Napló, 1998. január ( 54. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-16 / 13. szám

14 NAPLÓ A hétvége sportműsora Pénteken Kézilabda. NB I. Férfiak. K. Bányász-Fotex KCV, Komló, 17.00. Szombaton Asztalitenisz. NB I/B. Nők. V. Dózsa-Orosházi MTK II., Veszprém, BM-terem, 11.00. Falmászás. Ajka-kupa '98, Ajka, Fekete I. Ált. Isk., 11.00. Kosárlabda. NB II. Férfiak. PicK-Opel Szentgotthárd, Pá­pa, 18.30. HSK-Fűzfői AK, Hévíz, 18.30. ____ Labdarúgás: FTTT-Adidas '98, teremtorna, Tapolca, 7.30. BEKI-kupa teremtorna, Zirc, Reguly ált. isk., 9.00. Kovácsi­kupa, teremtorna, Pápakovácsi, 8.00. Röplabda. NB I. Férfiak: DSE-Veszprémi RC, Dág, 16.00. Sakk. Körzeti csapatverseny, Pápa, Polgármesteri Hiv., 8.00. Természetjárás. A Bakony TE túrája (Balatonalmádi- Horthy kilátó-Lovas). Találko­zó: Veszprémi Volán-pu., 7.40. Túravezető: Karácsony Sándor. Vasárnap Asztalitenisz. Megyei ifjúsá­gi lány és fiú egyéni és páros bajnokság, Herend, 9.00. Falmászás. Ajka-kupa '98, Ajka, Fekete I. Ált. Isk., 9.00. Labdarúgás. FITT-Adidas 98, teremtorna, Tapolca, 7.30. BEKI-kupa teremtorna, Zirc, Reguly ált. Isk., 9.00. Röplabda. NB I. Nők. KRC­­Ajka SE, Kecskemét, 16.00. Sakk. NB I. BKHSE-Bá­­nyász SK Ajka, Balatonalmádi, 10.00. Teke. Körzeti férfi és női csa­patbajnokság, Pápa, 8.00. Hétfőn Játékos sportversenyek. Városi döntő, Pápa, 14.30. Hármas a holtverseny a sakk Tapolca-kupán Budapesten a Magyar Sakk r­ci-Nógrády döntetlen, Jura- Szövetség székházában zajlik csik-Szabó, Pesztericz-Har­­a Tapolca-kupa nemzetközi marosi döntetlen, Meixner­­nyílt egyéni verseny, ahol na- Tornai 0:1, Tenyi-Burghardt pont a négy nemzet nyolcvan 1:0, Bodrogi-Góczán 0:1, játékosa ül asztalhoz. A tapolcai versenyzők (dőlt betűvel) eredményei: Pásztor Az évadnyitó viadalon lejár- Ferenc-Molnár László 1:0, Ad­­szották a hatodik forduló össze- K­án Róbert-Dolgener 0:1, Ba­­csapásait is, s pillanatnyilag Kár­­logh-Hlavács Krisztián 1:0, más holtverseny alakult ki az Molnár DánielSimó Judit dön­­élen­ tetlen, Papp-Nagy Judit 1:0. A hatodik forduló érdekesebb Az élmezőny állása hat sor­eredményei: Kechumyan-Ka­­duló után: Böröcz István, Gagik­ratorossian (mindkettő örmény) Kechumyan, David Karatoros­ 0:1, Böröcz-Francsics 1:0, Cse­­sian 5-5 ponttal, s hét verseny­­lővel-Párkányi döntetlen, Jami­­zének van 4,5 pontja. SPORT Kötelező a sárisápi siker? Egy vereséggel és egy győze­lemmel kezdte az új esztendőt a veszprémi első osztályú röp­labdacsapat. A kettős forduló után ezen a hétvégén helyreáll a „rend”, hiszen csak egy ta­lálkozó lesz, január 17-én 16 órakor Sárisápon. A helyszín egyébként zavaró, hiszen az ellenfél az a Dág SE, akivel szemben tavaly 3:1-es si­ker született, igaz itthon. - Visszatérnék néhány szó erejéig a kettős fordulóra - em­lékezett Magi Gábor, a Veszp­rém RC trénere. - Sajnos már előtte sem voltam derűlátó, hi­szen a fiúk nem jártak rendesen edzésre. Úgy láttam a keszthelyi vereséget követően, hogy a le­hajtott fejjel öltözőbe vonuló csapat megértette: munka nél­kül lehetetlen jó teljesítményt nyújtani. - Itt a bizonyítási lehetőség. - A Dág SE elleni csata egy­részről kötelező győzelmet je­lent, ugyanakkor nem árt óva­tosnak lennünk. A dágiak kettős sikerrel kezdték az évet, a Tata­bánya és a Dunaújváros ellen egyaránt megszerezték mindkét pontot. Ráadásul nálunk Hor­váth Balázs hiányozni fog. - Ez így volt a hazai meccsen is, ahol könnyen győztek. - Ez is igaz, éppen ezért fo­galmaztam úgy, hogy nyernünk kell. Azt hiszem, jókor jött a keszthelyi fiaskó, a fiúk a héten már keményebben készültek és bízom abban, hogy győztesen hagyjuk el Sárisápot. nevi Hazai pályán könnyedén győzött a WRC a dágiak ellen Fotó: Zwicker Tamás Bemutatkozott a Benetton Csütörtökön a nagyközönség­nek is bemutatták az új Benet­ton B198-ast. A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnok­ságban szereplő istálló vezetői szerint a Williams és a Ferrari nagy ellenfelei lesznek az idei sorozatban - jelentette az AP. A Nick Wirth tervezte új ver­senyautót már több napon át tesztelték Spanyolországban. Pat Symonds technikai igazgató szerint a B 198-as Benetton idén ismét a legjobbak között fog szerepelni. Bizakodását a két ifjú tehetséges pilótájukra, az olasz Fisichellára és az osztrák Wurzra alapozza. A Benetton ebben az évben már nem Good­year gumikat, hanem a japán Bridgestone köpenyeket hasz­nálja majd. A Benetton tavaly egyetlen futamgyőzelmet ara­tott, az osztrák Gerhard Berger a hockenheimi Német Nagydí­jat nyerte meg. Azt megelőzően 1994-ben és 1995-ben a német Michael Schumacher tarolt a Benetton színeiben. (MTI) „Csak tettem a dolgomat...” A testnevelési és sportfelada­tok hosszú éveken át tartó si­keres végrehajtásáért az OTSH elnökének előterjeszté­sére Kuncze Gábor belügymi­niszter huszonhárom sze­mélynek adományozott az elmúlt évben Magyar Spor­tért kitüntető címet. A kitün­tetettek névsorában mindösz­­sze három hölgy található, egyikük Bódai Ibolya, Ajka város önkormányzata Sport­­szervezési és Szabadidő Cent­rumának intézményvezetője. - A sportirányításban mindig is férfiuralom volt. Hogy lesz egy nőből sportvezető? - így hozta az élet- válaszol­ta Bódai Ibolya -, persze szere­pet játszott ebben a véletlen is. - Ön hogyan kezdte? - Adminisztrátornak alkal­maztak 1968-ban a Magyar Testnevelési és Sportszövetség Devecseri Járási Tanácsán. - Ennek idestova már har­minc esztendeje... - Úristen, valóban! Egészen pontosan május 16-án lesz há­rom évtizede. - Ezelőtt milyen kapcsolata volt a sporttal? - Bakonyfákón röplabdáz­­tam, majd leigazolt az Ajkai Vi­deoton, a jelenlegi NB I-es csa­pat jogelődje. Akkoriban a me­gyei bajnokságban szerepel­tünk. Három egymást követő évben is bajnoki címet szerez­tünk, de csak a harmadik nekifu­tásra sikerült megnyernünk az osztályozót és felkerülni az NB II-be. Ezután még végigjátszot­tam egy fél idényt, majd abba kellett hagynom az aktív ver­senyzést, mert időben nem lehe­tett összeegyeztetni a munkám­mal. Hétköznap sokszor késő estig a társadalmi aktívákkal foglalkoztam, a hétvégeken pe­dig ott kellett lennem a sportren­dezvényeinken. - Mit talált annyira vonzónak a sportirányításban? - Vezetőként egészen más oldalról ismertem meg a sportot. Szerintem ennél színesebb terü­letet ki sem lehetne találni. Sem­mi más nem tud olyan gyakorla­ti tapasztalatokat adni az ember­nek, mint a sport. Itt a talponma­­radásra és a túlélésre gondolok. A sport megtanít arra, hogyan lehet valaki győztes nemcsak a sportpályán, hanem az életben is. Megjegyzem, mielőtt bárki azt gondolná, nem vagyok szak­barbár. Van egy kétezer kötetes kiskönyvtáram, melyek között kevés a sport témájú könyv. - Értesüléseim szerint min­dig fontosnak tartotta, hogy fo­lyamatosan képezze magát... - Valóban, szinte a mai napig egyfolytában tanultam. Az ere­deti szakmám gyors- és gépíró, de az érettségi és a különféle ál­lamigazgatási tanfolyamok után előbb elvégeztem a középfokú sportszervezőit, majd 1983-ban a Testnevelési Főiskola sport­­szervezői szakán szereztem dip­lomát. Tavaly sikeres vizsgák­kal zártam tanulmányaimat az Államigazgatási Főiskola ön­­kormányzati gazdálkodási sza­kán. Szóval mindig igényes vol­tam arra, hogy eddzzem a szür­keállományomat, s ezt elvárom a munkatársaimtól is. Ennek el­lenére elsősorban módszertani szakembernek tartom magam, mert igazából nem az elmélet, hanem a gyakorlat érdekel. - Milyen szakmai sikereket ért el az eltelt harminc év során? - Elsősorban a talponmara­­dást említhetem. Azt, hogy az akaraterőmnek köszönhetően sikerült a víz felszínén tartani a sportot a városban akkor, ami­kor szinte mindenki elengedte a kezét. Komoly eredménynek tartom továbbá, hogy sok olyan embert sikerült megnyernem a sportnak, akik nélkül ma nem tudnánk működni. Mindig si­kerként éltem meg azt is, ha se­gíthettem azoknak, akik hozzám fordultak. Annak külön nagyon örülök, hogy harminc év után is szívesen jövök be minden nap a munkahelyemre. Tudom, sokan megszállottnak tartanak, de ezt büszkén vállalom. - Érték kudarcok is? - Természetesen, de azokat az ember igyekszik mielőbb el­felejteni. Ez sokszor a maxima­­lizmusomból adódott, ezért egy­szer egyik ismerősöm azt taná­csolta, hogy tanuljam meg si­kerként elkönyvelni azt is, ha csak a felét tudom megvalósíta­ni az általam elképzelteknek. Való igaz, az apró, jelentéktelen bakik is rettenetesen tudtak bosszantani. - Mit szóltak munkatársai a kitüntetéséhez? - Nagyon sokan gratuláltak. Főnökömtől, Marton József pol­gármester úrtól pedig kaptam egy nagy csokor virágot. Na­gyon jólesett a szakmai elisme­rés, ugyanakkor meggyőződé­sem, hogy a Magyar Sportért ki­tüntető címmel nemcsak az én munkámat díjazták, hanem azo­­két is, akikkel hosszú éveken át együtt dolgoztam a közös célo­kért. Azóta többször is feltettem magamnak a kérdést, hogy való­ban megérdemeltem-e ilyen je­lentős országos kitüntetést, hi­szen ezért nem csináltam mást, csak tettem a dolgomat... Darcsi István Budai Ibolya: - Meggyőződésem, hogy a Magyar Sportért ki­tüntető címmel nemcsak az én munkámat díjazták, hanem azo­­két is, akikkel együtt dolgoztam a közös célokért Fotó: Gáspár Gábor 1998. január 16., PÉNTEK Courier is visszalépett Az amerikai Jim Courier visz­­szalépett az ausztrál nemzet­közi teniszbajnokságon való részvételtől - jelezte az AFP. A torna kétszeres győztese vállfájdalmaira hivatkozva mondta le rajtját. Az 1998-as esztendő első Grand Slam-te­­nisztornáján Courier helyét a dél-afrikai köztársaságbeli Marcos Ondruska veszi át. A 27 éves Jim Courier a legutóbbi nyolc évben mindannyiszor ott volt Melbourne-ben, és 1992- ben, valamint 1993-ban meg is nyerte az Australian Opent. Courier nem az első híres teni­szező, aki lemondta részvételét a jövő héten kezdődő ausztrál nyílt bajnokságon. A férfiaknál az orosz Jevgenyij Kafelnyikov térdsérülés miatt lépett vissza, a nőknél pedig a német Steffi Graf, a cseh Jana Novotná és az amerikai Szeles Mónika sem lép pályára Melbourne-ben. Bőséges zirci sportprogram Sportversenyektől hemzsegő hétvége vár a zirciekre. Akár nézőként, akár résztvevőként érdemes néhány sportórát el­tölteni a Bakony fővárosában. Beki-kupa néven Sipőcz Miklósra emlékeznek Zircen ja­nuár 17-18-án. A Reguly iskola tornatermében szombaton 9 órától három négycsapatos cso­portban zajlanak majd a küzdel­mek. Hat zirci együttes mellett, egy-egy balatonudvari, eplényi, bakonyoszlopi, dudari és két veszprémi gárda száll harcba. Az első két helyezett jut tovább. Vasárnap szintén 9 órakor kezdődnek a helyosztók, majd ezt követően a bronzéremért 13.20-tól, az aranyért 13.55-től lépnek pályára a legjobbak. Az eredményhirdetés 14.30-kor lesz. Minden érdeklődőt várnak mindkét napon a szervezők. A tavaly elhunyt Vajda Lász­ló emlékére rendeznek húsz do­­básos egyéni tekeviadalt Zircen január 17-én. A Sport büfében lehet jelentkezni 9 óráig. A ver­sengés után a Zirc Körzeti Teke­szövetség évnyitó értekezletet tart, ahol a tavaszi tennivalókat beszélik meg.­­ Január 16-án a Fenyő pres­szóban évnyitó megbeszélést tart a zirci körzeti sakkszövet­ség. A 18 órakor kezdődő érte­kezletre várják az egyes csapa­tok vezetőit. # Január 17-én viszont a Tutti Frutti vendéglő lesz a hétfordu­lós svájci rendszerű egyéni sakkversenynek helyszíne. Ne­vezni ugyancsak a helyszínen lehet 9 óráig. A szervezők el­képzelése alapján bárki nevezé­sét elfogadják. A Két polgármesteri hivatal dolgozói csaptak össze teremfo­ciban és tekében Zircen. A házi­gazdák ellenfelei Pápáról érkez­tek. A két város közhivatalnokai közül a fiúk a labdarúgást vá­lasztották, a nők inkább a teké­nek hódoltak. A helyiek együt­tesét dr. Bartha András jegyző, a vendégeket Kovács Zoltán polgármester irányította. Fociban a zirciek 5:3-as fél­idő után 12:10-re győztek a sportszerű találkozón. Tekében a pápai nők 175:153 fa arányban bizonyultak jobbnak. A vissza­vágót az idén Pápán rendezik.­­ Körzeti és egyéni asztalite­nisz-csapatbajnokságot rendez­tek Zircen. A közösségek vetél­kedését Dudar (Kosa, Kiss) nyerte, megelőzve a zirci Békefi és a Reguly iskola csapatait. Őket Csetény, illetve Jásd kö­vette a rangsorban. Egyéniben a dudari Kosa Andor mögött Kiss (Békefi) és Szabó (Reguly) vé­geztek. A lányoknál Jásd nyert (Szabadi, Preszter), Dudar és Csetény előtt. Egyéniben Sza­badi győzött, Presztert és Ábra­hámot (Dudar) megelőzve. A játékos sportversenyeken a Békefi iskola bizonyult a leg­jobbnak, Csetény, Nagyeszter­­gár és a Reguly iskola gárdáját megelőzve nyertek. TOTOTIPPEK - 3. JÁTÉKHÉT 1. a Nemzeti Sport, 2. a Telesport, 3. a Magyar Rádió, 4. a Sportfo­gadás, 5. a Népszabadság, 6. a Napló tippje. A 2. játékhéten a Nemzeti Sportnak 9, a Telesportnak 9, a Magyar Rá­diónak 10, a Sportfogadásnak 11, a Népszabadságnak 8, a Naplónak 10 talá­lata volt. A szelvények beérkezési határideje szombat déli 12 óra. Megyénkben a gépi totót legkésőbb pénteken be kell adni. Az on­line gé­pes kirendeltségekben szombaton 12 óráig is lehet totózni. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Atalanta-Udinese x2 x2 2x 2x 2 0:1 2. Bologna-Juventus 2 2 2 2x 2 1:2 3. Fiorenina-Lazio 1x2 xl lx xl 12 1:0 4. Intemazionale-Bari 1 1 1 1 1 1:0 5. Lecce-Sampdoria x21 x2 x2 x2 2x x2 6. Napoli-Brescia 12 x2 x2 xl2 21 2x1 7. Roma-Piacenza lx 1 1 lx 1 12 8. Vicenza-Empoli xl2 xl lx 12 12 1x2 ■9. Andria-Venezia 12 x2 2x x21 2x lx 10. Cagliari-Ancona lx 1 1 1 1 lx 11. Foggia-Salemitana x lx x2 x21 12 1x2 12. Genoa-Ravenna 12 x2 lx lx 1 x 13. Verona-Castel di Sangro 1x2 1x1 1 lx 14. Reggiana-Padova lx x x lx 1 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék