Vas Népe, 2001. március (46. évfolyam, 51-76. szám)

2001-03-22 / 68. szám

­on Lapok Társaságains n­PE LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS CSAK 300 FT-ÉRT! H«»l Hat piai«* @1 i ■■ d­ @- n kedden! Hirdetését minden héten péntek 12°°-ig adhatja fel! Hirdetését feladhatja személyesen is a Pannon Lapok bármelyik Vas megyei hirdetésfelvételi irodájában, vagy telefonon a 94/340-770-es számon. 9770133 045049 0 10 6 8 IDŐJÁRÁS Esős nap Sokfelé várható kiadós csapadék (20. oldal). KÖRKÉP Feljelentés Nemrégiben levelet kaptak a Derkovits-lakóte­­lep egyik társasházának lakói. Tetemes vízdíjtarto­zásról értesítette őket a szolgáltató. Mivel a lakók többsége a közös költséget pontosan befizette, ezért a közös képviselő ellen fel­jelentést tettek (4. oldal). KULTÚRA Verset mondok Verseny óvodásoknak (7. oldal). GAZDASÁG Falusi turizmus A megyében ma már mintegy ezer férőhely várja a vendégeket falun, ha a férőhelyeket és a ven­­dégéj­szakák számát néz­zük. Vas vezető helyen van a megyék között a falusi turizmusban. A vál­lalkozók szerint gondok is akadnak (6. oldal). 2001. március 22. csütörtök A MEGYE NAPILAPJA 46. évf. 68. sz. Ára: 42 forint Százéves a kórház A nagy orvoselődök előtt tisztelgett a város . Körmend (VN) - Emléktábla­avatással emlékezett tegnap a város a kórház átadásának szá­zadik évfordulójára. Az ünnep­ségen dr. Bárány Győző orvos­igazgató emlékezett meg Bat­thyány-Strattmann Ödön her­cegről, aki száz éve a kórház céljára telket adományozott a városnak, illetve azokról az elő­dökről, akik szakmai munkájuk­kal lehetővé tették ennek a jeles évfordulónak az eljövetelét. Az emléktáblát a távol levő egész­ségügyi miniszter nevében prof. dr. Bácsy Ernő, a miniszteri ka­binet főtanácsadója leplezte le, azt a reményét kifejezve, hogy a kórház még sok-sok évtizeden át szolgálni fogja az emberköze­li egészségügyi ellátást. Az év­forduló alkalmából dr. Bárány Győző a Dr. Batthyány-Stratt­­mann László Kórházért okleve­let adta át dr. Padányi Alajos, dr. Jedinák György és dr. Né­meth Lajos nyugalmazott kór­házigazgatóknak, illetve Kozó Mária műtősnőnek és Varga Lászlóné laborasszisztensnek. Leleplezésre vár az emléktábla a kórház falán Fotó: Horváth Csaba Ahol kettőre zárják az ajtót Az alvó tulajok mellett „dolgozott” a betörő Magyarszecsőd (ki)­­ Több bűncselekmény történt az elmúlt másfél hétben Ma­­gyarszecsődön. Betörésso­rozat és disznólopás borzol­ja a kedélyeket a faluban. Amikor betérünk a magyar­­szecsődi polgármesteri hivatal­ba, épp a betöréssorozat a be­szédtéma. - Nincs jó hangulat a faluban, mindenki attól tart, hogy az ő házát is kipakolják. Amióta hal­lottam az esetről, én is kétszer leellenőrzöm, hogy bezártam-e a kaput - mondja Boda Lajosné, az önkormányzat alkalmazottja, miközben hellyel kínál. - Az egyik házban heten aludtak, amikor beosont a tettes, aki ott járt-kelt a fekvő emberek kö­zött. Nem tudom, ki vetemedhe­tett ilyen tettre, de egy biztos, ma már mindenki fél a faluban - sóhajt Boda Lajosné, akinek mondandóját kolléganője bólo­­gatással nyomatékosítja. Az egyik áldozat a Tóth csa­lád volt. A takaros ház kapujába Tóth László fogad minket, aki egyből a WC ablakához vezet minket. - Azt hiszem, valakinek nagy szerencséje volt, hogy nem éb­redtem fel azon az éjszakán - te­kergeti fejét Tóth úr, majd a há­zon található nyomokra mutat. - A gázcsőre állt fel, majd az ablakpárkányra, s úgy vágta ki a szúnyoghálót - mondja Tóth László. (Folytatás a 4. oldalon) Virágdíszek az őszies tavaszban Szombathely (VN) - Nem hazudtolja meg magát az időjá­rás: kellemesen enyhe, amikor szigorú zimankót várhatnánk tőle, és barátságtalan, amikor „hivatalosan” is be kellene kö­szöntenie a tavasznak. Hó szállingózott a hónap első napján, amikor a naptári tavasz kezdődött. Hűvös, szemerkélés­­re álló, szeles, őszies volt az idő­járás tegnap, a csillagászati ta­vasz kezdetekor. Nem csoda, hogy ismét előkerültek a télika­bátok. A virágos faág, a gyönyö­rű aranyeső senkit ne tévesszen meg, ezeket a szép színeket az az elmúlt napok verőfényes idő­járása csalogatta elő. Tavaszias színek, borongós idő a tavasz első napján Fotó: Benkő S. Szakítópróba előtt a kormánykoalíció Budapest (mti)­­ Orbán Vik­tor mi­ni­szterelnök nem men­ti fel Boros Imre Phare-ügye­­kért felelős tárca nélküli mi­nisztert, noha az FKGP el­nöksége keddi ülésén a politikus visszahívásáról döntött. Erről Orbán Viktor nyilatkozott szerdán reggel a Magyar Rádióban. - Azért nem hívtam vissza Boros miniszter urat, mert így láttam jónak - jelentette ki szer­dán Orbán Viktor. A Boros Imre Phare-ügyekért felelős tárca nélküli miniszter felmentésére vonatkozó újságírói kérdésre azon a sajtótájékoztatón vála­szolt így, amit a Budapesten tar­tózkodó Go Csek Tong szin­gapúri kormányfővel tartott. (Folytatása a 2. oldalon, Szer­ződést szegtek címmel.) Boros Imre Fotó: mti Mélyülő agrárválság Az MSZP a „felelőtlenség minisztériumáról” Budapest (mti)­­ A szocialis­ták szerint a Fidesz vezette kor­mány működése alatt soha nem látott mélypontra süllyedt a több mint tíz éve válsággal küzdő magyar vidék és mezőgazdaság helyzete, amiért az FKGP mel­lett a miniszterelnököt is fele­lősség terheli. Nagy Sándor MSZP-s frakcióvezető képvise­lőcsoportja szerdai, a Földmű­velésügyi és Vidékfejlesztési Mi­nisztérium előtt tartott tájékozta­tóján a „felelőtlenség minisztéri­umának” nevezte a szerinte pél­dátlanul nagy apparátussal tevé­kenykedő agrártárcát, amelynek munkáját koncepciótlansággal és „sok 10 és 100 milliárd forint értelmetlen elherdálásával” jel­lemezte. (A továbbiak a 2. olda­lon, Akciósorozat... címmel.) Valótlanságot nyilatkoztak? Budapest (mti) - Valótlansá­gokat állítottak ellenzéki képvi­selők a nemzetbiztonsági bizott­ság keddi, zárt ülését követően - nyilatkozta Kovács Zoltán, a tes­tület fideszes alelnöke szerdán. Mint beszámoltunk róla, a bi­zottság keddi ülésén Demeter Er­vin „titokminiszter” számolt be a zámolyi romák kivándorlása és az orosz titkosszolgálatok tevé­kenysége közti esetleges össze­függésről. (A folytatás a 2. olda­lon, Nem sértettek... címmel.) Milliárdokat vitt el a Tisza Budapest (mti)­­ A tiszai árvíz összesen 15 milliárd forintnyi kárt okozott, a helyreállítási költ­ségek pedig meghaladják a 24 milliárd forintot - közölte Bakón­yl György, az Országos Kataszt­rófavédelmi Főigazgatóság veze­tője az Országgyűlés önkormány­zati és rendészeti bizottságának albizottsági ülésén szerdán. Szólt arról, hogy jelenleg négy telepü­lésen folyik védekezés. (Egyebek a 2. oldalon, Kormánybiztos ki­nevezését... címmel.) Közösségi és egylakásos kaputelefonok, video- és kód­­beléptetős kaputelefonok! ". Az akció március 31-ig érvényes. t ll %: ehl uopi&m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék