Napló, 1984. július (Veszprém, 40. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-12 / 162. szám

Sikeres év az NB 11-ben Rangot szereztek maguknak a veszprémiek Egy évvel ezelőtt — ered­ményes osztá­lyozó után — óva­tos hangok hallatszottak a BVTC NB 11-es labdarúgócsa­patával kapcsolatban. Sokan felhívták a figyelmet az újon­cokra leselkedő veszélyekre. Az is igaz, nem kevesen volta­k, akik (hivatkozva a neves já­tékosállományra) a második vonal meglepetés-csapatának titulálták a veszprémi kék-fe­héreket. - Az igazság valahol a fél­úton van — szögezte le véle­ményét az év értékelésekor Te­mesvári Tibor vezető­edző. — Mi 36 bajnoki pontot tervez­tünk, s gondtalan bennmara­dást reméltünk. Nos, az 1983/84-es idény­ben rangos névjegyet tett az asztalra­ az újonc gárda: negy­ven pontot gyűjtött, s az elő­kelő hatodik helyen végzett, ötvenkét százalékos teljesít­­­ményükkel az osztály egyik kellemes meglepetését szolgál­tatták. Kiegyensúlyozott teljesítmény Mint minden csapatnak, ne­kik is hazai környezetben ment jobban a játék. Veszprémben 19 összecsapáson 13-szor győztek, ötször mérkőztek dön­tetlenre, s csupán, egy alka­lommal — a sokáig bajnokvá­rományos Debreceni MVSC-től — szenvedtek balszerencsés ve­reséget. A 81 százalékos telje­sítményt 34:11-es gólkülönb­séggel érték el.­­ Pedig a létesítményünk ko­rántsem éri el az ebben az osztályban, játszók színvonalát — panaszolták a csapat veze­tői. — Kívánnivalót hagy maga után a játéktér minősége, s a lapos lelátók sem segítik elő, hogy tűzbe-lázba jöjjenek a szurkolók. Idegenben három győzelem, ugyanennyi döntetlen,­­kilenc pont (23 százalékos teljesít­mény) jelezte az osztályban szükséges rutin hiányát. Ilyen bontásban -meglehetősen- félol­dalas a BVTC mérlege. Más megközelítésből azonban már kedvezőbb a helyzet. Tavasszal és ősszel is 20-20 pontot értek el. Az pedig kifejezetten a fej­lődés jele, hogy az őszi nega­tív gólkülönbség (34:36) után biztonságosabb játékkal, küz­delmesebb félévben már pozi­tív (22:20) volt a gólok ará­nya, hogy minden mérkőzésen ott volt: a középhátvéd Jugovics Lajos. Kétszer nem játszott Né­meth Zoltán, négyszer Diósi, ötször Belső és hatszor Mater. - Egytől tízig osztályoztuk mérkőzésenként az egyéni­­tel­jesítményeket - mutatta az ér­tékelési rendszert Balogh Ká­roly. - Két játékos ért el egy­­egy alkalommal maximális ér­téket. Andorka a D. Kinizsi, Palla a Nagykanizsa ellenében játszott kifogás nélkül. Az átlagteljesítmények sorá­ban a kapus Palla Antalé a legmagasabb: 6,92. Őt a 6,6-os átlaggal Mater, Bara­nyi és An­do­rka követi. Az ötö­dik helyen Árky áll, aki a sok kihagyás­­ellenére is 5,95-ös át­lagot produkált. — Akadtak igen jó, s alkal­manként rossz csapatteljesít­mények — mondta a vezető­edző. — Szerintem a 22-es Vo­lán, s a Békéscsaba ellen nyúj­tottuk a legjobb játékot, míg Békéscsabán, Szolnokon és Ózdon alaposan elmaradtunk a várakozástól. A szurkolók egyébként talán Diósi­­góljaira emlékeznek a legszívesebben. A szemfüles csatár 22 alkalommal zörgette meg ebben a bajnokságban a hálót, s ezzel második az NB II gólvadászainak versenyében. A szurkolók nem kényeztet­ték e­l a nagyszerűen­ szereplő gárdát. Mintha természetesnek vették volna a jó eredménye­ket, mert nyoma sem volt a focilázna­k Veszprémben. Pedig - jó csapat mellett - ez is kell a jó labdarúgáshoz ... A kék-fehérek a héten meg­kezdték a felkészülést az új bajnokságra. Vasárnap öskün már MNK-mérkőzést vív­nak. A szurkolók megkezdhetik a ta­valyi gyengébb „szereplésük" kijavítását. Kis Dezső „Légibalett" a labdáért az egyik veszprémi mérkőzésen. Jobb­ról 9-es mezben Diósi, a legeredményesebb csatár. Pajor László felvétele Huszonhárman szerepeltek A csapat 13 összecsapáson­­nem kapott gólt. Viszont kilenc alkalommal eredménytelen, volt a támadójátéka, s ez jelzi a jövő feladatait is. (Igaz, a mozgékony, gólerős Árky porc­­műtét miatt tavasszal csak négyszer­­lépett pályára!)­­ A 38 találkozón 23 játé­kos kapott bizonyítási lehető­séget — mutatta a statiszti­kát Balogh Károly pályaedző. — Azért voltak ilyen sokan, mert eltiltás (Csornai, Kele­men), visszavonulás (Karpát), katonaság (Bognár) miatt kénytelenek voltunk a keretet kiegészíteni. Ráadásul hosz­­szabb-rövidebb sérülések miatt alig volt egymást követő for­duló, amikor ugyanabban az összeállításában szerepelhet­tünk. A már említett Árky mellett még Baranyi hiányzott huza­mosabb ideig, aki kulcscsont­törés miatt figyelte társai já­tékát a lelátóról. Harminc sár­ga lap (!) és két kiállítás (Ke­lemen és Mater) is belezavart Temesvári Tibor összeállítási elképzeléseibe. Mindennek ellenére egyszer sem volt az újonc gárda- ki­esőhelyen! S ami annak ide­jén különösen örvendetes volt:­­egy alkalommal — igaz, az el­ső fordulóban - a feljutást je­lentő második helyen tanyá­zott a társaság. Hogy végül mennyire reális az eredmény, az is bizonyítja, hogy a BVTC a legtöbbször (12 alkalommal) a hatodik helyen állt. Az utol­só hét fordulóban zsinórban hatodikak voltak a rangsor­ban . Diósi a második Nagy volt a fluktuáció a csapatban­. Csak egyetlen já­tékos mondhatta el magáról. ­ Útmutató és összesítő , a totó 28. játékhetére 1. Népszava, 2. Magyar Rádió, 3. Népsport, 4. Sport - I fogadás, 5. Veszprémi Totó-Lottó Kirendeltség, 6. a Napló ■ tippje. A 27. játékhéten a Népszavának 10, a Magyar Rádió-­­ nak 11, a Népsportnak 11, a Sportfogadásnak 8, a Veszp­■ rémi Totó-Lottó Kirendeltségnek 11, a Naplónak 11 találata­­ van­ A szelvények beérkezési határideje szombat déli 12 óra. Megyénkben a totót legkésőbb pénteken be kell adni. 1. 2. 3. 4. 5. 6. | 1. Ferencváros-FC Zürich 1x 1x 1 1 1x 1 | 2. Göteborg—Videoton 12 1x 1x2 12 1 1x2 | 3. St. Gallen-Mönchengladb. x2 x2 x2 12 2 12 | 4. Bohemians—Lyngby 1 1x 112 1x2 1 | 5. Wismut Aue-Aarhus 1 x2 1x 1x x2 1 | 6. Lilleström—B. Ostrava 12 1x 1x 1 1x2 1x2 | 7. R. Kerkrade-Liégeois 12 1 x2 1x 1x2 1x | 8. Stand. Liege—Braunschw. 11x1x1 1 1 | 9. Deventer-Odense x2 1 1x2 1 x2 1 | 10. Nürnberg-Gornik Zabrze 1 1x 1x2 1 x2 1x | 11. Sturm Graz—FF Malmö 1 1x 1x 12 x 12 | 12. Luzern—Karl Marx Stadt 2 1x 1x 1x x2 1x2 | 13. Katowice—Valeregen 1 1 1 1x 1 1x | 14. Klagenfurt—Sp. írnava 1 1 1x2 1x 1x x | 15. AIK Stockholm—Magdeb. 1 1 1x 1x 1 1 I 16. Düsseldorf—Brönby 1 1 112 1 x Innen-onnan - Hét ország nyolc csapa­tának részvételével július 17. és 21 -e között rendezik a férfi A-kategóriás nemzetközi kézilabdatornát az NDK-ban. A rendezők elkészítették a két csoport beosztását. Az A-csoportban szerepel a világ­bajnok Szovjetunió, Csehszlo­vákia, Magyarország és az NDK B együttese. A B-cso­­portban az olimpiai bajnok NDK A-válogatottja, a vb­harmadik Lengyelország, Ku­ba és Bulgária csapata küzd.­­ A pénteki sportműsor. Sakk. A Cooptourist nemzet­közi női egyéni versenye, Ta­polca, 15. — Tenisz. Megyei nyári tömegsportverseny. Pá­pa, Vasas-pálya, 13. — Tele­sport. Sporthírek, 20.25. -Sporthírek a rádióban. Kos­­suth-adó, 18.55, Petőfi-adó 14.35, 15.20, 18.35, 19.30 és 23.15. - Ankarai jelentés szerint a török kormány követeli a Los Angeles-i olimpia szervező bi­zottságától, hogy adjon előze­tes garanciát sportolói védel­mére. Lapjelentések szerint ugyanis az Amerikában mű­ködő örmény terroristacsopor­tok halállal fenyegetik azokat, akik segítséget nyújtanak a török olimpiai küldöttség tag­­jai számára az Egyesült Ál­la­­­mok-beli tartózkodásuk során. A fenyegetés természetesen a török olimpikonokra is vonat­kozik.­­ Veszprémben befejező­dött a két osztályba­n a 17 csa­patos városi asztalitenisz csa­patbajnokság. Az első osz­tályban a herendiek nyerték a bajnokságot a Bakony Művek, a BM II és a Vegyipari Egye­tem előtt. A másodosztályból az úttörőház és Herend tar­talékait legyőző Építők KTSZ együttese jutott fel az első osztályba.­­ A Sabaria Kupa nemzet­közi ifjúságii vívóversenyt 348­­fiatal részvételével rendezték Szombathelyen négy fegyver­nemben. A magyarok mellett lengyel, olasz, osztrák, svájci és román sportolók léptek pástra. Megyénk fiataljai kö­zül a várpalotai Dancsó sze­repelt a legeredményesebben, aki a párbajtőrversenyben Ker­tész (svéd) és Dobrocsányi (MTK-VM) mögött a­ harma­dik helyen végzett.­­ Elkészült az asztalitenisz Szuper Liga 1984/85. évi sor­solása. Szeptember 19.: Svéd­­ország-Magyarország. Október 10.: Anglia—Magyarország. No­vember 7.: Magya­rország-Csehszlovákia. December 12.: Magyarország—Hollandia. 1985. január 9.: Magyarország -­NSZK. Február 20.: Lengyel­­ország-Magyarország. Március 6.: Jugoszlávia—Magyarország.­­ A Balaton Bútor SE NB II-es­­női kézilabda-együttese július 12-én, csütörtökön kez­di meg felkészülését Sényi László edző vezetésével a baj­nokság őszi­­idényére. . Félévi rangsor kézilabdában Kiesőhelyen a T. Bauxitbányász A férfi NB I/B állása A férfi NB II-ben Ajkai Alu—S. Bányász 28:26 (15:10). Siófok, 200 néző. V: Gőzsy, Völgyi (Kaposvár). Alu­mínium: Kovács — Orbán 5, Zeitler F. 6, Nyirő 4, Zeitler T. 3, Táncsics 1, Barta 8. Csere: Fodi 1, Szalai, Gombos, Pribék, Major. Edző: Lakos Dezső. A sokat fegyelmezetlenkedő, há­rom piros lapot begyűjtő ha­zaiak ellen az ajkaiak jó csa­patjátékkal érték el megérde­melt, értékes idegenbeli győ­zelmüket. Jó: Kovács, Barta, Zeitler F. A hazaiak legjobb dobói: Varga 6, Molnár 5, 1, V. Dózsa 11 1 2 376:339 23 2. Szondi SE 94 4 416:380 22 3. B.-csaba 9 1 4349:31519 4. Komló 904 305:289 18 5. Solymár 7 2 5347:316 16 6. Cs. Papír 6 2 6 345:346 14 8. TFSE 5 3 9386:423 13 9. Fóti Gy. 527 316:324 12 10. Bp. Sport. 5 1 8 349:354 11 11. Nk. Olajb. 5 1 7 326:336 11 12. D. Kőolaj 42 8 324:250 10 13. T. Bauxit 4 09 345:361 8 14. Szilasm. 238299:367 7 A tavaszi végeredmény 1. Bólyi M. 10 1 0 323:223 21 2. Győri Épt. 7 1 3288:260 15 3. Katona SE 7 1 5320:293 15 4. Ajkai Alu 6 1 5279:280 13 5. Szfv. MÁV 524283:265 12 6. Nagyatád 5 2 4278:279 12 7. BHGSE 5 1 5264:264 11 8. Környe 5 1 5248:263 11 9. Sárszentm. 4 2 6 261 :281 10 10. Siófok 40 7 284:266 8 11. G. Villany 4 0 7 248:266 8 12. Pécsi K. 0 0 11 243:350 0 A női NB II-ben 1. Sz. Köfém 10 0 1 256:160 20 2. Szeksz. 8 1 2211:176 17 3. Zalaeg. 8 0 3223:194 16 4. B. Bútor 6 1 4 188:184 13 5. Pécsi K. 60 5 251:109 12 6. Tata 60 5 195:184 12 7. Tolna 50 6 191:192 10 8. Latex 4 1 6 187:196 9 9. Herend 4 1 6204:218 9 10. Mosonm. 3 1 7 193:228 7 11. Kaposvár 30 8 162:228 6 12. Tamási 0 1 10 136:230 1 Tatai AC—Herend 25:17. Megkezdődött a Cooptourist nemzetközi női sakkverseny Tapolcán ünnepélyes kere­tek között megkezdődött a Cooptourist nyolcadik nem­zetközi női egyéni sakkverse­nye. A Batsányi János Műve­lődési Központban Zentai Gá­bor igazgató köszöntötte a vendégeket és a versenyzőket. Részt vett a megnyitón Lesz Ferenc a városi pártbizottság titkára és dr Lakó László a Magyar Sakk Szövetség főtit­kára. Az idei tornán 12 külföldi és négy hazai versenyző sze­repel. A mezőnyben egy nem­zetközi nagymester (Stadler, Jugoszlávia) és három nem­zetközi mester (Albulet és Jiczmann Románia, Petrovics Jugoszlávia) szerepel. A töb­biek a 11 pontos nemzetközi mesteri, illetve a 9 pontos FIDE mesteri norma teljesíté­séért küzdenek. A verseny VI. FIDE-kategóriás. Az első fordulóban iól szerepelt a két tapolcai sak­kozó. Módi Ildikó kezdetben kivédte ellenfele erős táma­dását, majd jól kihasználta kedvezőre fordult pozícióját. Az úttörő­ olimpiai bajnok Szalay Szilvia értékes döntet­lennel rajtolt. Az eredmények: Kereszturi-Mádl 0:1, Ghinda —Berglitz 0:1, Hausner—Stad­ler 0:1, Starck-Sant 1:0, A. Maries—Szalai I. 1:0. Döntet­lenek: Szalay Sz.-Bazaj, Tur­­czynowicz—Albulet és Petro­vics—Jichman. Felvételünkön a 16 tagú nemzetközi mezőny tagjai. Fotó: Siegel Lajos Telek András megyei csúcsa A Debrecenben rendezett Kelet Kupa nemzetközi atléti­kai versenyen Kassai 200 mé­teres győzelme mellett a BVTC atlétái több szép ered­ményt értek el. Telek András 1500 méteren nagyszerű új megyei rekordot futott 3:48.5- ös idővel. A régit is ő tartot­ta tavalyi 4:35.0-s eredményé­vel. Kassai 100 méteres síkfu­tásban a negyedik helyen végzett 10.8 mp-es teljesít­ményével. Kassai a második napon diadalmaskodott kétszáz mé­teren. Telek András ötezer mé­teren állt rajthoz, s nagysze­rű küzdelemben a második helyet szerezte meg 14:25.6 perces idővel. A győztes Tóth (Bp. Honvéd) 14:22.3-at fu­tott. A két versenyző a július 24—25-i országos bajnokságra készül. Több veszprémi atléta sze­repelt a Bp. Spartacus hét­közi budapesti országos első osztályú versenyén. A hár­masugrást Sári (BVTC) nyerte 16.19 méterrel Simon (15.77, Bp. Honvéd) és Sió (15.54, TFSE) előtt. Harmadik lett a 4x100 méteres férfi váltóban a veszprémiek csapata. Az eredmények: 1. Bp. MAFC 41.49, 2. Bp. Honvéd 41.96, 3. BVTC 42.33. Vakáció­s aranyéremmel A vezetők titokban bizakod­tak, hogy a Zánkán rendezett úttörő­ olimpián megyénk fia­taljai tájfutásban is dobogóra kerülnek, ebben a sportágban is szereznek érmet. Volt rá okuk, hiszen a tájfutásban már igencsak jártas fiatal is rajt­hoz állt az országos döntőn. Nem is csalódtak. A veszprémi Karli Péter nagyszerű verseny­zéssel, tekintélyes előnnyel ért elsőként célba. A verseny utáni pillanatok­ban­­klubedzője, a H. Schön­­herz SE mestere, Tüskés End­re némi meghatódottsággal ennyit mondott: — Peti remekül versenyzett, megtette a magáét... — Biztos volt a sikerben? — Reménykedtem. — Mire alapozta optimizmu­sát a fiúval szemben? — Karli Pétert régóta isme­rem. 1981 óta sportol. Rend­kívül szorgalmas sportoló, jó versenyzőtípus. A nagy viada­lokon mindig kitesz magáért. — Az úttörő­ olimpiai bajnok­ság volt az eddigi legnagyobb sikere? — Ez is. Hadd mondjam el szép versenyzői pályafutását. Az első évben, 1981-ben bronz, a másodikban ezüst, a harma­dikban, 1983-ban már arany­jelvényes minősítést szerzett. Az úttörő-olimpián 1983-ban megyei bajnokságot nyert, az országos serdülő bajnok Pozs­­gai előtt. A legjobbak verse­nyén, akkor a negyedik helye­zést szerezte meg. A serdülők országos bajnokságán a ne­gyedik volt. Karli Péter nemcsak a sport­ban jeleskedik. Az idei tanév végén Veszprém város „Jó ta­nuló, jó sportoló" díj nyertese volt az úttörő fiúk között. Ha­todikos kora óta minden év­ben az országos matematikai verseny döntőjébe került. Az úttörő­ olimpia után éppen Csil­lebércre utazott — ez ügyben. — Mi a hobbyja? — Kedvenc időtöltése a láb­tenisz és a foci. Tagja volt a Fecske utcai általános iskola labdarúgó-válogatottjának, ahol jól játszott. Én, mint edzője, persze örülök annak, hogy fo­cihódolata mellett első számú sportjának a tájfutást tekinti. Az iskolában testnevelő taná­ra Halmay György. Peti most megérdemelt nyá­ri vakációját tölti , aranyérem­mel. Szeptembertől Veszprém­ben, a Lovassy gimnázium ma­tematika szakára jár. Sportter­vei? Az országos bajnokságon az 1—6. helyezettek között vé­gezzen. Később? A válogatott­ság, a nemzetközi szereplés. Az eddigi sikerei, az úttörő­olimpiai aranyérem, szorgalma, sportszeretete jó ajánlólevél a még nagyobb sikerekhez. F. I. NAPLÓ - 1984. július 12., csütörtök —7

Next