Vas Népe, 2010. március (55. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-08 / 56. szám

J /­AVAS NÉPE MELLÉKLETE AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT »2010. MÁRCIUS 8. Boldog nőként élek ÜNNEP Beszélgetés Endrei Judittal női szerepekről, identitásról varga.zsuzsa@pk­.hu Budapest- Endrei Judi­­tot nap mint nap láttuk 22 éven át a tévé képer­nyőjén, szinte család­taggá vált. Aztán hirte­len eltűnt, siránkozás és panaszáradat nélkül tá­­ vozott a tévétől. Újra felépítette az életét, más irányt szabott magának, és folyamatosan előre néz. - Más-e ma a nő szerepe a bűn, mint húsz évvel ezelőtt volt? - Nem kötném ezt a bonyo­lult kérdést a rend­szerváltáshoz. Az biztos, hogy ma még több teher van a nő­kön, mint két évtized­del ezelőtt. Egyre erősödő tendencia, hogy egy család gaz­dasági létét, egzisz­tenciáját általában a férfi ön­magában nem tudja biztosíta­ni. A növekvő munkanélkü­liség következtében sok eset­ben a nő lép a családfenntar­tó szerepébe. Ám ezt a folya­matot hosszabb intervallum­ban, a 20. századba visszame­nően kell vizsgálni. Sokat küzdöttek a nők azért, hogy „egyenrangúak” lehessenek a férfiakkal, tanulhassanak, diplomát szerezhessenek. Tudni kell apróságoknak örülni, ez is egy tanulási folyamat karriert építhessenek. Most aztán sok minden a nyakukba szakadt. - A nő korlátlanul terhel­hető és „büntethető" azért, mert többet akart a faka­nálnál? - A helyzet ennél sokkal árnyaltabb. Munkám kapcsán egyre gyakrabban találkozom azzal a jelenséggel, hogy a nők a párkapcsolatukban tu­datosan felvállalják az alárendelt szerepet. Megkérdezem a férje­met, majd a férjem el­dönti stb. Természe­tes, sőt kívánatos, hogy egy családban közös döntések szü­lessenek, az viszont nem elfogadható, hogy egy nő feladja az önbecsülését és az önállóságát. Ám semmiképp sem szabad általánosítani, olyan nincs, hogy általában a nő, illetve általában a férfi. - Látta-e kárát annak, hogy harmincon túl lett anya, illetve vannak-e előnyei a vi­szonylag kései anyaságnak, ami ma egyre népszerűbb a nők körében? - Nem azért hoztam világ­ra az első gyermekemet har­mincnyolc évesen, mert lelke­sen építettem a karrieremet, hanem a magánéletem, a pár­­kapcsolatom alakult úgy. Sze­rencsére egészségi problémá­im nem voltak, nagyon boldo­gan fogadhattam őket. A gye­rekek aktivizálják az embert. Nem volt mese, menni kellett velük rohangálni, labdázni, szánkózni, kirándulni, mozi­ba. Soha nem éreztem, hogy a velük töltött idő helyett le­maradtam valamiről. Máig boldoggá tesz, hogy gyereke­ket szülhettem, nőként meg­becsülést vívhattam ki. Szere­tem a nőnapot is, ami egy ked­ves, tavaszi ünnep, hiszen ak­kor kezdjük igazán érezni az újjáéledés hangulatát. Nem kell feltétlenül virág, engem felvidít egy kedves e-mail is. ■ Varga Zsuzsa Endrei Judit azon munkálkodik, hogy erőt öntsön nőtársaiba családban és a társadalom­HIRDETÉS www.opticnet.hu Hozza be bármilyen használt, régi, törött szemü­vegét, és most féláron kap új keretet! Mi a minőséget választjuk! HOYA Szemüveglencsék japán technológiával opticnet SZAKÉRTŐ LÁTSZERÉSZEK CSOPORTJA Vas megye: Kőszeg - Trend Optik, Várkör 35-37. tel: 94/362-412 Sárvár - Győrvári Optika, Rákóczi u. 9. tel: 95/320-685 Somos Optika, Rákóczi u. 5. tel: 95/326-999 Szombathely - Abert Optika, Thököly u. 19. tel: 94/314-888 Mándli Optika, Mártírok tere 10. tel: 94/322-448 Miklósi Optika, Fő tér 7. tel: 94/329-029 Mozogjunk a diéta mellé Lieberman Klára kozp.szerk@pk­.hu Ha az ember jó ideje csak gyűjtögeti a kilóit, folya­matosan biztosítja ma­gának a hízáshoz az utánpótlást, az azt is je­lenti, hogy mozgásból felmentése van. A fogyókúrához milliónyi jó tanács létezik, de az első kettőben biztos ott van a test­mozgás. Pedig ez így önmagában nem igaz, mert nem mindegy, mikor, mit és mennyit mozgunk. Ha meg­hoztuk a döntést, hogy márpedig jó néhányat lerakunk a magunkon cipelt fölösleges kilóinkból, akkor érdemes ésszel nekilát­ni. Azaz anélkül, hogy csupa jó szándékból és nagy neki­buzdulásból bajt okoznánk. Aki nem szokott rendsze­res mozgáshoz, nem szokott se futni, se tornázni, de még annyit sem tett eddig, hogy állva porszívózza végig a la­kást, nem sámlin ülve a szoba közepéről, semmi esetre se kezdjen intenzív testedzésbe a fogyókúra megkezdésével egy időben! Először is a fo­gyókúrák közül alapos mérle­gelés után válasszuk ki ma­gunknak azt, amelyiket bizto­san képesek leszünk három napnál tovább kibírni. A kop­­lalós, egyhangú, kalóriaszá­­molgatós éhezőművész pro­dukció hosszabb távon aligha hozza meg a kívánt ered­ményt. Tehát ilyen drasztikus módszert tényleg csakis akkor alkalmazzunk, ha maximum 2-3, frissen felszedett kilót akarunk pár nap alatt ledobni, hogy beleférjünk egy kissé szűkké vált ruhába, ami 1-2 hónapja még tökéletesen jó volt ránk. Minden egyéb eset­ben, nagyobb súlyfeleslegnél változatos, nehezen megun­ható, és legalább napi ötszöri étkezést kínáló étrendre sza­vazzunk, ami akár hónapokig folytatható. Ez több okból is fontos: az ilyen diéták biztosítják a szer­vezet számára nélkülözhetet­len vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket, nem idéznek elő a fogyókúra „mellékhatásaként” különbö­ző hiánytüneteket. A másik ok, hogy az ilyen okos fogyó­kúrák ideje alatt szinte észre­vétlenül életmódot váltunk, új ízeket, egészségesebb alap­anyagokat, korszerűbb elké­szítési módokat ismerünk és szeretünk meg, anélkül, hogy fenekestül felfordítanánk a napi életünkben megszokott komfortérzetünket. Ilyen meggondolással álljunk a fo­gyókúrával egy időben elkez­dendő mozgásfajtákhoz is! Az első hetekben a semmihez képest nagy lépést teszünk előre azzal, ha reggel munká­ba menet vagy este hazafelé egy megállónyit gyalogolunk. Ahogy szépül az idő, tovább van világos, fokozatosan hosszab­bíthatunk a távolsá­gon. Egészen új vi­lágot fogunk felfe­dezni, ha a szemünk és a virágba boruló fák közül kiiktatjuk a koszos buszablakot. Ez a jó hangulat pedig visszahat majd a fogyó­kúra iránti elszánásunkra is. A szervezet számára a leg­egészségesebb fogyókúra is jelent némi megterhelést. Hi­szen a korábbi nagy evésze­­tekhez, zsíros, bőséges fogá­sokhoz képest hozzá kell szoknia a könnyebb, másfajta táplálkozáshoz. Ebben az idő­szakban megterhelő, komoly edzésbe kezdeni mozgáselő­élet nélkül óriási hiba. Ráadá­sul, ha ezzel bármilyen egész­ségi problémát előidézünk, soha többé nem merünk fo­gyózni, mert nehéz lesz elis­merni, hogy a bajt mi magunk okoztuk a felesleges mérték­­telenséggel. Egészséges fo­gyókúrával hamar olvadnak a kilók, ne készüljünk vele egy időben az olimpiára is. Pár ki­lóval könnyebben a mozgás is könnyebb lesz. Kezdetnek elég, ha reggel vagy délután néhány buszmegállónyit gyalogolunk Tornával centiket veszíthet PLT-információ (os) - Le­vertség, fáradékonyság, fokozott alvásigény vagy alvászavar, depressziós hajlam - mind-mind a le­gyengült immunrendszer jelzései, hogy töltsük fel a szervezetünket vitami­nokkal, ásványi anyagok­kal, antioxidánsokkal. Nagyon jó hatásúak az im­munerősítő teák, de folyama­tosan fogyasszunk az év során a fontos vitaminokat tartalma­zó, a szezonnak megfelelő gyümölcsöket, zöldségeket. Fogyasszunk nagy mennyi­ségben például grépfrútot, né­­gyet-ötöt egy nap, ez még mé­regtelenítő hatású is, hasonló­képpen narancsból vagy man­darinból, kiviből is megehe­tünk akár egy kilót is naponta. Az alma, a téli körte is nagyon egészséges, az ilyenkor kap­ható olasz, görög vagy spa­nyol szőlő is jelentős vitamin­forrás, ha bőven fogyasztjuk. Zöldségfélékből ma már szin­te egész évben minden frissen kapható: a paprika, a paradi­csom, az uborka, zeller és ka­ralábé nyersen, párolva és sa­látának elkészítve is kiváló vi­taminpótló. Nagyon sok érté­kes tápanyaghoz juthatunk a különböző zöldsaláták (fejes, lolle, jég­, madársaláta, ruco­­la) fogyasztásával, a hagyma pedig ilyenkor szinte kötele­ző, bármelyik fajtája igazi C- vitamin-bomba. A legtöbb ér­tékes vitamin azonban a ká­posztafélékben található, a B-, E-, K- és C-vitamin-tarta­­lom a káposzta savanyításával sem tűnik el. Ajánlott nyersen vagy főre. Hirdetésfelvétel MAGYARORSZÁG ÚJ FOGYÓKÚRA RENDSZERE hi**iy fogyoku­ht/la rtviww.zs­iregetoklub.hu ! RENDELD HÁZHOZ­­ A FOGYÁST!­­Ügyfélszolgálati irodáinkban a Vas Népén kívül feladhatja hirdetését a Zalai Hírlap, a Napló, a Fejér Megyei Hírlap és a Dunaújvárosi Hírlap című napilapokba is.

Next