — 9.08 Nicolai: A Windsor! víg nők. Háromfel­­vonásos opera. — Közben: 10.05 Iskolarádió. — 10.35 Az opera­­közvetítés folytatása. — 12.35 Melódiákoktól. — 13.56 Károlyi Pál műveiből. — 14.09 Piszke és Ribizke. Horváth Gita mesejáté­ka (Ism.) — 14.46 Éneklő If­júság. — 15.10 Rádióiskola. Pszichológia mindenkinek. — 16.00 A világgazdaság hírei. — 16.05 Geiger György trombitál. — 16.20 Egy nap a Váci úton — H. rész. — 16.40 Rita Gorr éne­kel. — 17.05 Fiatalok Stúdiója. Döbrentei Kornél és Tóth Bá­lint új versei. — 17.25 Gulyás László: Kisbojtár-szvit. — 17.40 Egy nap a Váci úton — m­. rész. — 18.05 Rimszkij-Korsza­­kov: Az aranykakas — szvit.­ — 18.30 A Szabó család. — 19.25 Kritikusok fóruma. — 19.33 Nép­dalest. — 20.32 Bela Rudenko énekel. — 21.03 Kilátó. A Rá­dió világirodalmi folyóirata. — 22.30 Pergolesi: Stabat Mater. — 23.15 Nóták. — 0.10 Az Obrete­­nov kórus énekel. Petőfi: 8.05 Cigánydalok, csár­dások. — 8.35 Enescu: a-moll szonáta román népi stílusban. — 9.03 Johann Strauss: Indigó — Nyitány. — 9.10 A XX. szá­zad mítoszai. A pop-kultúra. — 9.50 Kritikusok fóruma. Csörsz István: Visszakézdetl. — 10.00 A zene hullámhosszán. — 11.45 Egy nap a Váci úton — IV. rész. — 12.00 Zenekari muzsika. — Közben: 12.40 Párbeszéd ma­gunkról. Közélet kicsiben és nagyban. — 13.03 A zenekari muzsika folytatása. — 14.00 Ket­tőtől hatig... — 18.10 A fo­gyasztás két világa — IV. rész. — 18.35 Az Ifjúsági Rádió új zenei felvételeiből. — 18.52 Zene­kari muzsika. — 19.40 Egy nap a Váci úton — IV. rész. — 20.23 Megjelenés előtt. Budai tüzek. Bemutatjuk Lajta Kálmán regé­nyét. — 20.59 A Rádió Dalszín­háza. A madarász. Karl Zeller operettje. — 23.15 Zongoramű­vek. 3. 18.10 Iskolarádió. — 18.25 Ba­rokk áriák. — 19.50 Magnósok, figyelem! — 19.35 Kapcsoljuk. A Magyar Állami Hangversenyze­nekar Prokofjev hangversenye. — Közben: kb. 20.15 Téli bar­­lang,lang. Babits Mihály versei. (Ism.) — Kb.20.35 A hangver­­senyközvetítés folytatása. — Kb. 21.10 Gary Burton és együt­tese játszik. — 21.30 Mozart: D- dúr vonósötös K. 593. — 21.53 Rendezte: Barlay Gusztáv. Ked­vezően elintézett kérelem. Ivan Bukovcan hangjátéka. vaszenekar játszik. — 16.44 Eszi költők versei. — 17.05 Holnap közvetítjük ... Durkó Zsolt Halotti beszéd c. művének be­mutatója a Zeneakadémián. — 17.25 Az üzemi demokrácia lép­csőin. Műhelybeszélgetések. — 17.50 Mi a titka? Ernster Dezső művészete. — 18.48 Miért igen, miért nem? Zenéről — tíz perc­ben. — 19.25 Hangtárlat. 21 mű­velődési otthon csapata a mik­rofon előtt. A Kulturális Mi­nisztérium, a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Magyar Rádió művelődéstörténeti vetél­kedője. H. elődöntő. — 20.35 Verbunkosok, népdalok. — 21.28 Lemezalbum. Paganini: D-dúr hegedűverseny. — 22.20 Tíz perc külpolitika. — 22.30 Tánczene Prágából, Berlinből és Varsó­ból. — 23.15 Mózes és Áron: Részletek Schönberg operájából. — 0.10 Victor Máté szerzemé­nyeiből. Petőfi: 8.05 Zenekari muzsika. — 10.00 A zene hullámhosszán. — 11.50 Egy kis figyelmet kérek! Jegyzet. — 12.00 A Pikk Dáma. Részletek Csajkovszkij operá­jából. — 13.03 Szolnoki stúdiónk jelentkezik. Könyvek a mező­­gazdaságban. — 13.20 Brahms­: Új szerelmi dalkeringők. — 13.40 Földeák János versei. — 14.00 Ifjúsági randevú — kettőtől ötig... — 17.00 Belépés, nem­csak tornacipőben! Az Ifjúsá­gi Rádió sportórája. — 18.10 Csak fiataloknak! — 19.13 A Német Demokratikus Köztár­saság Táncegyüttesének zene­kara játszik, vezényel: Gerhard Gielig. — 19.40 Kapcsoljuk a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi termét. A daliro­­dalom remekei — V. rész. — Kb. 21.15 Irodalmi kirándulások. — Kb. 21.45 Részletek Vincze Ottó zenés játékaiból. — 22.30 Beethoven: I. szimfónia. — 23.15 Nóták. 8. 18.10 Iskolarádió. — 18.25 Hang­­felvételek felsőfokon. — 19.31 A Montreuxi Dzsesszfesztivál fel­vételeiből. Randy Weston szelsztettje játszik. — 20.01 Olasz nő Algírban. Részletek Rossini operájából. — 21.05 Ma­gyar zeneszerzők. A Magyar Rá­dió és Televízió szimfonikus zenekara játszik. — 21.46 Ma­gyar irodalmi arcképcsarnok — Arany János. VII. rész. — 22.06 Világhírű előadóművészek fel­vét­eleiből szimfonikus zenekar hangverse­nye. — Kb. 1135 Hangszeres né­pi muzsika. — 12.20 Zenei anya­nyelvünk. — 12.30 Magyarán szólva ... — 12.45 Melódiákok­tól. — 13.30 Vigyázat, utánoz­­zák! — 13.40 Fiataloknak! — 14.25 Új Zenei Újság. — 15.05 Kis magyar néprajz. — 15.10 II. félidő! Közvetítés bajnoki lab­­darúgómérkőzésekről. — 16.00 168 óra. — 17.30 Sportkrónika. Közben: Közvetítés a Magyaror­szág—Románia vízilabda-mérkő­­zésről. — 18.02 Mozart: B-dúr zongoraverseny K. 450. — 18.30 Hajdú-Bihar megye 50 . hónapja. — 19.25 Öt perc sport. — 19.30 Szórakoztató antikvárium. — 22.20 A beat kedvelőinek. A Bay-City Rollers és a Glitte- Band felvételeiből. — 23.05 Az indián királynő. Részletek Pur­cell drámai operájából. — 0.10 Melódiákoktól. Petőfi: 8.05 A bűvös szekrény. Részletek Farkas Ferenc operá­jából. — 0.45 Válaszolunk hall­gatóinknak. — 9.03 B­y­es Ferenc, Kemény Kiló és Bolla Tibor énekel, Németh János cimbal­­mozik. — 10.00 Szabad szombat. — 12.00 Éneklő Ifjúság. — 12.11 Hegedűs a háztetőn. Részletek Rock Zenés játékából. — 12.30 Miért vész kárba? — 13.03 Bee­thoven: F-dúr vonósnégyes. Op. 59. No. 1. — 13.40 Orvosi taná­csok. — 14.00 Felfedező úton a világ legnagyobb gipszbarlang­jában. I. rész: Térképező ex­pedíciók. — 14.15 Énekszóval, muzsikával. — 14.35 Szerkesztő­ségi beszélgetés a Falurádióban. — 15.05 Kapcsoljuk a Csepeli Munkásotthont. A Kóruspódi­­um évadzáró hangversenye — 1. rész. — Közben: Kb. 15.45 Magyar táj, magyar ecsettel. Juhász Gyula versel. — Kb. 16.05 A kórushangversenyközve­títés folytatása. — Kb. 16.45 A fehér ló. Részletek Benatzky- Stolz operettjéből. — 17.00 Nap­raforgó. A Gyermekrádió mű­sora. — 17.48 „Jelképek erdején át__’• — 18.10 József Attila sza­valóverseny. I. rész. — 19.00 Új­­hold. Részletek Romberg film­zenéjéből. — 19.10 Lilla és az utókor Dunaalmáson. Doku­mentumműsor. — 20.18 Liszt zongoraművei — H. rész. Ván­dorévek — Olaszország. — 21.30 Nótacsokor, csárdáscsokor, ver­bunkos muzsika. — 22.15 Szim­fonikus zene. — 23.15 Slágersta­féta. a. 12.23 Rossini- és Schubert-mű­­vek. — 12.53 Bach-művek. — 14.20 A szocialista Irodalomról­­. — 14.56 Lortsing: A fegyver­­kovács Mária áriája az. I. fel­vonásból. — 15.05­­,Kapcsoljuk a 22-es stúdiót! Debussy-Ravel cik­lus — IV. (befejező) rész. — 16.35 Ötórai tea. — 19.10 A Hil­­versumi Rádió felvételeiből. — 18.28 A Dave Pike Set felvéte­leiből. — 18.49 Mozart: Idome­­neo. Háromfelvonásos opera. — 22.06 Nézőpont — ahogy kultú­ránkat látjuk. 1915. február 11. Péntek Szerda 1975. FEBRUÁR 19. Kossuth: 8.22 Zenekari muzsi­ka. — Közben: 9.00 Illés Béla művei. Kárpáti rapszódia. Dra­matizált epizódok. V. rész. — 9.20 A zenekari muzsika folyta­tása. — 10.05 „Nyitnikék” — Kis­iskolások műsora. — 10.40 Vla­dimir Horowitz zongorázik. — 11.30 A Szabó család (ism.) — 12.35 Tánczenei koktél. — 13.20 Lakatos Sándor népi zenekara játszik. — 13.49 Válaszolunk hallgatóinknak. — 14.04 Balladá­ink világa VH. — 14.30 Nőkről — nőknek. Kettőn áll a vásár. — 15.10 Harsan a kürtszó! — 15.45 Magyar fúvószene. — 16.00 A világgazdaság hírei. — 16.04 Az új földesúr. Jókai Mór re­génye rádióra alkalmazva. I. rész. — 17.05 Külpolitikai figye­lő. — 17.20 A közönség kérdez, a muzsikus válaszol. — 17.50 Kicsi a bors, de erős. Riport. — 18.05 Mindenki könyvtára. Mó­ricz Zsigmond: Pillangó. — 18.35 Beethoven: Karfantázia. — 19.25 Slágermúzeum. 19.53 A Bud­denbrook ház. Thomas Mann regénye rádióra alkalmazva. III. rész. — 21.03 Kovács Appollónia népdalokat énekel, Bige József furulyázik. — 21.29 Pesti házak titkai. VIII. rész. — 22.20 Mag­nósok figyelem! — 23.05 Seiber Mátyás: Jugoszláv népdalok. — 23.15 Részletek Kálmán Imre operettjéből. — 0.10 Éji zene. Elena Polanska hárfázik. Petőfi: 8.05 Verbunkosok, nó­ták. — 8.50 Tíz perc külpoliti­ka. — 9.03 Kiváncsiak klubja. Az Ifjúsági Rádió műsora. — 10.00 A zene hullámhosszán. — Közben: Kb. 10.30 Felhívjuk fi­gyelmüket! — 10.35 A zene hul­lámhosszán c. műsor folytatá­sa. — 11.55 Néhány perc tu­domány. — 12.00 Bányászdalok. — 12.16 Dohnányi: esz-moll zon­goraötös. — 12.40 Házunk tája. — 13.03 Déry Gabriella és Fa­ragó András énekel. — 13.40 Or­vosi tanácsok. — 14.00 Klubrá­dió. — 17.00 ötórai tea. — 18.05 Külpolitikai figyelő. — 18.20 Kolónia a füzitői Fényes patak partján. — 19.14 Melis György nótákat énekel. — 19.34 Tudá­sunkat a világnak. Tíz év Ghá­nában. — 20.25 Kis magyar nép­rajz. — 20.33 A rock mesterei — 68. rész. — 21.03 Hindemith: Cardillac. Háromfelvonásos ope­ra. — Közben: 23.15 Régi ma­gyar dalok és Táncok a Vietó­­risz — és a Kájoni-kódexből. — 23.46 Az operaközvetítés folyta­tása. 3. 18.05 Iskolarádió. — 18.25 Az európai népdalgyűjtés útja. — 18.44 Új operalemezeinkből. — 19.35 Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét. Rafael Orozco zongoraestje. — Közben: Kb. 20.33 Hellész és hagyomány. Vá­logatás John Keats verseiből. — Kb. 20.50 A hangversenyközve­títés folytatása. — Kb. 21.30 Dzsessz Kubából. — 21.45 Kül­földi tudósoké a szó. Fényveze­­tés üvegutakon. — 22.01 Száza­dunk kamarazenéjéből. — 22.23 Vox Humana. Akár, a vadász, és­ sémi hősköltemény. Csütörtök 1975. FEBRUÁR 20. Kossuth: 8.22 Slágermúzeum. — 8.50 A fogyasztás két világa. IV. rész. — 9.15 Az Állami Né­pi Együttes felvételeiből. — 10.05 Iskolarádió. — 10.30 Hall­gassunk együtt! Reneszánsz művek. — 11.15 Gondolat. A Rá­dió irodalmi lapja. — 12.35 Me­lódiákoktól. — 13.47 A Válaszo­lunk hallgatóinknak különkiadá­sa. — 14.07 Járdányi Pál: I. vo­nósnégyes. — 14.25 Paul Robe­son énekel. — 14.33 Jókai és ko­runk. Sőtér István előadása. IV. rész. — 15.10 Oláh Zsiga kál­váriája. Dokumentumműsor. — 16.00 A világgazdaság hírei. — 16.05 Az élő népdal. — 16.15 Gaz­dálkodás — amerikai médra. — 16.25 A Budapesti Koncertjn­ Péntek 1975. FEBRUÁR 21. Kossuth: 8.22 Nótacsokor. — 9.15 Illés Béla művei. Kárpáti rapszódia. Dramatizált epizódok VI. (befejező) rész. — 9.35 Na­dia Boulanger ének- és hang­szeregyüttesének Monteverdi felvételeiből. — 10.05 Iskolarádió. 10.30 Édes anyanyelvünk. — 10.35 Az úrhatnám szolgáló. Részle­tek Pergolesi operájából. — 11.00 Hol járt — mit csinált? — 11.10 Mendelssohn: Szentiván­­­éji -álom­­— szvit. — 11.49 Könyv-­ szemle. — 12.35 Tánczenei kok­tél. — 13.20 Jónás Mátyás népi zenekara játszik, az OTP Bar­tók Béla kamarakórusa énekel. — 13.45 Kicsi a bors, de erős. Riport. 14.00 Születésnapi ajándék. A Gyermekrádió kö­szönti a 10 éveseket. — 14.25 „Nyitnikék” — Kisiskolások mű­sora. — 15.10 Magyarán szólva... — 15.25 Magyar szerzők művei­ből. — 15.44 Rudolf Schock ope­rettdalokat énekel. — 16.00 A világgazdaság hírei. — 16.05 Az új földesúr. Jókai Mór regénye rádióra alkalmazva n. rész. — 17.05 Külpolitikai figyelő. — 17.20 Székely Mihály operafelvételei­ből. — 17.52 Mikrofórum. — 18.12 Könnyűzene — hangszer­szólók. — 18.30 Borsod megye 50 hónapja. Dok. műsor. — 19.35 Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekará­nak hangversenye az ifjúság­nak. — Közben: Kb. 20.20 Lát­tuk, hallottuk — a színházban és a moziban. — Kb. 20.40 A hangversenyközvetítés folytatá­sa. — 21.18 Népdalok, néptán­cok. — 22.20 Bach-művek. —* 22.50 Meditáció — a fiatal diplo­másokról. — 23.00 A vígözvegy. Részletek Lehár Ferenc—Mérey Adolf operettjéből. — 0.10 Ope­rakórusok. Petőfi: 8.05 Magyar előadómű­vészek Mozart-felvételeiből. — 8.50 Tíz perc külpolitika. — 9.03 Ezeregy délelőtt. A Gyer­mekrádió műsora. — 10.00 A ze­ne hullámhosszán. — 12.00 Az élő népdal. Vanyarc 3. — 12.10 Magyar muzsika. — 13.03 Eileen Farrell és Jon Vickers énekel. — 14.00 Kettőtől hatig ... — 18.05 Külpolitikai figyelő. — 18.20 Walter Gieseking zongorázik. — 18.45 Dicsőségvágy, féltékenység és 17 ezer halott II. rész. — 19.00 Nóták. — 19.25 Közvetítés a Magyarország—Románia vízi­labda mérkőzésről. — 20.23 Por­­presszó. — 21.18 A Nyugat lá­nya. Részletek Puccini operájá­ból. — 22.15 Könnyűzene Ta­mássy Zdenkó szerzeményeiből. — 23.15 Századunk zenéjéből. 3. 18.05 Iskolarádió. — 18.25 A Montreuxi dzsesszfesztivál fel­vételeiből. — 18.55 Magyar iro­dalmi arcképcsarnok. Arany János vm. rész. — 19.16 Ze­nei panoráma. — 19.53 A tru­badúr. Részletek Verdi operá­jából. — 20.39 Schumann-művek — 21.41 Rimszkij-Korszakov: Az aranykakas — szvit. — 22.07 Rá­diószínház. Az ember teremté­se. Vihar Béla hangjátéka. Szombat 1975. FEBRUÁR 11. Kossuth: 8.22 Lányok, asszo­nyok. — 8.42 Keringők. — 8.50 Híres történetek — nagy egyéni­ségek. — 10.05 Régi híres éne­kesek műsorából. — 10.30 Kap­csoljuk a 6-os stúdiót. A MÁV Vasárnap 1975. FEBRUÁR 28. Kossuth: 8.05 Öt kontinens hét napja. — 8.20 Hallgatóink figyelmébe! — 8.21 Trombita harsog, dob pereg . . . IV. A Gyermekrádió vetélkedője. — 9.15 Szivárvány. — 19.30 Vasár­napi koktél. — 12.10 Édes anya­nyelvünk. — 12.15 Jó ebédhez szól a nóta. — 12.59 Tisztelet az embernek. — 13.09 Házimuzsi­ka munkásfiatalok között. — 14.09 Kozmosz: Tudományos ma­gazin. — 14.29 Offenbach: Or­feusz az alvilágban — Nyitány. — 14.39 Pillantás a szocialista világba. Sznobok és könyvmo­lyok. — 15.08 Új lemezeinkből. — 15.56 A Buddenbrook ház. Thomas Mann regénye rádióra alkalmazva — IV. (befejező) rész. — 17.05 Színes népi mu­zsika. — 17.53 Világlíra. Guillau­me Apollinaire versei. — 18.08 A zene nem ismer határokat... — 19.15 Illés Endre színháza. Közvetítés a Nemzeti Színház­ból. Egyszárnyú madarak. Já­ték két részben. — 20.46 A Ma­gyar Rádió népi zenekara ját­szik. — 21.30 Félóra sanzon. — 22.20 Breitner János szerzemé­nyeiből. — 22.50 Romantikus muzsika. — 0.10 Operettdalok. Petőfi: 7.30 Orgonaművek. — 8.00 A Magyar Rádió és Tele­vízió gyermekkórusa énekel. — 9.11 Népművészek a mikrofon előtt. A karádi népdalkor mű­sorából. — 8.20 Az Alekszandrov együttes felvételeiből. — 8.35 Puccini: Pillangó kisasszony. Szerelmi kettős az I. felvonás­ból. — 8.50 Mit hallunk? Érde­kességek a jövő hét műsorá­ból. — 9.20 A „Nyitnikék” postá­ja. — 9.50 Beethoven: A-dúr szonáta Op. 47. „Kreutzer”. — 10.25 Hogyan éltek elődeink a századokban? I. rész. — 11.05 Kapcsoljuk a Csepeli Munkás­otthont. A Kóruspódium évad­záró hangversenye — I. rész. — Közben: Kb. 11.45 Virágok ün­nepélye. — Kb. 12.05 A hang­versenyközvetítés folytatása. — Kb. 12.45 Polkák. — 13.02 Sok beszédnek sok az alja. Mesejá­ték (ism.) — 14.00 TácVoádió. — 15.00 Mit üzen a Rádió? — 15.35 Sárdy János felvételeiből. — 16.05 Régi filmdalok. — 16.15 A vasárnap sportja muzsiká­val. Közvetítés a Milán­—Róma olasz totómérkőzésről. — 18.05 Mikrofon előtt az irodalmi szer­kesztő. — 18.15 Csajkovszkij: Vonósszerenád. — 18.45 Nép­­szerű muzsika — világhírű elő­adók. — 20.15 Rimszky-Korsza­­kov: Az aranykakas. Háromfel­vonásos opera. — Közben: 21.08 Láttuk, hallottuk — a kiállító­termekben. — 21.28 Az opera­­közvetítés folytatása. — 22.40 Muzeális felvételeinkből. Rácz Béla zenekara muzsikál. — 23.10 Karda Beáta, Vincze Viktória, Kovács Ferenc és Páiff­r Péter énekel, a Stúdió 11 játszik. 8. 8.09 Chopin zongoraművek. — 9.00 Csak fiataloknak! — 10.06 01 Zenei Újság. — 10.35 Művész­­lemezek. — 11.32 Vox Humana. FEBRUÁR 18. KEDD 9.00 Énekeljünk együtt! Háza­sodik a motolla. — 9.05 Környe­zetismeret (Alt. isk. 4. oszt.) Munkát! Kenyeret. — 9.55 Tör­ténelem (Alt. isk. 5. oszt.) A Római Birodalom I. — 12.10 Osz­tályfőnöki óra (Alt. isk. 7—8. oszt.) Honvédelmi ismeretek. A Polgári védelem. — 14.30 Éne­keljünk együtt! (Ism.) — 14.35 Környezetismeret (Ism.) — 15.25 Történelem (Ism.) — 17.20 Osz­tályfőnöki óra (Ism.) — 17.40 Hírek. — 17.45 Négy keréken Indiáig. NSZK útiraj­zfilm-soro­­zat. I. rész: Egy expedíció el­indul. — 18.10 30 év asszony­­szemmel. Riportfilm­. — 18.45 Játék a betűkkel. — 19.10 Rek­­lámm­űsor. — 19.15 Esti mese. — 19.30 Tv-híradó. — 20.00 La­­tin-Am­erika. Olasz dokumen­­tumfilm-sorozat. III. rész: Van-e a földrésznek saját útja? Előt­te: Bevezetőt mond Vályi Zsu­zsa. — 21.00 A költő felel. 30 év magyar költészetének tárla­ta. VIII. rész: Elmondom hát mindenkinek. — 21.45 Tv-bérlet. A Magyar Televízió Hangver­senysorozata. Durkó Zsolt: Una Rapsodia Hungarese. — 22.25 Tv-híradó 3. FEBRUÁR 19. SZERDA 8.05 Iskolatévé: Földrajz (Alt. Isk. 8. oszt.) Vegyiparunk. — 9.15 Orosz nyelv (Középiskolák III—IV. oszt.) Az ország föld­jein. — 9.55 Német nyelv (Kö­­zépisk. I—II—II—IV. oszt.) Tud­nak az oroszlánok úszni? — 10.20 Delta. Tudományos hír­adó (Ism.) — 10.45 Haláldűlő. Magyarul beszélő francia film (Ism.) — 12.15 Játék a betűk­kel (Ism.) — 12.40 Örökség (szí­nes­) Néprajzi sorozat. Korok, vásárok, vásárosok (Ism.) — 13.35 Földrajz (Ism.) — 16.20 Orosz nyelv (Ism.) — 17.38 Hí­rek. — 17.45 Az ember és a gazdasági reform. — 18.15 Pa­pírsárkány. — 18.50 A döntés. Dokumentumfilm. — 19.05 Rek­lámműsor. — 19.10 A Közönség­­szolgálat tájékoztatója. — 19.15 Esti mese. — 19.30 Tv-hír­­adó. 20.00 Szegény gazdagok (szí­nes) Magyar film. (Jókai Mór születésének 150. évfordulója al­kalmából). — 21.30 Családi kör A szülők, nevelők magazinja — 22.20 Tv-híradó 3. FEBRUÁR 20. CSÜTÖRTÖK 9.05 Iskolatévé: Kémia (Ált. isk. 7. oszt.) Amit eddig meg­tudtunk. — 9.00 Énekeljük együtt! Sokat arattam. — 9.05 Környezetismeret (Ált. isk. 4. oszt.) Aratósztrájk. — in 00 Pa­pírsárkány (Ism.) — 11.55 Föld­­rajz (Ált. isk. 7. oszt.) Az Ame­rikai Egyesült Államok iom­a. — 13.35 Kémia (Tsm.) — 14.30 Énekeljünk együtt! (Tsm.) — 14 35 Környezet­ismeret (Ism.) — 15 00 Hannibál tanár úr. Mncrvar film. (A filmet a köv^isk ITT—TV. oszt.-inak ajánljuk a február 27-i és a ITT. l-i film­­esztétika adásokhoz!) — 16.30 Irány az egyetem­ a felsőfokú felviteli vizsgákra. Számtani és mártani sorozat. — 17.28 A hain «l-i TY-wWaT-ei. Ri­­port^lm. — 18.10 TET,*’«^' — 18.35 Rólad van szó! Frottiok önismereti műsora. — 1005 Rek­lámműsor. — 1015 Esti mese — 19.30 Tv-Mundó. — 20­00 A Thi­'*nuit család. Tvrn»varul be­szelő francia !«5T7^-fU»r\-soroz­at I. rész. — 21 35 «3-rinházi Album. — 22.40 Tv-híradó. 3. FEBRUÁR 21. FENTEK. 8.35 Iskolatévé: Pennie You Meet. Angol nyelv (Középisk. IV. oszt.) Valami újat. — ..» Fizika (Alt. isk. 7. oszt.) Egy­szerű gépek alkalmazása IL rész. — 15.25 Fizika (Ism.) — 17.08 Hírek. — 17.15 Nevező. Üzem és közművelődés. — 18.00 Kispest (színes!) Doku­mentumfilm. — 18.35 Öt perc meteorológia. — 18.40 „Nem ke­rül pénzbe” Riportfilm. — 19.10 Reklámműsor. — 19.15 Esti me­se. — 19.30 Tv-híradó. — 20.00 Gép indul (színes!) Leningrád. Utazás az Aeroflot járatain. — 20.25 Fürdés (színes!) Tévéfilm Kosztolányi Dezső: A Kulcs és a Fürdés című novelláiból. — 21.15 Küzdelem. Dokumentum­film. — 22.05 Tv-híradó 3. FEBRUÁR 22. SZOMBAT 9.20: Kémia (Középisk. I. oszt.) A szén. — 9.55 Rólad van szó! Fiatalok önismereti műso­ra (Ism.) — 10.25 A Thibat csa­lád. Magyarul beszélő francia filmsorozat I. rész (Ism.) — 12.00 Művészeti magazin (Ism.) -13.55 Kedves együttlakók. Ma­gyarul beszélő NDK tévéfilm­­srozat VII. (befejező) rész: Gyerekek, gyerekek. — 14.55 Pardubice­ lovas akadályver­seny. Közvetítés felvételről. — 15.10 Állatváros (színes!) An­gol filmsorozat IV. rész. — 15.35 Szinkronban a világgal. Doku­­mentumfilm Háy Lászlóról (Ism.) — 16.05 Hírek. — 16.10 Örökség (színes!) Néprajzi so­rozat. Porták, házak, emberek.. — 16.50 Reklámműsor. — 17.00 Magyarország—Románia vízi­labdamérkőzés. Közvetítés a bu­dapesti Sportuszodából. — 17.50 A látás hatalma (színes!) V. rész: A látvány és a kép. — 18.10 József Attila Szavalóver­seny. Az I. területi döntő köz­vetítése a veszprémi Dimitrov Művelődési Házból — 19.00 Na­pilapok, hetilapok . .. Miről ír a világsaját? — 19.15 Cicavízió. (színes!) — 19.30 Tv-híradó. — 20.00 Kérem a következ­őt! (szí­nes!) Magyar rajzfilmsorozat IX. rész: Tessék engem békén hagyni! — 20.15 Hóvégi hajrá — Kb. 21.15 Orpheus az alvilág­ban. A Hamburgi staatcoper előadása, felvetőiről (Ism.) — 23.00 Tv-híradó 2. FEBRUÁR 23. VASÁRNAP 9.03 Sprechen Sie Deutsch? Né­met nyelvtani vivá­m. Rolf köny­vet keres. — 9.30 People You Meet. Angol nyelvtanfolyam ha­ladóknak. Állás ü­gyben. — 9 45 Ki játszik ilyet? Vargha Balázs műsora gyerekeknél­. VIIT. rész: Rejtvényszemle (ism.) — Fits Verai: R’golettó. (szí­nes!) nők—olasz—francia ope­­rafém. (ism.) — 13.50 Iskola­­tévé — mindenkinek. Átváltozá­sok. Móricz Zsigmond: TAgy jó mindhaláiig. — 1.130 Fev igaz ember. Moc*vin,in­ be^óiö szovjet film. — 18 no TVTi'iqot'qinV'it ajánl­­•m­irt — 10.25 Reklámműsor. — 16.30 Finita, uvdnmávos Mradó. — 17 00 Mo­n — Szov­jetunió vízilabdamér­kőzés. Köz­vetítés a bnc^nesti Sportuszo­dából. — 17 50 Relii'S-aműcor. — 17.55 A lá**g hatalma. VI. rész: A látásmód. — 18.15 Hazánk. Magyarország (szíves!). Doku­mentumfilmsorozat. VET. rész: Meghitt oldaltükörből. — ifi 40 A Közön­s­ ei?c.7.oi gálát tájékn^^ői* — 19.45 Esti mese. — 19.00 A Hét ... — 20 00 Hírek — Spot hírek. — 20.10 Owen Marsha ügyvéd. Magyarul b®s74iő ame­rikai film. — 91 46 Barbara Streisand műsora (színes!) — 22.30 Hírek. 1975. február 18-tól 23-ig Állandó műsor szára ok g»MIMII «Mt*. Ut dirdL­­­ui tuwuutoi reggeli*. • 4.9C Mire.» - U( Reggeli crómlu L — 4.R P a­urádió — M9 JtM I.00 Hírek - 1.­ 01 könyvek — 5.01 Hírek - 4.0­ 4 oudapest! mozik • vidék, színházak és kiállítások Drog­­vina - 19.06 Hírek - u.w Dér krónika - 13.w a buda­­pesti ««m­i»áM» műsora - I.00. 17.00 Hírek - 18.00 Eső kró­nika ! - HM artt 49 M.OO Hírek - 0.31 Hírek (Csak vombat.) Petőn Rádió: 1.30—7.» Azonos a Kossuth Rádió műso­rával - Kősben: 4.» roma­­­n.oo i3.ot Hírek - 13.41 Vízállásjelentés - 14 30 U.00. te.3« 17.30 is.ot Hírek -1­.30 Jó éjszakát, gyerekeit — ».0* Esti krónika D - 231X Hírek URH. IS.«*—18.00 Azonos a Petőfi Rádió műsorával - m.ys 23.06 Hírek - 23.20 Műsorzárás Hírek vasárnap. Kossuth: 6.00 6.00 10 00. 12.00 M.OO. 11.80 19.09 22.00 M.OO - Petőfi: 16.00 18 00 20 00 23.00 Akát, a vadász. Os­sémi hősköl­temény. — 12.10 A Stuttgarti Kamarazenekar hangversenye a Schwetzingen­ Fesztiválon. — 13.23 Kis magyar nöprajz. — 13.33 Az Oscar Peterson trió és Clark Terry játszik. — 13.55 Vi­valdi és Corelli kamarazenéjé­ből. — 14.52 Diákkönyvtár hang­szalagon. Golgota. Alekszej Tolsztoj regényének rádióválto­­zata. IV. rész. — 16.07 Beetho­ven: Prométheusz — balettze­ne. — 17.00 Elisabeth Schwarz­kopf és Jess Thomas énekel. — 17.44 Holnaptól nem szeretlek. És eleji sztereo­típiák. Szatiri­kus lapszemle. — 18.05 Kapcsol­juk a 22-es stúdiót. Kiss Gyula zongoraestje. — Közben: 18.50 A magyar költészet századai. Rad­nóti Miklós — I. rész (ism.) — 19.06 A hangversenyközvetítés folytatása. — 19.41 A New York-i Filharmonikus Zenekar játszik. — 21.09 A szegény Jo­­nathan. Részletek Millöcker ope­rettjéből. — 21.27 Nagy meste­rek kamarazenéjéből. t

Next