Napló, 1995. március ( 51. évfolyam, 51-77. szám)

1995-03-18 / 66. szám

I­G -NAPLÓ Vasárnap ügyeletes újságíró: KVÁRISINKÓ ZOLTÁN Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők vasárnap 9.00 és 19.30 óra között a 88/427-444-es telefonon, a 422-915-ös faxszámon, valamint a 32-355-ös telexszámon. Tervezőszerkesztő: ABAFALVI TIBOR NAPTÁR Szombat, március 18. Névnapok: Alexa, Alexandra, Cirill, EDE, Edvárd, Kirill, Nárcisz, Nárcisszus, SÁNDOR, Szibilla A nap kel: 5.53, nyugszik: 17.53 órakor A hold kel: 19.56, nyugszik: 6.14 órakor Katolikus naptár: Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító napja. Napi igék: Mikó,14-15.18-20;Zs 102; Lk 15,1-3.11-32. Református naptár: Jn 17,24-26; 2Kk­ 6,24-33. Evangélikus naptár: Jn 8,46-59; 1Sám 16,14-23. Görög katolikus naptár: Halottak emlékezete. Cirill főpap napja. Napi igék: Mk 2,14-17. Ortodox naptár: Március 5. Halottak emlékezete. Zsidó naptár: Ádár II. hónap 16. A katolikus és az ortodox egyházak a mai napon emlékeznek Szent Cirill (Kyril­­losz) jeruzsálemi püspökre és görög egyházatyára (315-386). Életéről csak annyi bizonyos, hogy uralkodása az ariánusok üldözése miatt nagyon viharos és szenvedélyteljes volt, püspöksége 35 évéből 16 esztendőt töltött száműzetés­ben. Leginkább huszonnégy katekézise révén vált ismertté, amelyekben a hit­igazságokat és a három beavató szentséget, a keresztséget, a bérmálást és az eucharisztiát fejti ki. Utasításai értékes forrásai az akkori jeruzsálemi liturgiának. Vasárnap, március 19. Névnapok: BÁNK, Józsa, JÓZSEF A nap kel: 5.50, nyugszik: 17.55 órakor A hold kel: 21.11, nyugszik: 6.47 órakor Katolikus naptár: Nagyböjt 3. vasárnapja. Napi igék: Kiv 3,1-8a.13-15;Zs 102; 1Kor 10,1-6.10-12;Lk 13,1-9. Református naptár: Napi igék: Jn 18,1-11; 2Kk­ 7. Evangélikus naptár: Böjt 3. vasárnapja. Napi igék: Lk 9,57-62;Zsolt 34. Görög katolikus naptár: Nagyböjt 3. vasárnapja. Kereszthódolás: Krizánt és Dánia vértanúk napja. Napi igék: Mk 8,34-9,1. Ortodox naptár: Március 6. Nagyböjt 2. vasárnapja. Ammorioni 42 Szt. vértanú napja. Zsidó naptár: Ádár II. hónap 17. Szent Krizánt egy alexandriai nemes tanácsos fia volt, akit az athéni származású pogány Dáriával házasítottak össze, hogy eltérítsék keresztény hitvallásától. Krizánt azonban feleségét is megtérítette. Rómában a Via Salarián lévő homok­bányában élve eltemették őket 284-ben. ÉVFORDULÓK 180 éve született Ballagi Mór (Inócz, 1815) református teológus, nyelvész, akadémikus. • 120 éve született Borsos József (Hódme­zővásárhely, 1875) építész, aki szülővá­rosa után Debrecen város építésze lett. Több középületet tervezett, köztük az el­ső hazai krematóriumot, több református templomot (más városokban is), és el­készítette Debrecen városszabályozási tervét. • 95 éve született Böhm Viktor (Miskolc, 1900) építész. 1939-től amerikai kereske­delmi épületek és gyógyintézmények ter­vezője és kivitelezője. • 75 éves Viktor-Andrej Borovik-Roma­nov (1920) orosz fizikus, akadémikus, 1991 óta a Tudományos Akadémia Fizi­kai Problémák Intézetének nyugdíjas igazgató-professzora, számos külföldi akadémia tagja, angol nyelvű szakfolyó­irat szerkesztője. 210 éve született Szemere Pál (Pécel, 1785) író, költő, esztéta, az MTA tagja, a nyelvújítási mozgalom egyik vezetője. * 180 éve született Saxlehner András (Kő­szeg, 1815) eredetileg kereskedő volt, ő fedezte fel a Buda környéki keserűvíz­forrást, amit megvásárolt. • 120 éve született Keményffy Jenő (Bu­dapest, 1875) festő, Székely Bertalan és Aggházy Gyula, majd Münchenben Hol­­lósy Simon tanítványa, később nagybá­nyai művész. • 130 éve született Sven Anders Hedin (1865) svéd utazó, Közép-Ázsia, a Góbi sivatag, Tibet és India kutatója, a tibeti Transz-Himalája felfedezője , 55 éves Smokey Robinson (1940) ameri­kai soulénekes, zeneszerző, szövegíró, számos listavezető kis- és nagylemez, köztük tucatnál több szólólemez szerzője és előadója. IDŐJÁRÁS Szeles, napos idő Délnyugat- és Északkelet-Európa időjárását döntően anticiklon alakítja. Területén változóan felhős, nagyrészt száraz az idő. A kö­vetkező 36 órában a Kárpát-medencét enyhébb, óceáni eredetű lég­hullámok érik­ el, emiatt erősödik a nappali felmelegedés. Délen néhány órára kisüt a nap, másutt erősen felhős marad az ég, és elszórtan továbbra is valószínű eső. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, időnként megerősödik. A hőmérséklet haj­nalban -1, +4 fok között, kora délután általában 10,15 fok között, délnyugaton 17 fok körül várható. (MTI) Melyik mérget szeressük? Az ólmozott benzinnel közlekedő autók nehézfémmel mérgezik a környezetet. Sokkal korszerűbb tehát az ólmozatlan benzin. De csak addig, amíg el nem terjednek túlságosan, amíg általánossá nem vál­nak. Ekkor ugyanis a környezetvédők majd megint joggal emelik fel hangjukat: az ólmozatlan üzemanyag a vérképző szervekre ható mé­reggel, a benzollal „ajándékoz" meg bennünket. A benzol, ez az aro­más vegyület máris jelentős mértékben szennyezi környezetünket, szintje a katalizátoros autók terjedésével egyenes arányban nő. De el kell még telnie egy-két évtizednek, hogy veszélyei beivódjanak a köztudatba. Addigra az üzemanyaggyártók majd kitalálnak ismét valami mást. Ha lesz még majd kinek... (VS.) ■ FILMKVÍZ CÍMMEL ME­MÓRIAJÁTÉK kezdődik ma este a veszprémi tv-ben. A játék­ra a 421 -830-as telefonszámon lehet jelentkezni délután öt órá­tól. A műsorvezető Eigner Már­ta Borbála. Az adás a veszprémi 20 emeletes irányába hangolt antennákkal, az UHF-42-es csa­tornán fogható a domborzati vi­szonyoktól függően Veszprém mintegy 25 km-es körzetében. ■ A GIZELLA-DÍJRA márci­us 31-ig várják a javaslatokat a veszprémi közgyűlés kulturális bizottságában, a polgármesteri hivatal titkárságára eljuttatott ajánlásokon. E díjat az érvényes rendelet szerint azok kaphatják, akik Veszprém anyagi, szellemi és művészeti értékeinek megőr­zéséért és létrehozásáért, a város nemzetközi hírének öregbítésé­ért, kapcsolatainak kiépítéséért és ápolásáért kiemelkedően so­kat tettek ■ VÁRPALOTA VÁRO­SÉRT ÉRDEMÉREMMEL tüntette ki a város képviselő-tes­­tülete dr. Fábián Évát, a Magyar Vegyészeti Múzeum nyugalma­zott főmunkatársát. ■ LESZKOVSZKY TI­BORT, Várpalota polgármeste­rét a honvédelmi miniszter a Honvédelemért Kitüntető Cím I. osztályával, Péter Istvánné palotai aljegyzőt pedig a bel­ügyminiszter ajándéktárggyal jutalmazta március 14-én.­­Családi (­ hírek A legdrágább édesapát, FAA SÁNDORT Nemesvámoson 81. születésnapján és név­napján nagyon sok szeretettel köszön a hét gyermeke: Lídia, Sándor, Kálmán, Imre, Zsu­zsa, Vilma, Ibolya, vejel, menyei és unokái. (130024/12) Édesapám! Nagyon boldog név- és születésnapot kívá­nok, pici lányod, Szamosfalvi Adrienn. (130298/12) Szerzettel köszöntjük szüleinket, PINTÉR GYULÁT és KOVÁCS TERÉZIÁT 25. házassági évfordulójukon. Zoltán és At­tila. (130395/12) KEDVES SZILVIKÉ ÉS JANÓ! Házasságkötésetek évfordulóján szívből gratu­lálunk. Mónika, Brigi, Norbi, Levi. (130534/1K) JÓZSIKÁM! Névnapodon sok szeretettel köszöntünk té­ged. Erzsiké és gyermekeid. (130583/1K) NÉMETH JÓZSEF Balatonkenese Névnapján sok szeretettel köszöntjük: Erzsiké, Józsó és unokái. (130889/1K) ■ TÖRTÉNELMI DALJÁ­TÉKKAL ünnepelte meg nem­zeti ünnepünket a veszprémi Cholnoky Nyugdíjasklub. A vi­deofilmen is megörökített elő­adást a klub januárban alakult énekkara adta elő. ■ KÖNYVBEMUTATÓ VOLT CSÜTÖRTÖKÖN PÁPÁN a Jókai Körben. Ifj. Hermann István gimnáziumi ta­nuló A pápai temetők története című munkája a kör kiadásában jelent meg. A könyv bemutatá­sában Erdő Imréné, Kositzkyné Tiszavölgyi Gyöngyvér és Hu­szár János közreműködött a helyszínt adó Jókai könyvtár­ban. A pápai temetők története című összeállítást a Jókai Kör adta ki, a nyomdai munkát a könyvtárban végezték. ■ PÓTFELVÉTELT HIR­DET az ajkai Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmun­kásképző Intézet. Általános is­kolát végzetteket várnak öntő-, esztergályos-, géplakatos-, üvegfúvó- és üvegcsiszoló-, érettségizetteket pedig elektro­nikai műszerész és vezetékes távközlési műszerész szakmák­ra. Jelentkezni lehet továbbá a gépészeti (fémtechnika) és in­formatikai (hírközlés) szakma­­csoportokban induló technikus­­képzésre is a Bródy Imre u. 2. szám alatt található intézmény­ben vagy a 88/311-633-as tele­fonszámon. M­­ AJKÁN «Mai isOlőszunhV cipő- és nadrágvásár március 20. (hétfő) 8-17 óráig ■NV a KASZINÓBAN Tesztelje a MPLO -t! Amennyiben Ön nem előfizetője, vagy nem volt az elmúlt három hónapban előfizetője a NAPLÓNAK, egy hétre megrendelheti, és ez nem kerül Önnek egy fillérjébe sem. A jelentkezések feldolgozása után a Magyar Médiaszerviz munkatársai egy hétig minden reggel házhoz viszik az újságot, majd egy, a lappal kapcsolatos kérdőív kitöltésére kérik. Olvasóink véleménye fontos számunkra, kérjük együttműködésüket! Tesztakció! Szeretném egy hétig tesztelni a Naplót! Kérem az újságot a következő címre kézbesíteni: Név, utca, út, tér___házszám____lépcsőház _ _____város, falu emelet__ajtó dátum aláírás (A jelentkező olvasók egy hétig ingyen kapják a lapot.) Kérjük, megrendelését zárt borítékban a következő címre küldje: Magyar Médiaszerviz Kft., Veszprém, Kossuth u. 10. II. em. 201-204. MOZAIK 1995. március 18., szombat Napló az előfizetőknek Az elmúlt két napon olva­sóink közül számosan tele­fonáltak vagy személyesen jártak szerkesztőségünk­ben, hiányolva, hogy a Napló 1995. március 15-i, ünnepi számához nem tud­tak hozzájutni. Elnézésüket kérjük mind­azoknak, akik hiába keresték új­ságunkat. El kell mondanunk, hogy ezen a napon csak az elő­fizetőink igényeit tudtuk ki­elégíteni, mivel ünnep lévén ne­héz lett volna megoldani az ut­cai, az üzletekben történő áru­sítást. Saját terjesztőhálózatunk, a Magyar Médiaszerviz Kft. csak előfizetőink címével rendelke­zik, így másoknak a legjobb igyekezetünk ellenére sem tud­tuk kézbe adni a Naplót. Mi abban bízunk, hogy mind jobban bővül előfizetőink köre, és hasonló esetekben mindenki, akinek hiányzik, hozzájuthat a Naplóhoz. Költözik a sümegi „lengyel piac” Április elsejétől Süme­gen a malom melletti térre költözik a Hunyadi utcából a „lengyel piac”. A városi képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött arról is, hogy árusonként 300 forintra emeli a helypénzt, ami alól az úgynevezett „őstermelők” kivé­telek. Az árusokat szállító autóbu­szoknak éjszakára kötelező lesz a városközponton kívül, a Gold­­burgnál parkolni, ahogy a teher­autóknak is. Ott van ugyanis mosdó és WC. A „lengyel piacot” azért kell átköltöztetni, mert a Hunyadi utcában lejár az önkormány­zat bérleti szerződése. Ezzel az intézkedéssel azonban nem ol­dódik meg az a gond, hogy a külföldről érkező árusok szíve­sebben rakják ki portékájukat a város szívében lévő hagyomá­nyos régi piacon. Néha 100- 120-an is vannak, és az iskolá­sok nem tudnak eljárni tőlük, az odarendelt négy polgárőr sem bír velük. Rendfenntartás végett a sü­megi képviselő-testület döntése értelmében piacfelügyelőséget hoznak létre május elsejei dá­tummal. b-c Rendőrségi felhívás a devecseriekhez Keresik a sírrongálókat Az Ajkai Rendőrkapi­tányság bűnügyi osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes vagy tettesek ellen, akik 1995. február 16-ra vir­radóra a Devecser, Miskei úton lévő új temetőben kö­zel 100 sírhelyet megron­gáltak. Aki a cselekménnyel, az el­követőkkel kapcsolatban bármi­lyen információval rendelkezik, kérjük, jelentkezzen az Ajkai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán vagy a devecseri kör­zeti megbízotti irodán. A rendőrkapitányság vezető­je 50 000 forint jutalmat tűzött ki azon személynek, akinek az információja alapján sikerült az elkövetőket felderíteni. Az adatot szolgáltató sze­mély kilétét a rendőrség bizal­masan kezeli. üzletünk címe: Veszprém, Házgyári u. A­­ mellett). Nyitva tartás: Hétfő: szünnap, kedd—péntek: 8-16, szombat: 8-13, vasárnap: 8-12 _— KtyZEL %/AGYUNK DA/WC^. ^WC-papír 8 tekercses 125 Ft Minmgrr/% ___1 ._ -r Papírzsebkendő 55 Ft 1 P'S V ^ Pampers nadrágpelenka 598 Ft ^ .7. — “ - , 7 „Grabo tapéta 355 Ft-tól W * Kozmetikai cikkek: Háztartási műanyag áruk: gyorskelesztő tál 4,5 l es 489 Ft g szappan 69 Ft olasz TERRAKOTTA virágcserép 160 Ft-tól —^_fehér gyermekpólók 59 Ft lök 169 Ft-tól mikróedények 75 Ft 250 Ft teflonserpenyők 629 Ft " — választékban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék