Napló, 1978. december (Veszprém, 34. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-08 / 289. szám

KOSSUTH RADIO 8.27: „Mézes percek” 8.37: Bécsi klasszikus kamarazene 10.05: Hétszínvirág 10.35: Pákolitz István versei 10.10: Madrigálok 11.00: Kiss Manyi: A Színházi Magazin melléklete 12.35: Hétvégi Panoráma 13.47: I. Országos Gyermekkönyvhét 14.17: Színészek zenés játékokból énekel­nek 14.44: Magyarán szólva... 15.10: Az izményi hegedűs. Riport 15.22: Magyar előadóművészek 16.05: Húszas stúdió 17.10: Faragó Laura népdalokat énekel 17.30: Üdvözlet az olvasónak... 18.15: Hol volt, hol nem volt... 19.15: Tullio Serafin operafelvételeiből — születésének 100. évfordulóján 19.45: Láttuk, hallottuk 20.10: A Bécsi Filharmonikus zenekar felvételeiből 20.50: A Belügyminisztérium Duna Mű­vészegyüttesének népi zenekara játszik, Mészáros Tivadar vezeté­sével 21.21: Lemezmúzeum 22.28: Tíz perc külpolitika 22.38: A Helsinki Filharmonikus zenekar Sibelius hangversenye az 1977. évi Helsinki Fesztiválon közben: 23.07: Hajnal Anna versei 23.12: A hangversenykőzvetítés folytatása 0.10: Előadja a szerző: Rocco Granata PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Az izraelita felekezet negyedórája 8.20: Tíz perc külpolitika 8.33: Nótaest 9.18: Tudomány és gyakorlat. III. rész 10.00; Zenedélelőtt 11.45: Tánczenei koktél 12.33: Édes anyanyelvűnk 12.38: Népi muzsika 13.15: Nőkről — nőknek 14.00: Kettőtől ötig... 17.00: Mindenki iskolája 17.30: ötödik sebesség 18.33: Szociológiai figyelő 19.02: Közvetítés a női kézilabda VB-ről 19.35: A Spirituálé kiváló előadói 20.00: Régi nóta, híres nóta 20.33: Embermesék 21.32: A Rádió Dalszínháza. Lili. Flori­­mond Hervé operettje 23.15: Könnyűzene éjfélig III. MŰSOR 8.08: Gonda János zongorázik 9.30: Üj operalemezeinkből 10.35: Népdalkórusok 10.50: Hernádi Gyula: Elindultak a kará­csonyi mezők. Könyvszemle 11.05: Nagy mesterek kamarazenéjéből 13.07: Jenufa. Részletek Janácek operá­jából 13.53: Szimfonikus zene 15.40: Holnap közvetítjük... 16.10: A gazdasági növekedésről 16.35: Tip-top parádé 17.05: Debreceni Zenei Hét. Kapcsoljuk a debreceni Bartók-termet. Kóruspó­dium közben: 17.40: Tallózás 18.00: A hangversenyközvetítés folytatása •kb. 18.40: Zenekari operarészletek 19.05: Iskolarádió 19.35: Debreceni Zenei Hét. Kapcsoljuk a Zeneművészeti Főiskola hangverse­nyét. Ljudmila Semcsuk dalestje közben: kb. 20.05: Egy pálya vonzásában 20.25: A hangversenyközvetítés folytatá­sa kb. 21.05: Hangszerszólók kb. 21.25: Rádiószínház kb. 22.09: Dzsesszfelvételekből 22.34: Zenekritikusok hanglemezekről 23.04: Magyar szerzők kamarazenéjéből MAGYAR TV 8.03: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétor­na (ism.) (SZÍNES) 9.50: Lottósorsolás — 49. hét. Közvetítés a Kereskedelmi és Propaganda Iro­da Hargita stúdiójából 16.18: Hírek 16.25: Malom. Utazási vetélkedő. Jugosz­lávia 16.55: Lloyd George járt minálunk. Ma­gyarul beszélő angol tévéfilm (SZÍNES) 17.50: Reklám 17.55: Mindenki közlekedik... Közlekedési műsor 18.10: TI és MI — Bejelentkezés 18.15: Reklám 18.20: öt perc meteorológia 18.25: Nyitott boríték 18.55: Reklám 19.05: Olvassatok mindennap. Gyermek­könyvhét 19.10: Esti mese (SZÍNES) 19.20: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (SZÍNES) 19.30: TV-Híradó 20.00: Delta. Tudományos Híradó 20.25: Ti és MI. Nők és férfiak országos társasjátéka (SZÍNES) 21.55: Családi kör. Szülők, nevelők maga­zinja 22.45: TV-Híradó 3. 22.55: Reklám II. MŰSOR 18.23: Női Kézilabda Világbajnokság. Közvetítés Pozsonyból, felvételről (SZÍNES) A szünetben: Reklám 19.40: Ike és Tina Turner a párizsi Olym­pia színpadán zenés film (ism.) (SZÍNES) 20.00: Egy rövid vakáció. Olasz film (SZÍNES) 21.45: TV-Híradó 2. 22.05: öt perc meteorológia (ism.) 22.10: Beethoven: VIII. Szimfónia. A Bé­csi Fiiharmonikus Zenekart Claudio Abbado vezényli (SZÍNES) SZLOVÁK TV 15.10: Belorusz pályaudvar — szovjet film (SZ) 16.45: Hírek 17.05: Rövidfilmek 17.50: Portréfilm (SZ) 18.10: Ismerd meg az állatokat — francia tévéfilmsorozat 5. rész (SZ) 18.40: Esti mese (SZ) ,18.50: Idő járás jelentés 19.00: TV-Híradó 19.30: Ünnepi műsor a Honvédelmi Szö­vetség VI. kongresszusa alkalmá­ból (SZ) 20.30: Kurtizánok tündöklése és nyomorú­sága — francia tévéfilmsorozat — 1. rész 21.30: TV-Híradó 22.00: A rendőrség közbelép 22.15: A Sztracenia-völgy — szlovák film (SZ) 23.40: A Taktici együttes műsora (SZ) JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló 17.45: A mágnes — gyermekműsor (ism.) 18.15: Közönségesen nézve 18.45: Hajolj meg és kezdd el — szóra­koztató zene 19.15: Rajzfilm 20.00: Hét plusz hét — szórakoztató zene 21.05: Gyökerek — filmsorozat 22.55: Hét tv-nap OSZTRÁK TV 14.40: Lili. Film-musical 17.00: Egy japán fiú története, film 17.55: Jóéjszakát gyerekek 19.30: TV-Híradó, kultúra 19.50: Sporthírek 20.15: A lobogó. Tévéfilm 22.45: A lovas férfi. Kalandfilm 0.30: Hírek, sporthírek II. MŰSOR 18.00: Az utolsó dühös ember. Film 19.10: Utifilm Mexikóról 19.30: Filmbarátok műsora (ism.) 20.15: A mágusok közöttünk vannak Köz­vetítés az 1978-as nemzetközi bű­vész-találkozóról 21.30: Dr. Schenk félelmei. Film 22.30: Sporthírek A Magyar Rádió és a televíziók mai műsora Gross Arnold mesevilága Képünk Gross Arnoldot ábrázolja. Portréfilm készül róla, előtte a rendező: Soós Mária, s az operatőr, Márk Iván. A film címe: „A város felett” nemcsak azért, mert a tizedik emelet teraszáról Pest háztetői látszanak, ha­nem, mert e készülő tv­­film egyik szereplője mé­regzöld léggömb, amely a város fölé emelkedik, gon­dolájáról Gross Arnold jel­vényei — munkájának, já­tékainak stigmái, kincsei — csöngnek: szívek, virágok, kalitkák, angyalkaszárnyak, babák, csengők, harangok. A város felett száll a léggömb, alattunk Pest öreg és új házai körbefu­tó gangjai. Kockakő és be­tonsivatag udvaraiból ki­nőtt magányos, lombos fák, lomberdő — szabad madárkalit jai; az utcák fölé kitartott tenyérnyi kis erkélyek, az erkélyeken gye­rekek, nagymamák, magá­nyos és komor asszonyok, férfiak. A művész nem szabadul­ni akar terhétől, — Gross a léggömb gondolájában — * hogy könnyebbé váljék ha­jója, s mind magasabbra, messzibb kerüljön a város­tól, virágcsokrait, játéka­it, madarait, angyalkahajú babáit a gyerekeknek, nagymamáknak, az udva­rokon üldögélő öregeknek, az ablakkeretekbe zárt, az ablakokban könyöklő szo­morú, a város fölött szál­ló léggömböt is becsapás­nak, valamiféle áruház reklámtrükkjének vélő ma­gányos pesti bérlőinek vi­szi, engedi le ajándékként gondolájából. A portréfilmek szokása szerint bemutatják a mű­vészt — magánéletét, ott­honát — s alkotását. Mun­kásságáról okosan, magya­­rázóan beszélgetnek vele, vagy mással, róla. E film­ben kevés ilyen „beszélge­tés” lesz, inkább Arnold útjait követhetjük a vá­rosban. Nagy távcsővel vág neki, még egy fényképező­gép is hintázik oldalán. Egy-egy erkélyt távcsövé­vel megcéloz, vajh mit hoz be a felfedőnek, mily élet­nagyítást a látcső objektív­­je? Tehát att fent, az er­kélyen, kérdezzük meg Grosstól: — Mi a vélemé­nye a játékosságról? A já­ték valóban esztétikai ka­tegória? — Csak egy lehetőség a kifejezésre. Ha nagyon megpiszkálnak, nem is vagyok olyan játékos. Ta­lán csak a rézkarctechni­kám művessége miatt mondják, rézkarcomra, hogy olyan „kedves”. Ha a munkáimat részletekben néznénk; egyáltalán nem olyanok. Ha nem akarunk nagy szavakat használni, csak azt mondom: játékos. Hiszem, hogy a feszültséget kifejező alkotások mellett a játékos iróniával és ön­iróniával megragadott és kifejezett képzőművészetre is szükség van. Hát ilyenek az én grafikáim. Csodavilág? Mesevilág? Egy bekeretezett, ketté­tépett, de megragasztott, megsárgult moziplakát is szerepel majd e film ké­pei közt. „A film szóra­koztat, nevel és tanít. Cso­da Milánóban. Olasz film­szatíra.” Gross egyszer szőlőt vá­sárolt az utcán, és a sta­­nicli, amiben a gyümölcsöt kapta, ennek a plakátnak a felébe tépett oldala volt. Tél jött, majd tavasz, s koranyáron Miskolcon egy­szer cseresznyét vett. Pa­pírzacskóba kapta gyümöl­csöt. A zacskó a Csoda másik fele volt. KÖBANYAI GYÖRGY 6 — NAPLÓ — 1978. december 8. péntek Apróhirdetések Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy hirdetéseket naponta 7.30-tól 16.30-ig, pénteken 7.30-tól 15.30-ig, szom­baton 7.30-tól 12 óráig veszünk fel Veszprém, Szabadság tér 15. szám alatt. Vidéki hirdetőink levélben is feladhat­ják hirdetéseiket, a hirdetésdíj befizetésére csekket kül­dünk. Apróhirdetés szavanként szombaton 7.—, egyéb na­pokon 4.— Ft. Házassági hirdetés díja szombaton 3.50, egyéb napokon 2.— Ft + 10.— Ft jeligedíj. Halálozási értesítés, köszönetnyilvánítás soronként szombaton 30.— egyéb napokon 16.— Ft. Az első, és minden további vas­tagon szedett szó kettőnek számít a díjszabásban. Apró­­hirdetésnél a legkisebb díj 40.— Ft. A jeligés hirdetések­nél plusz 10.— Ft kezelési költséget számítunk fel. Jel­igés hirdetésekre érdeklődés, válasz csak levélben! Posta­címünk, Veszprém megyei Lapkiadó Vállalat 8201, Veszp­rém, Szabadság tér 15. Telefon: 13-250, 51, 52. INGATLAN Északbalatoni kis házat vennék. Levelet: „Közmű­ves telken” jeligére a Veszprém megyei Lapkiadó Vállalathoz, Veszprém, Sza­badság térl^_____________ Balatonfüreden a Péter hegyen 200 négyszögöl ba­latoni panorámás, közmű­vesített, beépíthető 8 éves termő szőlő igényesnek el­adó. dr. Kaiserné, Bala­­tonfüred, Zrínyi u. 11. Eladó Pápa, Törzsökhe­­gyen 1700 négyszögöl gyü­mölcsös megosztva is. Üt, villany van. Érdeklődni: Pápa, Felszabadulás út 6. Családi ház eladó. Hor­váth Péter, Tapolca, Bala­ton u. 32. Érdeklődni egész nap._________________________ 404 négyszögöl telek két­szintes házhoz való anyag­gal Veszprémben sürgősen eladó készpénzért. Alap kész. Érdeklődni: Veszp­rém, Egry J. u. 33/A. 1/3. Köveskáli szőlőhegyen (Veszprém megye) 350 négyszögöl 7 éves szőlő el­adó. Érdeklődni: Pálffy Zoltán, Kaposvár, Rippl Rónai utca 12._____________ Felsőörsön zártkertben 200 négyszögöl szőlő és gyümölcsös eladó. Érdek­lődni naponta 16 órától Lakatos, Veszprém, Sza­badság-puszta.______________ Kádártán házrész olcsón eladó. Érdeklődni: Vasas u. 13._______________________ Hévíztől 13 km-re Vár­völgyön 600 négyszögöl szőlő rompincével sürgő­sen eladó. Érdeklődni: Zsár, Tótvázsony, Kereszt út 24., vagy Halimba, Akác­fa u. 10.___________________ Balatonalmádi központ­jában beépíthető telket vennék, pontos leírások és ármegjelöléssel. Levelet: „Nyaraló” jeligére a Ma­­gyar Hirdetőbe, Veszprém. Eladó 40 m2 alapterületű gazdasági épület — raktár­nak is alkalmas, valamint egy jó állapotban levő 12 éves, sodrott ló. Veszprém, Mátyás u, 17.________ Balatonfüreden családi ház építésére kijelölt 200 négyszögöles lakótelek el­adó. Sarlós József, Bala­­tonfüred. Barlang utca 4, Eladó azonnal beköltöz­hető háromszobás ház, 400 négyszögöl telekkel. Erős épület. Balatonfüredhez 5 km. Érdeklődni lehet a helyszínen: Csefkó Zsig­­mondné, 8230 BalatonsZől­­lös, Fő u. 87. LAKAS Fiatal házaspár 1 kis­gyermekkel albérletet ke­res Pápán. Ajánlatokat: „Sürgős” jeligére a Ma­gyar Hirdetőbe Pápa, Fő tér 20, Ajkán 2 szoba összkom­fortos földszintes OTP öröklakás 180 000 kp. + OTP átvállalással eladó. Érdeklődni: Ajka IV. íol­­buhin u. 36, du. 16 órától. Szoba-konyhás lakás áron alul, sürgősen eladó, beköltözhetően. Érdeklőd­ni: Tapolca, Alkotmány u. з. C. lph, fsz. 2 Szabó. Ajkán központi fűtéses, meleg albérletet keres gyermektelen házaspár, fürdőszoba, konyha hasz­nálattal. Páczelt Imre, Aj­ka, Rózsa u. 4.____________ Különbejáratú szoba ki­adó, gyermektelen házas­pár. vagy 2 személy részé­re. Veszprém, Szabadnép и. 12. vagy 7._____________ Pápai, lakótelepi kétszo­bás tanácsi lakást veszp­rémi hasonlóra cserélek. Ajánlatokat „Telefon van” — jeligére a Magyar Hir­­detőbe Pápa, Fő tér 20. Szobák kiadók, vállalat­nak is, Csatáron 200 négy­szögöles telek faházzal el­adó. Nagy, Veszprém, Dió­­fa u. 16/C. II. em. Elcserélném Gyöngyösön levő 51 m2-es tanácsi laká­somat veszprémi hasonlóra. Érdeklődni Stadion u. 1/B. fdsz. 4. telefon: 13-131, du. 14 órától, Kiss.____________ Pécsi 2 szobás, vagy vár­palotai 2 szobás lakást cse­rélnék veszprémire. Dr. Csák Ilona, Várpalota, Má­tyás Király u. 3. AUTO-MOTOR 412-es Moszkvics eladó. Alkatrésznek is. Berhida, Mező I. út 13. 408-as Moszkvics 72 000 km-rel olcsón eladó. Né­meth Károly, Veszprém, Völgyikút u. 5. Buszpálya­udvarral szemben.__________ 1200-as Lada személygép­kocsit vennék PA rend­számtól. Levelet: „Igényes” jeligére a Veszprém megyei Lapkiadó Vállalathoz, Veszprém, Szabadság tér Rí__________________________ ZS P Fiat 126-os ejadó. Érdeklődni: Veszprém, Kis­kőrösi u. 30.______________ 1980-ig műszakizott 1000- es Wartburg eladó. Berhi­da Mező I. u. 5,__________ Kerti traktor pótkocsival, ekével, rotációs kapával felszerelve eladó. Balaton­­almádi, Remetevőlgy u, 39. 60l-es Trabant olcsón el­­adó. Hosszú, Balatonakali. Lada 1500-as, PF-es el­adó. Érdeklődni: Dénes János, Keszthely, Zsidi u. 2.___________________________ 850-es Fiat személygép­kocsi eladó. Padragkút, Ár­pád u. 41. Megtekinthető minden nap du. 14 órától. 1000-es Wartburg 1980-ig műszaki vizsgázott eladó. Érdeklődni: Pápa, Kiss Já­­nos utca 43, R—4-es műszaki vizsgára felkészítve eladó. Érdek­lődni Balatonfüred, Vasút u. 3. Húsbolt.______________ MB 1000-es Skoda ka­rambolozott, új S 100-as motorral eladó. Veszprém, Csalogány u. 8. (Dózsavá­ros).________________________ CN-s kiskerekű Wart­burg friss műszaki vizsgá­val eladó. Pápa, Lenin ltp. з. ép. 2/17,_________________ PG rendszámú Wartburg Tourist, kevés km-rel, Igényesnek eladó. Érdek­lődni : Veszprém, Kádártai út 43, PE Trabant Speciál el­adó. Érdeklődni: Veszp­rém, Martinovics u. 7. Skoda Combi karosszéria elemek és alkatrészek, újak eladók. Heindl Gyu­la, Balatonalmádi, Sallai út 10._______________________ PB Trabant Speciál el­adó. Lejárt műszakis, vagy karambolos, elöl kevésbé sérült bogárhátú Volkswa­gent vennék. Pápa, Erkel и. 97._______________________ Z-s vagy P-s írsz. Tra­bant Combit vennék. Cím: Kovács, Pápa, Vajda Péter ltp. 4. ép. I. 1. UL írsz. Zsiguli kifogás­talan állapotban sürgősen eladó. Érdeklődni: naponta 14 órától Szép Zoltán, Fűz­­főgyártelep, Gagarin u. 23. gelka autórádió' SZERVIZ BALATONFÜRED Jókai út 15. Autórádió, au­tómagnó, eladása, beszere­lése, javítása. Autóanten­na, póthangszórók szak*­­szerű szerelése, zavarszü­­rés. A nálunk vásárolt au­tórádiót soronkívül besze­reljük. TELEFON: 40-333. VEGYES Középiskolai végzettségű nő vagyok. Gépjármű for­galmi tiszti tanfolyammal és 13 éves szakmai gyakor­lattal állást változtatnék. Leveleket: „Január” jeligé­re a Magyar Hirdetőbe, Veszprém, Kossuth u. 6. kérem. Faesztergályos munkát vállalok közületnek is. Pápa, Béke utca 7.________ Gépkocsivezető, több éves gyakorlattal, nagy buda­pesti helyismerettel elhe­lyezkedne azonnal, Veszp­rémben. Levelet: „Anyag­­beszerzés is érdekel” jel­igére a Veszprém megyei Lapkiadó Vállalathoz, Veszprém, Szabadság tér 15. Eladó mély és sport ba­bakocsi. Pécsely, Templom utca 88. 6 hónapos vemhes üsző eladó. Nagy János, Dab­­rony. Gyermekgondozást vál­lalok. Cím: Tapolca, Di­mitrov tér 9. C szárny, 3 em. 310. Érdeklődni: dél­előtt_______________________ Ezüst-, aranyvasárnap, egész nap nyitva esküvői ruhakolcsönző a Délinél, Budapest XH. Greguss u. 6;___________________________ Gáztűzhely reduktorral és palackkal eladó. Majer Vil­mos, Veszprém, Ady E. u. 43. Érdeklődni: 17 óra után.________________________ Magyar vadas nyúlanyák és süldők kaphatók. Veszp­rém, Jókai u. 39. Eladó 1 db. garanciális 7500 kcalóriás olajtüzelésű fürdőkályha, Ajka, Rákóczi u. 42. Épületfának nyárfarönk eladó. Érdeklődni egész nap, Tóthék, Pápa, Tapolca u. 14._______________________ Egy db 180 kg-os hízott sertés eladó. Veszprém, Ár­pád ű. 26. Reneszánsz bútor kapha­tó. Nagy Jánosné, Nemes­­vámos, Kossuth út 46, Olcsón eladó új önkiol­­dós síléc, felszerelve. Ér­deklődni egész nap, Veszp­rém, Kinizsi u, 50.________ Hagyatékból hálószoba­bútor eladó. Érdeklődni: 17 óra után dr. Rövid Klára Tapolca, Vöröshadsereg u. 20. Olcsón eladó új sötétkék férfibunda. Érdeklődni: egész nap Veszprém, Ki­nizsi u. 50,_________________ 7 db 100—130 kg-os ser­tés, mosógép és 220 Voltos terménydaráló eladó. Né­meth Károly, Veszprém, Völgyikút u. 5. (Buszpá­lyaudvarral szemben) ■_____ 1911-es festett, faragott komód, ágyneműtartónak is alkalmas, igényesnek eladó. Veszprém, Haszkovó u. 16/G, I. X. em. 25. Gyermekágy matraccal eladó. Veszprém, Halle u. 9/F. IV. em, 13.___________ Hízott sertés eladó. Forst­­hoffer János, Palóznak. 2 heverős garnitúra és ebédlőasztal székekkel el­adó. Veszprém, Cserhát 4/A. I. em. 8. vagy IV. em. 20.__________________________________________ Sok istállótárgya eladó. Cím: Horváth Gábor, Adorjánháza, Fő utca 108. alatt.________________________ Üj, színes tv. eladó. Ajánlatokat: „Rekord” jel­igére a Magyar Hirdetőbe Pápa, Fő tér 20.___________ Kiscicákat jóhelyre el­ajándékoznék. Payr, Veszp­rém, Dózsa utca 12,_______ Háromlángos NOVA vil­lanytűzhely — elhalálozás miatt — kedvezményes áron eladó. Szentjakabfa, Fő u. 19.___________________ Olajkályha eladó. Cso­pak, Füredi u. 1.__________ Eladó egy modern szo­babútor. Érdeklődni este 5 után, Veszprém. Strom­­feld Aurél u. 4, III/13. Sztereo rádió 2x25 W el­adó. Chikán, Veszprém, Halle u. 9/E._______________ Szobafenyő, különböző pálmák eladók. Telefon: Veszprém 11-733.___________ Hízott sertés eladó. Ér­deklődni* egész nap: Kon­dor Béla Malomsok._______ 10 db 9 hetes malac el­adó. Papkeszi, Fő u. 11. szám. ötvenéves egyedülálló asszony vagyok, idős sze­mély gondozását vállalnám lakásért. „Csak Veszprém­ben” , jeliére a Veszprém megyei Lapkiadó Vállalat­hoz, Veszprém, Szabadság tér 15.______________________ 160 kg-os hízott sertés eladó. Veszprém, Stadion u. 4. ______________________ Eladó pecsenye te­­nyészkacsa P. fehér. 800 darab. Ára: 70.— Ft/db. Kistételben, sürgős, Somo­­dy, Balatonfüred, Ady E. u. 2.________________________ Hízott sertés eladó. Veszprém, Rozmaring u. 2(f. Modern vonalú 16-os női panofix bunda, újszerű ál­lapotban eladó. Kovács, Fűzfőgyártelep, Gagarin u. 15. Egész nap. 120 literes akvárium, teljes felszereléssel eladó. Veszprém, Haszkovó u. 29/A. II. em. 8. Vízvezetékszerelést, köz­ponti fűtés szerelést vál­lalok azonnalra, anyaggal. Levélcím: Péli László Ba­latonfüred, Dobó u. 7. 2 db 3 éves, 8 hónapos vemhes, egyben jármos te­hén eladó. Stefanies, Ohíd, Kossuth u. 105.____________ Karácsonyfa fenyő 2000 db eladó. Cím: Fülöp La­jos, 8800 Nagykanizsa, Bé­ke u. 33. HAZASSAG 34 éves, 170 magas, le­gényember megismerkedne, házasság céljából korban hozzáillő lánnyal. Lakás van. Levelet: „Balatonpart 41 944” jeligére Magyar Hirdetőbe Veszprém, Kos­suth u. 6.__________________ 69 éves, nyugdíjjal és kertes házzal rendelkező férfi megismerkedne házas­ság céljából korban hoz­záillő elvált, vagy özvegy­asszonnyal, aki megértő társa lenne. Nem számít, ha vagyontalan. Gyermek nem akadály. Leveleket: „Jön, vagy én megyek” jeligére a Magyar Hirdető­be, Pápa, Fő tér 20. Állást keres? Itt talál! Felvételre keres a várpa­lotai Feketegyémánt Étte­rem és a padragkúti Bá­nyász Étterem központi fűtő szakvizsgával rendel­kező fűtőt, Marabu kazán­hoz. Jelentkezéseket: a fen­ti éttermeknél kérjük sze­mélyesem______________ _ Az M. N. Uzsai Erdésze­te a lesencetomaji 2 mű­szakos kavicsüzemébe gé­pésztechnikust vesz fel műszakvezetői munkakör­be. Jelentkezni lehet az erdészetvezetőnél.___________ A veszprémi Tejüzem fel­vételre keres szállítmány­kísérői munkakörbe, erköl­csi bizonyítvánnyal rendel­kező férfi dolgozót. Jelent­kezni lehet munkanapokon az űzemigazgatónál. A 301 sz. Szakmunkás­­képző Intézet (Ajka III. Vájár u. 1.) fűtőt al­kalmaz, megfelelő bizonyít­vánnyal, Komfort III. tip. 0,2 att. nyomású olajka­zánok kezelésére. Nyugdí­jas személy jelentkezé­­sét várjuk. Építési részlegvezetőt ke­res a Badacsonytomaj NKT. VB. Közületi Szol­gáltató Üzeme. Feltétel kö­zépfokú vagy felsőfokú építőipari technikum, leg­alább 5 éves kivitelezői gyakorlat. Jelentkezés: Ba­dacsonytomajt Káptalantó­­ti u. Egész évben üzemelő üdülőnkbe gyakorlattal rendelkező, vizsgázott sza­kácsot felveszünk. Jelent­kezni lehet: Állami Gaz­daságok Közös Üdülője igazgatójánál (Csopak, Für­dő u. 30.), munkaidőben, vagy levélben. Köszönetnyilvánítások Ez úton mondunk hálás köszönetét mindazoknak akik szeretett édesanyánk, SCHMOLCZER BÉLANÉ temetésén megjelentek, sír­jára koszorút, vagy virá­got helyeztek, mély fájdal­munkat bármily módon enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család Veszprém. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szere­tett édesanyánk, nagy­anyánk, BÉKEFI JÖZSEFNÉ temetésén megjelentek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek, fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyá­szoló Békefi család. Színház December 8. péntek, Veszprém, „Csokonai” bérlet, este 7 óra: MAZEPA December 8. péntek, Veszprém Játékszín, es­te 8 óra: GELLÉRTHEGYI ALMOK December 9 szombat, Veszprém „Blaha Lujza’1 bérlet, este 7 óra: MAZEPA December 9 szombat, Veszprém Játékszín, es­te 8 óra: GELLÉRTHEGYI ALMOK December 9. szombat, Veszprém megyei Mű­velődési Központ du. 3 óra: A HÉTFEJÜ tÜNDÉR Boldog karácsonyt a Centrum Áruházból! ezüstvasárnap TARTUNK NYITVA Centrum Áruház

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék