Napló, 2000. június (Veszprém, 56. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-06 / 131. szám

8 NAPLÓ NAPLÓ BAKONY-BALATON 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szerkesztőség: Tel./fax: (88)444-844 Szerkesztőségvezető: Horváth Éva Ügyfélszolgálat, hirdetésfelvétel: Tel.: (88)406-420 8100 Várpalota, Szent István u. 3. Szerkesztőség, ügyfélszolgálat és hirdetésfelvétel: Tel./fax: (88)371-317 Személyes találkozási lehetőség újságíróinkkal: Veszprémben kedden és pénteken 13-tól 16 óráig, Várpalotán kedden 15-től 18 óráig. Mondja el nekünk örömeit, gondjait! Holányi derűs képei A derű, a változatos színvilág jellemző Holányi Julianna fes­tőművészre, akinek kiállítása június 10-ig látható a veszprémi Képcsarnokban. Remek virág­csendéletei mellé az erdélyi té­máit is fölsorakoztatja. BAKONY-BALATON Az ötödik expó Várpalotán Szervezők, kiállítók és látoga­tók általános megelégedésével zárult vasárnap este az ötödik alkalommal megrendezett várpalotai Várexpó a városi sportcsarnokban. Idén hat ország százöt kiállítója mu­tatkozott be a négynapos vá­sáron. A palotai, város környéki ki­állítók standjai mellett ebben az évben a különlegességet Várpa­lota testvérvárosai, illetve a ba­ráti települések hozták: Romá­niából, a Zsil-völgyéből, Petro­­zsényból a rendkívül szép üve­geket, vázákat, a szlovákiai Körmöcbányáról (Kremnicá­­ról)­­ az alkalmi pénzverés pa­lotai és körmöci címereket mu­tató érmein túl­­ a világhírű pénzverde legszebb alkotásait láthatták az érdeklődők. Gazdag programot szerveztek az olasz Marche tartományból érkező ki­állítók, bemutatkozott Porto Sant Elpidio, Fermo, Sant Elpi­­dio a Mare és Porto San Giorgo. Az olasz városok „gasztronó­miai különítménye” a tarto­mány jellegzetes ételeit bemu­tató vacsorával lepte meg a vár­palotaiakat, a várudvarban igé­nyes dalesten idézték Itália me­lódiáit. Természetesen a város is „hozzátette”, ami hozzátehető az expó sikeréhez. A hosszú lajstromból mindenképpen ki­emelésre méltó a saját dalait gi­táron előadó Lohonyai Zoltán, illetve a duóban partnere, Nagy István bőgős, a palotai zeneis­kola tanárának produkciója, a Faller Jenő Szakképző Iskola - többek között az olasz vendégek által hozott különleges ékszere­ket is felvonultató­­ divatbemu­tatói, s Király Béla aerobikosai. Király Béla szinte „zárórára” ér­kezett a Várexpóra: a Ferihegyi repülőtérről rögtön a palotai sportcsarnokba ment, hogy a brüsszeli Európa-bajnokságon elért harmadik helyezéséért fo­gadhassa a polgármester, majd a tanítványok, illetve utána sok­sok palotai gratulációját. Ormás Hat ország 105 kiállítója mutatkozott be a várexpón Fotó: Andrányi Bottropiak a Gizella Nyugdíjasklubban A veszprémi Gizella és a bott­­ropi nyugdíjasklub tizenegy éve tart kapcsolatot. Az idén a német vendégek lá­togattak Veszprémbe, a hétvé­gén részt vettek a helyőrségi bú­csún, a nyugdíjas-juniálison is. A két nyugdíjasklub évente láto­gatja egymást - tájékoztatott Szamosi Károly, a veszprémi klub vezetője. Gazdag progra­mot állítottak össze nekik erre a hétre. A vendégeket veszprémi és budapesti városnézésre vit­ték, ellátogattak a Parlamentbe is. A balatoni kiránduláson Ba­­latonfüred, Tihany, Keszthely nevezetességeit nézték meg, szombaton részt vettek a veszp­rémi helyőrségi búcsúhoz kap­csolódó nyugdíjas-juniálison, ahol a megye ötvenhat nyug­díjasklubja közül húsz lépett színpadra. A veszprémiek és a bottro­piak között a tizenegy év és a gyakori találkozások során ba­ráti kapcsolatok is kialakultak; vannak, akik sokadik alkalom­mal jönnek vissza a testvérváros nyugdíjasklubjába. Többen be­szélnek németül, így nyelvi aka­dályok sincsenek. Dédunokáink is látni fogják Az építész maradandót alkot. Csejtei Imre, az Albacomp Számítástechnikai Rt. létesítmény­menedzsere vallja, hogy legalább újabb kétszáz évre meghatározza Veszprém központjának arculatát az új üzletház és a legnagyobb gondossággal felújított Kapuváry-ház­­ lásának évszázadai alatt nem mindig bántak —' ~~ T-|j kesztyűs kézzel a lakói, használói, de legalább S’' Sh­jfé ii mjfm n - Élj üzletházat épít a területen és helyreállítja a két­ B­A. BjjHHf*' Arra vállalkozott az Albacomp, hogy korszerű IE Veszprém egyik legértékesebb ingatlanán korábban olyan épületek düledeztek, melyek annyit ártott neki az, hogy egy évtizedig üre­ i­­ | jpj 1» •“ ~ spsl i’j nélkül használhatnánk restaurálást is, egy iilll lé 11 ?8 jf 1 jÉ f|B 1 li '■* fiatal építészmérnököt, Ludvai Csabát bízták ÉbrUl meg, aki elmondhatja, hogy kevesen kapnak első­ komoly munkaként ilyen nehéz és szép -----------------------------------------------zrzL--------------------------------­feladatot. Természetesen mindenben a segítségére volt Csejtei Imre, aki már több mint húsz éve Veszprémben él, és több munka áll mögötte. Az építkezés során eredeti anyagokat és technológiákat használtak fel. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal szakembereivel közösen feltárták az eredeti szerkezetet. Felújították az eredeti fafödémet, holott egyszerűbb lett volna vasbetonból elkészíteni. Az erkély lemezeit ugyancsak megjavították és nem kicserélték. Az eredetivel azonos látvány élményével gazdagodhatunk, ha a címert, a szobrokat, a külső­ és belső díszítőelemeket csodáljuk. Veszprém jórészt dolomitra épül. A Kapuváry-ház is részben egy hatalmas sziklatömbön nyugszik. Az építkezést nagyon megnehezítette, hogy az üzletközpont alá mélygarázst terveztek. A sziklák bontásá­val igen nehezen boldogultak, egy hídépítő vállalkozás gyémántfejű fúrókkal készítette a munkagödör­­tér elhatárolását. Húszezer köbméter dolomitot szállítottak el. A munka eredményeként az új üzletházban három szinten ötvenhat önálló tulajdonú üzletet alakítottak ki. A Kapuvári házban pedig négy önálló tulajdont. Ezek között van 340 négyzetméteres, 110 négyzetméteres és 20-40 négyzetméter közötti is. Négy lakást építettek fel, melyek közül kettő garzon ---------. .. ... - .. .... ----------------------- és kettő nagyobb. Gondoskodtak a két rövid idő alatt megvalósult, A műemléki rész egy és háromnegyed év alatt, az új épület pedig tizenhárom hónap alatt készült el. Csejtei Imre munkáját és szaktudását is őrzi az épületegyüttes, mely évszázadokon keresztül meghatározó eleme lesz a veszprémi városkép­­ nek. 00­0 * száz éves műemléki épületet, mellyel fennél­ H* épület közötti rész megszépítéséről is. A beruházók és a városatyák közös méltatlanok voltak a városhoz. . „ 'ajTTfl TtTf* .. elhatározása, hogy a két épület közötti j -- “ téren helye legyen egy szobornak. ^gÉEf | H n ( n­ Él j| j| j|? Abban is gyorsan megállapodtak, hogy 5 Csikász Imrének, a város szülöttének­­ ff n n n r tttt?| 11 | , szobra illenék oda leginkább, de az \ I I flB|| a Ir I j , j! csak lassan alakult ki, hogy melyik szó­díj B Bill ’ | * ,minárFx­ bor kerülhet a kitüntetett helyre. • L értékű beruházás rendkívüli nehézségei­­ gifi jáR? J és az alapos munkavégzés ellenére 2000. június 6., KEDD Táncos lábú botevosok Rendhagyó módon nem a szo­kásos palotással kezdődött legutóbb a Városi Művelődési Központban a Botev iskola gá­laműsora. Az ünnepi táncot már jól is­merik a diákok és szüleik, ezért Kissné Budai Margit és Vadász­né Katus Zsuzsa huszártáncot tanított be a Hunyadi-indulóra. A táncos kedv végig jellemezte a boterosokat, több osztály vá­lasztotta a bemutatkozás eme vi­dám formáját. A diákok öröm­mel adtak számot tudásukról, s tanáraik segítettek nekik abban, hogy kedvükre válogassanak a művészeti ágakban is. Az ír tán­cot hangszerszólók, versek és témamutatványok követték, a mesejátékot klasszikus balett, az énekkar fellépése után a né­met nemzetiségi tagozat néptán­ca következett. A gyerekek fel­szabadult örömmel, büszkén léptek színpadra, élvezték a sze­replés okozta izgalmat. A tanu­lók jó része különböző verse­nyeken már bizonyított, felké­szültségüket számtalan kitünte­tő oklevél és díj igazolja. A péntek esti gálán szeretteik körében biztonságban érezték magukat, szüleik és tanáraik fi­gyelő tekintete kísérte produk­cióikat. Az egész este jól jelle­mezte az iskola szellemét, a ta­nárok kiválóan együttműköd­nek diákjaikkal, az élet örömét, fényes jókedvet sugárzott min­den műsorszám. A Botev iskola - nevéhez méltóan - hangsúlyt helyez más népek hagyomá­nyainak megismerésére, a moz­gás-, a zene- és énekkultúra együttes elsajátítására. D. Zs. Az oktatással Európába A pedagógusnap ünnep a böl­csődétől az óvodáig, az óvodá­tól az egyetemig, gyermeknek ugyanúgy, mint a neveléssel foglalkozó szakembereknek - jelentette ki Leszkovszki Tibor, Várpalota polgármestere az elmúlt pénteken a Jó Szeren­csét Művelődési Központban rendezett hagyományos váro­si pedagógusnapi ünnepségen. Ünnepi beszédében a város elöljárója kiemelte, a millenniu­mi esztendő pedagógusnapján az ezeréves magyar oktatást is köszöntjük: „...a nevelés a tudás záloga, e nélkül elképzelhetet­len a fejlődés, az oly sokszor emlegetett, Európához való csatlakozás”. Szép hagyománya a várpalo­tai városi pedagógusünnepnek a kiemelkedő munkát nyújtó szakemberek köszöntése. Az oktatási miniszter Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adomá­nyozott nyugállományba vonu­lása alkalmából Czakó Gábor­nak, a Faller Jenő Szakképző Is­kola tanárának, az ELTE Taní­tó- és Óvónőképző Főiskolai Karának főigazgatója arany ok­levéllel ismerte el a 9. számú általános iskola nyugdíjas taní­tója, Bábás Tiborné munkássá­gát. A képviselő-testület Várpa­lota város nívódíjával tüntette ki Kis Kotor Lászlónét, a Bán Ala­dár Általános Iskola, valamint Mészáros Imrénét, a 9. számú általános iskola igazgatónőjét. A Thuri-díjat vehette át Fisli József­né, földraj­z-biológia-me­­zőgazdasági ismeretek szakos tanár, Horváth Józsefné magyar szakos tanár, Kocsis Tibor nyugállományba vonuló igaz­gatóhelyettes, Sághy Zsoltné ta­nító, Szentkirályi Tóth István nyugalmazott középiskolai ta­nár és Tomojzer Béláné magyar­történelem szakos tanár. (új) Millenniumi program és gálaműsorok a veszprémi Rózsa általános iskolában A veszprémi Rózsa Úti Általá­nos Iskola háromnapos ren­dezvénysorozatot szervezett a millennium jegyében. A prog­ramokat a május végi gálamű­sor köré csoportosították. A képzőművészeti pályáza­tokat szeptemberben hirdették, tájékoztatott Lovasi Márta. Az elmúlt héten négy kiállítást nyi­tottak meg: a Magyarságunk története a népmondákban, a Szent Korona ábrázolása, a Ma­gyar feltalálók és találmányok címűt, valamint az iskola tehet­séges diákjainak alkotásait be­mutató kiállítást. Szép pálya­munkák születtek, Magyar Dó­ra például elkészítette a Szent Korona hű mását papírmaséból. Emese álmától az államalapítá­sig címmel ablaküvegfestésre küldtek be pályázatot a gyere­kek. A munkákból Temesvári Lilián tanár készített kinagyí­tott képeket, a 3-4. osztályosok folyosójának ablaküvegét peda­gógusok festették. A hagyományos, a művelő­dési központban rendezett gála­műsort megelőzte egy úgyneve­zett „kisgála”. A műsorban a városi, megyei, országos vagy nemzetközi vetélkedőkön, kul­turális seregszemléken első he­lyezést elért, arany minősítést kapott vers- és prózamondók, énekesek, hangszeresek és tán­cosok léptek fel a szülők és a hozzátartozók előtt. A többszö­rös bemutatkozási lehetőség magabiztossá teheti a gyereke­ket, s valóban átélhetik a szerep­lés izgalma mellett a siker örö­mét is. A Rózsa úti iskolában er­re most jó lehetőség adódott -la A Kisze néptáncegyüttes aprók csoportja a Rózsa iskola gáláján először lépett színpadra Fotó: Gáspár Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék