Vas Népe, 2014. április (59. évfolyam, 76-100. szám)

2014-04-15 / 88. szám

10 • VAS NÉPE SPORT 2014. ÁPRILIS 15., KEDD Sportiskolái gála ELISMERÉS Három szombathelyi intézményt díjaztak A SIOSZ gáláján a szombathelyi különítmény. Balról: Foki Róbert, Pergel László, Varga Melinda, Boros András, Rácz Gábor, Németh Attila, Gerlachfalvy Csilla, Lazáry Viktor, Gubián Tamás, Vadász Gábor RÖVIDEN Hivatalos totó­nyeremények Budapest (mti) - A Szerencse­­játék Zrt. tájékoztatása szerint a 15. fogadási heti, második fordulós totó nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők: 13+1 találatos szelvény 31 darab, nyeremé­nyük egyenként 478 795 fo­rint. 13 találatos szelvény 26 darab, nyereményük egyen­ként 91 165 forint. A 12-esek­­re egyenként 1330, a 11-esek­­re 170, a 10-esekre 100 forin­tot fizetnek. (Vasárnap lapzár­tánk után ért véget: 13. Mi­­lan-Catania 1-01) Eltemették Kántor Józsefet Szombathely (bf) - Tegnap délután búcsúztatták Kántor Józsefet, aki Ausztriából ha­zatérve 1956. május 27. és 1963. május 26. között négy NB I-es mérkőzést játszott a Haladás labdarúgócsapatá­ban. Ezt követően az SZSE játékosa lett, ott talált igazi otthonra. Tavasz Kupa mozgássérülteknek Pápa (he)-A 14. alkalommal, négy sportágban megrende­zett Tavasz Kupán két dobo­gós helyezést szereztek a Vas­akarat SC versenyzői: teké­ben, ülő kategóriában Hor­váth Béla második, atlétiká­ban, álló gerelyhajításban Tö­rök Lászlóné harmadik lett. Ismét Nyuszifoci húsvéthétfőn Ják(tg)-A Jáki Sport Egyesü­let április 21-én, húsvéthétfőn rendezi meg a Nyuszifoci el­nevezésű kispályás labdarú­gótornáját. Az érdeklődőkre két füves és egy aszfaltos pá­lya vár. A hagyományos, nép­szerű tornára a helyszínen le­het jelentkezni hétfőn reggel 8.00 és 8.30 között. Megkötés nincs, bárki pályára léphet, a szervezők 5+1 fős csapatok jelentkezését várják. további képek, információk Vas Népe Online Budapest (he) - A Sportis­kolák Országos Szövetsé­gének idei díjátadóján is többszörösen érdekeltek voltak a szombathelyi in­tézmények. A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) ötödször rendezte meg gáláját, ame­lyen az előző esztendő leg­jobban teljesítő sportiskoláit és sportiskolásait ismerték el. Magyarországon sportiskolái rendszerben 18 egyesületi és 99 közoktatási típusú intéz­mény működik mint­egy 25 ezer általános és középiskolás fiatalt mozgósítva. A Magyar Sportok Házában a pályázatok alapján négy kategóriában 22 intézményt és 12 sportág legeredménye­sebb versenyzőit díjazták. A négy kategóriából há­romban is érdekelt volt Szombathely. Az 500 fő alatti egyesületi típusú sportiskolák között immár harmadszor lett dobogós a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. A 2010. és 2012. évi győzelem után ezút­tal 760 ponttal a második he­lyen végzett az Egri Városi Sportiskola (1081) mögött, és a Kecskeméti Sportiskola (760) előtt. A köznevelési típusú álta­lános iskolák kategóriájában a budapesti Csík Ferenc Általá­nos Iskola és Gimnázium nyert (1120 pont), a második hely - akárcsak tavaly - a 358 pontot gyűjtő Zrínyi Ilona Ál­talános Iskoláé lett. A közne­velési típusú középiskolák rangsorában először pályázott a Nagy Lajos Gimnázium, és 376 ponttal az ötödik helyen zárt. Első a budapesti Csanádi Árpád Általános Iskola Spor­tiskola, Középiskola és Peda­­gódiai Intézet (2322,5). A Magyarország legjobb sportági sportiskolása címre minden sportiskola egy sport­ágban adhatott le jelöltet. A Szombathelyi Sportiskola ve­zetőinek a sakkozó Varga Me­lindára esett a választásuk. Melinda tavaly az U 18-as csapat Európa-bajnokságon aranyérmes lett, korosztályá­ban a magyar ranglistán im­már négy éve áll az élen. A SIOSZ Varga Melindát vá­lasztotta a legjobb sportisko­lás sakkozónak, és edzőjével, Pergel Lászlóval együtt kö­szöntötték.- Hogy Szombathely há­rom kategóriában is ott van a legjobbak között, azt is mu­tatja, hogy eredményes, pél­daértékű az együttműködé­sünk - összegzett Rácz Gá­bor, az idén 15 esztendős vá­rosi sportiskola szakmai ve­zetője. - Ha élsportról van szó, akkor ezt csak így lehet csinálni. A közoktatási típusú általános isko­lákban hetente kétszer, a középiskolákban há­romszor van reggeli edzésre lehetőség óra­rendi keretben, ez igencsak segíti a mun­kát. Nagy öröm, hogy segítőkész mindkét iskola, optimális feltételeket biztosí­tanak a sport és a tanulás ha­tékony összeegyeztetésére, a versenyzési, edzési időpon­tok összehangolására az isko­lai feladatokkal. A Nagy La­jos is jó úton halad, hogy ugyanúgy biztos bázisa le­gyen az élsportoló-palánták­nak, mint a Zrínyi; egyre több sportolónk választja to­vábbtanulása helyszínéül. Magyarország 2013. évi legjobb sportiskolás sakkozója Varga Melinda Négy csapat, egyetlen bajnoki pont Megyei körkép (he) - A négy Vas megyei NB l-es férfi tekecsapat csupán egy bajnoki pontot szer­zett a 19. fordulóban - a Csákánydoroszló döntet­lenje révén. Csákánydoroszló-Swietels­­ky-Elekthermax Vasas 4:4 (3204-3239). - Szentgotthárd, NB I-es férfi tekemérkőzés, vezette: Vass, Mesics. Csákánydoroszló: Pungor 554, Danyi 509, Horváth R. 543, Szórni 558, Marton 501, Meixner 539. Edző: Musits Jó­zsef. Pápa: Lendvai 521, Kiss 570, Szakács 532, Molnár 552, Szabados 530, Fodor 534. Az eléggé mérsékelt teljesít­ményt nyújtó csákánydoroszló­­iak annak köszönhetik a dön­tetlent, hogy a középső sorban mindkét csapatpontot sikerült begyűjteniük. Ifi: 1:3 (969- 1011). Kovács 501, Kolosits 468. Péti MTE-Vasasszonyfa SE 5,5:2,5 (3205-3149). -Pét, NB I-es férfi tekemérkőzés. Pét: Kiss 581, Harangi 532, Bobay 518, Fülöp 511, Bíró 523, Sebestyén 540. Vasasszonyfa: Horváth Z. 546, Horváth P. 538, Tímár 504, Cserei 511, Szerdahelyi 530, Molnár P. 520. Edző: Tóth Róbert. A végig szoros, izgalmas mérkőzésen a jól hajrázó hazai csapat a pálya előnyeit kihasz­nálva megérdemelt győzelmet aratott a jól játszó asszonyfai csapat ellen. Ifi: 3:1 (1060- 1019). Soproni Sörgurítók- Ther­­malpark-Szentgotthárdi VSE 7:1 (3290-3012). - Sopron, NB I-es férfi tekemérkőzés. Sopron: Eső 518, Kovács A csákánydoroszlói Szórni Ferencé volt a forduló leg­jobb vasi teljesítménye (558) 546, Rudolf 569, Vincze 520, Weinacht 596, Ambrus 541. Szentgotthárd: Cseh 519, László Gy. 521, Schvarcz 517, Horváth V. 481, Csernyák Á. 502, Düh 472. Edző: Tróbert József. Akárcsak az elmúlt öt évben minden ellenfelükkel szemben, a hazaiak kihasználták - NB I- re alkalmatlan - pályájuk adottságait. A gotthárdiaknak nem volt esélyük. Ifi: 0:4 (937-946). László Á. 466, Cserpnyák M. 480. Zalaegerszegi TK-FMVas II.-Horváth-Gravitáció TK 8:0 (3188-2960). - Zalaeger­szeg, NB I-es férfi tekemérkő­zés. ZTK II.: Koltai 535, Né­meth J. 521, Szűcs 525, Ost­rom 535, Takács T. 553, Takács Á. 519. Horváth TK: Nagy L. 509, Gombos 501, Horváth Gy. 475, Végvári 447, Szabó 523, Mag­dics 505. Edző: Horváth Gyu­la, Nagy László. A kiesés ellen harcoló szombathelyieknek semmi esé­lye nem volt az éllovas ottho­nában. Ifi: 0:4 (988-1051). Horváth F. 539, Horváth M. 512. Hrepka Ádám megtörte a jeget A támadó megszerezte első góljait a Haladásban Szombathely (pa) - A télen igazolt támadó Hrepka Adám vasárnap megsze­rezte első gólját a Hala­dásban, sőt, rögtön dup­lázott a Honvéd ellen. A Budapest Honvéd ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen szerepelt negyedik bajnokiján zöld-fehérben a 27. születés­napját ma ünneplő támadó, Hrepka Adám. Á kispestiek ellen ezúttal nem az eredeti posztján, hanem jobb oldali középpályásként futballozó futballista eddig adós maradt a gólokkal, vasárnap viszont az ő duplájával győzött az Artner-legénység, amely már harmadik a tabellán.- Miután pályafutásom alatt a támadószekció vala­mennyi helyén szerepeltem már, nem volt idegen ez a poszt sem, ott játszom, ahol kell - jelezte Hrepka Ádám. ­­Artner Tamás előzetesen azt kérte tőlem, hogy csatlakoz­zak a támadásokhoz, ha Radó András megnyitja előttem a területet, bátran lépjek fel. Emellett persze a védekezés­ről sem felejtkezhettem meg. Szerintem nem volt gond a já­tékommal, és örülök, hogy végre sikerült betalálnom, no­ha egyik sem volt éppen bom­bagól. De ettől még az első találatom különösen fontos volt, kicsit felszabadultabb lettem utána. Persze egy csa­tárnak mindig jót tesz, ha gólt lő - mivel ez volt az első talá­latom a Haladásban, nekem különösen kellett, hogy végre megtörjön ajég. A meccs ele­jén nagyon rájuk mentünk, tudatosan letámadtuk a kis­pestieket. A Honvéd játéka Hrepka Ádám döntötte el a vasárnapi bajnokit nem volt meggyőző, az olasz Bonazzolira ívelgették a lab­dákat, tehát nem férhet kétség a győzelmünkhöz. A lefújás után sokan gratuláltak, de nem csaptam nagy ünneplést. Hat forduló van hátra a baj­nokságból, a harmadik hely sorsa a Videoton, a Diósgyőr, az FTC és köztünk dől el ­­mind a négy csapatnak egy­forma esélye van a bronzra. Sima győzelem HVSE: hozták a papírformát a női kézisek Tatabánya (tg) - Sima ide­genbeli győzelemmel folytatta a bajnokságot a Haladás VSE dobóra pá­lyázó NB l/B-s női kézi­labdacsapata. Tatabányai SC-Haladás VSE 26-35 (11-16). - Tatabá­nya, 100 néző. NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés, vezette: Balogh, Tóth. Tatabánya: Győrfi - Lovász 4, Bodányi 3/2, PÁL 5, HOR­VÁTH 7/2, Gertsmár 3, Mészá­ros 2. Csere: Bánfalvi (kapus), Varga Zs. 1, Varga V. 1. Edző: Kontra Zsolt. Haladás: TÖMŐ - Mayer 6/ 2, Bolfán 2, Debreczeni 2, SZENDREI 4, PUKLER 15/2, Szecsődi 1. Csere: Pőcze (ka­pus), CSÁSZÁR 1, JÁMBOR 3, Jávorics, Göczöl 1. Edző: Bölöni Roland. A 22. játéknapon a sereghaj­tó Tatabányához látogatott a ta­bellán harmadik, jó formában lévő HVSE. A papírformának megfelelően a szombathelyiek remekül kezdtek, gyorsan meg­nyugtató előnybe kerültek (13. perc: 5-9). A folytatásban kicsit visszaesett a játékuk, főleg tá­madásban hibáztak sokat, de így is biztosan vezettek. Fordu­lás-után is a Haladás diktálta a tempót, szervezettebben, gyor­sabban játszott ellenfelénél. Ráadásul a végére elfáradt a vendéglátó (50. perc: 23-29), így a hajrára nem maradt izga­lom. Ifi: 19-31. Bölöni Roland: - Gratulá­lok a lányoknak, biztosan gyűj­tötték be a kötelező győzelmet. uns ntPE www.vaol.hu Főszerkesztő: Halmágyi Miklós Felelős szerkesztő: Burkon László Hírszerkesztőség-vezető: Peltzer Géza. Magazinszerkesztőség-vezető: Nagy Ildikó Sportrovatvezető: Horváth Erika Szerkesztőség: Szombathely, Széli Kálmán u. 40. Levélcím: 9700 Szombathely, Pf. 100. Központ: (94) 522-560. Telefax: (94) 522-596. Titkárság: (94) 522-563. ' E-mail: vasnepe@vasnepe.hu Internet: www.vaoLhu Kiadja: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 12. A kiadásért felelnek a kft. ügyvezetői A kiadó a Pannon Lapok Társasága tagja A PLT ügyvezető igazgatói: Kázmér Judit, Kinde Kálmán, Szabó Miklós Szerkesztőségi tanácsadó, főszerkesztő: Győrffy István Hirdetési vezető: Bogdán György Terjesztési vezető: Major Tamás Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: (88) 541-600 Felelős nyomdai vezető: Horváth Gábor ISSN 0133-0454. Index: 26076 Ügyfélszolgálati irodák: Szombathely, Széchenyi u. 1. Fax: (94) 528-290. Tel.: (94) 528-288, 528-289. Email: hirdetes.szhely@plt.hu. Celldömölk, Kossuth u. 15. (95) 422-817. Körmend, Szabadság tér 5. (94) 410-630. Kőszeg, Fő tér 4. (94) 362-760. Sárvár, Árpád u. 7-9. (95) 324-777. Szentgotthárd. Hunyadi u. 3. (94) 380-849. 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 6. Tel./Fax: 94/370-666. Telefonos hirdetésfelvétel: (40) 949-459. (Hétfő-péntek 8-tól 18 óráig). Megrendelhető: a PLT-nél, a Társaság kézbesítőinél és ügyfélszolgá­lati irodáiban. Előfizetési díjf egy hónapra 2695 Ft, negyed évre 8085 Ft, fél évre 5%-os kedvezménnyel 15360 Ft, egy évre 10%-os kedvezménnyel 29105 Ft. Előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés: 9700 Szombat­hely, Széli Kálmán u. 40. Tel.: (94) 999-120. Lapterjesztéssel kapcsolatos ügyekben hívható telefonszám és e-mail cím: (94) 999-120. terjesztes.vas@plt.hu. Az előfizetés esetleges lemondását csak írásban (személye­sen, levélben, faxon, e-mailben) minden hónap 25-éig tudjuk elfogadni. Példányszámunk valódiságát a MA­TESZ hitelesíti. Lapunk szerkesztősége a Főszerkesztők Fóruma által kidolgozott és elfogadott etikai irány­elvek (www. vaol.hu/impresszum) szerint végzi munkáját. & Lapunkat rendszeresen szemlézi: MTI HÍ*FELHASZNÁLÓ OBSERVER www.observer.hu IMEOIA I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék